Prelucrare date personale

Cine suntem?

Deținătorul acestui blog este Flanco Retail S.A (denumită ”Flanco” în cele ce urmează), societate comercială organizată în baza legii române, cu sediul social în Voluntari, Șoseaua București Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, clădirea A (”Windsor”), etaj 5, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J23/513/2012 și având codul de înregistrare fiscală RO27698631, capital social subscris și vărsat 13.367.530 lei, telefon 021.203.81.00, fax 021.203.81.04, e-mail [email protected].

Ce categorii de date personale prelucrăm și prin ce mijloace?

Ca la orice alt site, la vizitarea blogului Flanco sunt colectate automat adresa IP, browser-ul și alte date tehnice ale vizitatorului (tip dispozitiv, rezoluție ecran etc.).

Când vizitatorii lasă comentarii pe blog sunt colectate un nume de utilizator, adresa de e-mail și conținutul comentariului.

Pentru a facilita comentariile, îți oferim posibilitatea să te loghezi prin contul Facebook. În acest caz, vom colecta numele și adresa de e-mail aferente contului tău.

În ce scop și cu ce temei legal prelucrăm date personale?

Scopurile prelucrării datelor sunt oferirea accesului la conținutul blogului Flanco și posibilitatea de a scrie  comentarii. Temeiul legal al acestor prelucrări este consimțământul vizitatorului (art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD) care dorește să comenteze pe blogul Flanco.

Pentru simpli vizitatori, colectarea datelor tehnice se face pe baza interesului legitim al Flanco (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD) de asigurare a securității informatice a blogului.

Divulgarea de date personale unor destinatari și/sau terți

Datele personale sunt divulgate, în măsura în care această divulgare este necesară realizării scopurilor prelucrării, furnizorului de găzduire web al Flanco, prin stocarea datelor pe serverele acestuia.

Datele tehnice ale vizitatorilor sunt colectate prin serviciile de analiză a traficului furnizate de Google Analytics, cu anonimizarea adresei IP.

În cazul logării prin contul Facebook, Facebook poate colecta informații cu privire la datele și acțiunile tale pe blogul nostru, conform politicilor de colectare date personale ale Facebook și a setărilor titularului de cont pe această platformă socială, după caz.

În ce țări realizăm prelucrări de date personale?

În prezent, prelucrăm date personale doar pe teritoriul Uniunii Europene.

Cât timp păstrăm datele personale?

Datele personale sunt păstrate până la retragerea consimțământului autorului comentariului. Ulterior, îți poți retrage consimțământul oricând, printr-o cerere scrisă, cu mențiunea că retragerea consimțământului va produce efecte numai pentru viitor.

În cazul datelor tehnice ale vizitatorilor, acestea se păstreaza pentru o perioadă de cel mult 60 luni.

Cum protejăm datele personale?

Protejăm datele personale prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, care includ utilizarea de conexiuni securizate (https) între dispozitivele vizitatorilor și blogul Flanco, precum și asigurarea redundanței stocării datelor, pe servere securizate.

Drepturile privind prelucrarea datelor personale

Orice persoană pentru care se realizează o prelucrare de date personale beneficiează de dreptul de acces la date, de rectificare a datelor, de ștergere a datelor, de restricționare a prelucrării, de portabilitate, de opoziție, de retragere a consimțământului, de a nu fi supus luării de decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată și de a se adresa autorității naționale de supraveghere. Pentru mai multe informații, vezi secțiunea dedicată Prelucrării datelor personale de pe site-ul Flanco.

Cum poti afla și mai multe pe subiectul prelucrării datelor personale?

Poți să contactezi în orice moment Responsabilul cu Protecția Datelor Flanco:

  • prin e-mail la adresa: [email protected];
  • prin poștă sau curier la adresa: Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, clădirea A (“Windsor”), etaj 3, Voluntari, județul Ilfov – cu mențiunea ”În atenția Responsabilului cu Protecția Datelor Flanco”.

 

Valabil din data de 1 ianuarie