REGULAMENTUL Campaniei „Zambeste Sanatos”

Perioada campaniei: 05.10.2019, ora 00:00 – 31.12.2019, ora 23:59

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1   Campania “Zambeste Sanatos” denumita in continuare “Campanie”, este organizata de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”),cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020309, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1992, C.U.I. 2593699. 

1.2   Campania se desfasoara prin intermediul Below-the-line International SRL cu sediul Romania, Str. General Ion Culcer, nr. 45, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12751/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16660631 si MEDIAPOST HIT MAIL SA cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, in calitate de „Imputerniciti”.

1.3   Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii acesteia; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro/zambestesanatos cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de data de la care modificarea va produce efecte.  Nicio modificare nu poate produce efecte retroactive si toti participantii inregistrati pana la momentul modificarii vor beneficia de drepturile deja obtinute. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei de desfasurare, va fi supusa procedurii de autentificare de catre un notar public si va face parte integranta din Regulament. 

 

SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE 

Campania este organizata si se desfasoara incepand cu data 05.10.2019, ora 00:00 si se incheie la data de 31.12.2019, ora 23:59. Aceasta se va desfasura exclusiv online prin intermediul site-ului www.philips.ro, care este administrat de catre Organizator.

Produsele participante pot fi achizitionate din orice magazin de pe teritoriul Romaniei, din judetele Bucuresti si Ilfov, Brasov, Constanta, Timis si Cluj , din retelele comerciale de mai jos:

  • Altex
  • Media Galaxy
  • Flanco
  • Carrefour hypermarket
  • Farmacii care comercializeaza produsele Philips Sonicare
  • Cabinete stomatologice care comercializeaza produsele Philips Sonicare

 

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

 3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la campanie numai persoanele fizice („participantii”),cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii in campanie, au implinit varsta de 18 ani si care au achizitionat orice Periuta Philips Sonicare participanta la promotie in perioada 05 octombrie 2019 – 31 decembrie 2019 din magazinele participante indicate la sectiunea 2 din Regulament.

 3.2. Nu pot participa la campanie urmatoarele categorii de persoane:

a)       angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acesteia;

b)      angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei;

c)       persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei. De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori),precum si sotul/ sotia nu au dreptul de a participa la campanie.

3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament


SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

4.1.Produsele participante in campanie sunt periutele Philips Sonicare, avand urmatoarele  numere de modele:

HX6511/02

HX9903/03

HX6712/43

HX6511/35

HX9903/13

HX6762/43

HX6511/50

HX9954/57

HX6732/37

HX6721/35

HX6859/29

HX6921/06

HX6971/59

HX6850/47

HX8911/01

HX6932/36

HX6851/29

HX8923/34

HX6971/33

HX6856/17

HX9924/47

HX9112/12

HX6877/29

HX9334/41

HX9172/14

HX6870/47

HX8491/01

HX9332/04

HX6859/34

HX9142/32

HX9362/67

HX8391/02

HX9342/02

HX9352/04

HX6311/07

HX6877/34

HX9372/04

HX6322/04

HX6850/57

HX9312/04

HX6321/04

HX6859/68

HX9394/40

HX6212/87

HX6850/34

HX6859/29

HX6212/88

HX6836/24

HX6888/90

HX6212/90

HX6830/44

 

HX6888/89

HX9901/03

 

HX6848/92

HX9901/13

 4.2. Dupa data incheierii Campaniei, beneficiul acordat prin intermediul Campaniei nu va mai putea fi solicitat, Organizatorul nemaiavand nicio raspundere sau obligatie fata de consumatorii care achizitioneaza asemenea produse dupa data incetarii Campaniei. 

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI 

Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii Campaniei, care in perioada desfasurarii acesteia isi creeaza sau au deja un cont creat pe platforma Myphilips si care inregistreaza valid unul dintre produsele participante achizitionate in perioada referita la sectiunea 3.1. accesand pagina www.philips.ro/zambestesanatos, tab-ul “Inregistrare produs”in perioada campaniei, vor intra in tragerile la sorti pentru unul dintre premiile acordate in cadrul Campaniei.

Toti participantii inscrisi si validati in campanie vor intra automat in tragerea la sorti aferenta perioadei de inscriere si aferent Judetului din care acesta a facut achizitia produsului participant

Tragerile la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupun folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie. Mai intai se vor extrage castigatorii si dupa rezervele aferente fiecarui castigator. Fiecare participant va intra in tragerea la sorti cu inscrierile valide pentru premiile aferente judetului de unde acesta a facut achizitia produsului participant.

Extragerile se vor efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, formata 2  reprezentanti/ imputerniciti ai Organizatorului, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti sau la sediul SPN Veritas cu adresa in Municipiul Bucuresti, strada Avram Iancu, nr. 7A, sector 2, in prezenta unui notar public, dupa cum urmeaza:

-     In data de 21.11.2019 se va efectua tragerea la sorti din toate inscrierile valide din perioada 05.10.2019 si 15.11.2019. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

  1. 10 castigatori a cate 1(un) premiu constand in Vouchere Stomatologice, cate 2 castigatori pentru fiecare Judet(Bucuresti si Ilfov; Timis, Cluj, Constanta si Brasov);
  2. 10 castigatori a cate 1(un) premiu constand in Airfloss, cate 2 castigatori pentru fiecare judet(Bucuresti si Ilfov; Timis, Cluj, Constanta si Brasov);

La fiecare castigator extras, vor fi extrase cate 3(trei) rezerve.

In tragerea la sorti se vor desemna castigatorii in functie de judetul pentru care acestia au participat, respectiv se vor extrage cate 2 castigatori pentru fiecare judet. Participantii vor intra in tragerea la sorti doar pentru premiile aferente judetului pentru care acestia s-au inscris in cadrul Campaniei in raport de dovada achizitiei(exemplu: pentru desemnarea castigatorilor aferenti Judetului Bucuresti si Ilfov vor intra in tragerea la sorti toti participantii care au selectat Bucuresti si judetul Ilfov si au dovada de achizitie pentru orasul Bucuresti si judetul Ilfov).

 

-     In data de 09.01.2020 se va efectua tragerea la sorti din toate inscrierile valide din perioada 16.11.2019 si 31.12.2019. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

  1. 15 castigatori a cate 1(un) premiu constand in Vouchere Stomatologice, cate 3 castigatori pentru fiecare oras(Bucuresti; Timisoara, Cluj Napoca, Constanta si Brasov);
  2. 15 castigatori a cate 1(un)  premii constand in Airflorss, cate 3 castigatori pentru fiecare oras(Bucuresti; Timisoara, Cluj Napoca, Constanta si Brasov);

La fiecare castigator extras, vor fi extrase cate 3(trei) rezerve.

In tragerea la sorti se vor desemna castigatorii in functie de judetul pentru care acestia au participat, respectiv se vor extrage cate 3 castigatori pentru fiecare judet. Participantii vor intra in tragerea la sorti doar pentru premiile aferente judetului pentru care acestia s-au inscris in cadrul Campaniei (exemplu:  pentru desemnarea castigatorilor aferenti judetului Timis vor intra in tragerea la sorti toti participantii care s-au inscris si au dovada achizitiei pentru judetul Timis).

 

Numarul total de premii acordate in cadrul Campaniei va fi:

 

Natura premiului

Cantitate totala

Valoare neta a premiului

RON cu TVA

Vouchere Stomatologice

25

2000

Airfloss   HX8211/02

25

485

 

Descriere premii:

-          Voucher Stomatologic – castigatorul va putea beneficia de orice servicii stomatologice asigurate de unul dintre cabinetele puse la dispozitie de catre Organizator, mentionate in Anexa 2 a prezentului Regulament. Voucherul poate fi utilizat pentru de catigator si orice membru al familiei Castigatorului pana la data de 31 Iulie 2020. In cazul in care serviciile depasesc valoarea premiului, castigatorul va avea posibilitatea de a suporta diferenta. Nu se va acorda contravaloare diferentei neutilizate din valoarea voucherului.

-          Airflorss -  HX8211/02,Philips AirFloss, 1 mâner Airfloss, 1 duză, 1  încărcător.

Valoarea totala neta a premiilor acordate in cadrul campaniei este de 62.125RON cu TVA inclus, valoarea totala bruta a premiilor acordate in cadrul campaniei este de 66.025 (inclusiv TVA si impozitul aferent veniturilor din premii).

Un participant poate inscrie mai multe produse achizitionate pe toata durata desfasurarii campaniei conform celor descris mai sus. Fiecare achizitie, bon fiscal/factura fiscala, va reprezenta o sansa in tragerea la sorti pentru premiile Campaniei.

Un Participant poate castiga in cadrul Campaniei maxim 1 premiu, indiferent de numarul de produse inscrise in Campanie

Pentru a se inscrie in Campanie, Participantul trebuie sa urmeze urmatorii pasi:

1.            Sa aiba dreptul de participare conform regulamentului, sectiunea 3;

2.            Sa achizitioneze orice produs participant, in perioada Campaniei si sa detina dovada de achizitie emisa in perioada de desfasurare a Campaniei, respectiv 05.10.2019 – 31.12.2019;

3.            Sa acceseze pagina www.philips.ro/myphilips, in perioada 05.10.2019 – 31.12.2019, sa se autentifice completand datele contului de utilizator si sa completeze formularul de inscriere, integral, cu datele minime obligatorii mentionate in paragraful de mai jos.

Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.

Pasii ce trebuie parcursi pentru inscriere : Consumatorii care nu detin un cont MyPhilips pe pagina web https://www.philips.ro/myphilips/ trebuie mai intai sa isi creeze unul. Pentru creearea unui cont MyPhilips, trebuie urmati urmatorii pasi: 

1)      Accesarea site-ului https://www.philips.ro/myphilips/#tab=sign-up si completarea formularului de creare cont, integral, cu toate informatiile obligatorii marcate cu simbolul *

2)      Apasarea butonului „Creeaza cont”. 

3)      Validarea si activarea contului utilizand link-ul primit in mailul de “Confirmare inregistrare”. 

4)       Utilizatorii care au deja un cont creat pe pagina https://www.philips.ro/myphilips/#tab=sign-up trebuie doar se se logheze in cont.

Pentru inscrierea in campanie, atat consumatorii care detin deja un cont MyPhilips precum si cei care creeaza un nou cont conform instructiunilor anterioare, trebuie sa parcurga pasii de mai jos,: 

Accesarea site-ului www.philips.ro/zambestesanatos

1)      Autentificare in contul MyPhilips detinut si inregistrarea produsului/produselor Philips detinute in sectiunea ”Inregistrare produs” 

2)      Introducerea informatiilor/documentelor obligatorii solicitate: data achizitiei, numarul de serie al produsului si dovada aferenta achizitiei (bon/factura fiscala)

3)      Apasarea butonului “Inregistrare” 

In urma apasarii butonului “Inregistrare” consumatorii vor primi confirmarea atat pe pagina, cat si printr-un e-mail de confirmare a inregistrarii produsului. Acesta din urma contine sumarul datelor furnizate. In perioada desfasurarii Campaniei, acest mesaj/email reprezinta confirmarea inscrierii la campanie.  Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii si/sau completarea lor cu informatii/date inexistente si/sau incorecte duce la invalidarea inscrierii respective.  Un participant poate inregistra oricate produse doreste in perioada de desfasurare a Campaniei, insa nu poate inregistra acelasi produs de mai multe ori (ex: acelasi model si aceeasi dovada deachizitie).  Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie. 

 

SECTIUNEA 6. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

Ulterior desemnarii castigatorilor, Organizatorul va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

 

Dupa fiecare extragere, Organizatorul/Imputernicitul va trimite un e-mail catre adresa de e-mail indicata in datele de inscriere ale participantului extras ca si potential castigator, prin care acesta va fi anuntat ca este potential castigator al unuia dintre premiile puse in joc in cadrul Campaniei Philips, mentionand totodata si natura premiului. In continutul mail-ului castigatorul va primi si un link securizat pe care va trebui sa il acceseze si sa completeze formularul cu datele solicitate in vederea validarii.

 

Fiecare castigator va fi contactat prin e-mail pentru validare in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data extragerii, de catre un reprezentant al Organizatorului.

 

Pentru validare si trimiterea premiului, fiecare participant contactat va accesa link-ul in maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la primirea e-mailului de informare, si va completa formularul cu urmatoarele date: nume, prenume, varsta, CNP (acesta fiind solicitat doar in masura necesara indeplinirii obligatiilor legale privind plata impozitelor aferente castigurilor de catre Imputernicit),adresa, numar de telefon.

 

In cazul in care un castigator nu poate fi contactat sau nu va transmite informatiile necesare validarii, in termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va apela pe rand la cele 3 (trei) rezerve, urmand aceiasi procedura de validare. In cazul in care dupa epuizarea rezervelor, numarul premiilor validate va fi mai mic decat numarul premiilor alocate, premiile ramase neacordate va ramane in posesia Organizatorului.

 

Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe www.philips.ro/zambestesanatos. intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de aproximativ 15  zile de la data validarii acestora.

Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 60 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe www.philips.ro/zambestesanatos.

Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

SECTIUNEA 7.  TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite. MEDIAPOST HIT MAIL SA va calcula si va achita la bugetul de stat impozitul aferent premiilor acordate conform legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Documentele suport (facturile de achizitie a premiilor, declaratiile de castigatori, procesele verbale de predare a premiilor) si dovada platii impozitului vor fi puse la dispozitia Organizatorului imediat dupa achitarea acestuia la Bugetul de Stat. Daca este cazul, orice alte taxe sau cheltuileli sunt in sarcina participantilor.

 

SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII  Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea benficiilor prezente in Campanie:

 – Pierderea statutului de participant ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii mentionate la Sectiunea 6 de mai sus, de catre potentialii participanti. 

– Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

 – Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Concurs din motive independente de Organizator.

 – Imposibilitatea Organizatorului de a contacta participantii, din motive independente de acesta. 

– Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament. 

– Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre participant in legatura cu beneficiile primite, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

 – Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a Campaniei, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului. 

– Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de beneficii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale. 

 

SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament Oficial, regimul prelucrarilor de date este desfasurat in conformitate  cu Anexa 1 la Regulament

 

SECTIUNEA 10. FORTA MAJORA 

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia. 

 

SECTIUNEA 11. CONTESTATII SI LITIGII 

Eventualele contestatii cu privire la modul de organizare a Campaniei sau de validare a castigatorilor vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de catre Organizator la telefon 031 6300043 pana la data de 30 ianuarie 2020. Orice contestatie dupa aceasta data nu se va lua in considerare.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului. 

 

SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Oficial al Campaniei este pus la dispozitie si este disponibil in mod gratuit oricarui participant gasindu-se afisat pe site-ul www.philips.ro/regulamente sau pe www.philips.ro/zambestesanatos dar si in magazinele participante. Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

ANEXA 1

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

1.       Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

SC PHILIPS ROMANIA SRL cu sediul in Romania, Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1992, C.U.I. 2593699, avand Codul Unic de inregistrare RO2593699 (denumita in continuare "Operatorul"),prin intermediul Below-the-line International SRL (denumita in continuare “Imputernicit”) cu sediul Romania, Str. General Ion Culcer, nr. 45, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12751/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16660631 in calitate de „Procesator”. dar si prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, in calitate de „Sub-Procesator”.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

SC PHILIPS ROMANIA SRL, adresa: Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, telefonic la 031 6300043, sau accesand formularul https://www.philips.ro/c-w/support-home/support-contact-form.html

 

2.       Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

a)       Nume si prenume

b)      Adresa de e-mail

c)       Adresa de livrare

d)      Telefon

e)      Data nasterii

f)        Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare

 

3.       Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

(i)organizarii si desfasurarii Campaniei;

(ii) desemnarii si validarii Participantilor si trimiterii premiilor

(iii) indeplinirea obligatiilor legale ale Organizatorului;

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si anexelor la acesta. Se considera dat consimatamantul privin prelucrarea datelor cu caracter personal prin inregistrarea si inscrierea la campanie. Datele prelucrate nu vor fi transferate unei alte entitati/tari.

 

4.       Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului -    Below-the-line International.S.R.L, MEDIAPOST HIT MAIL SA (precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

5.       Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati nevalidati vor fi pastrate de catre Operator timp de maximum 30 (douazeci) zile lucratoare de la incheierea campaniei.

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati validati vor fi pastrate de catre Operator timp de maximum 30 (treizeci) zile calendaristice de la incheierea campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

 

Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 

(i)         dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii)       dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii)      dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv)      dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v)       dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi)      dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

(vii)    dreptul la portabilitate a datelor;

(viii)  dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Desemnarea participantilor Campaniei se va face si prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 031 6300043, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Soseaua Pipera 46D-46E-48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, inregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1992, C.U.I. 2593699, sau prin transmiterea acesteia accesand formularul https://www.philips.ro/c-w/support-home/support-contact-form.html.

Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

6.       Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitilor obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Prin participarea la Campanie, adica prin actiunea neechivoca de inscriere in Campanie , participantii isi exprima acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal catre Operator .

 

7.       Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

8.       Alte prevederi

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

ANEXA 2 Lista Cabinetelor Stomatologice eligibile

Nume

Adresa

Sector

Identity

Sos. Bucuresti‐Ploiesti nr. 17

1

Totan Dental Team

Bld. Primaverii , Nr 41

1

City Smile

Soseaua Stefan cel Mare Nr. 20

2

Symetrique Dent

Str Viitorului Nr. 84

2

Color Dent

Str. Campia Libertatii

3

Mr Smile

Str Distror

3

Q Med

Str Iarba Campului , Nr 2

4

Clinica Dr Melnic

Str Biserica Alexe , Nr 2

4

XandoMed

Calea Ferentari nr. 1, Bl. 75A, Scara 1

5

Dental Med

Calea 13 Septembrie,  nr 102

5

Lyrdent

Orhideelor nr. 19, sc. 2, Parter, Ap. 77, interfon 77

6

Plazza Dent

Str. Rostogolea Gheorghe, nr 1

6

City Dent Center

Constantin Dobrogeanu-Gherea 4,

Brasov

All Smiles Family

Bulevardul Ferdinand, Nr 50A, Bl. R8

Constanta

Uniklinic

 Bulevardul Eroilor de la Tisa 20

Timisoara

Team Dental Clinic

B-dul Constantin Brâncoveanu Nr. 105

Timisoara

Broni Implant

Calea Turzii ,Nr 185A

Cluj Napoca

D'Institute

Eremia Grigorescu, nr 51

Cluj Napoca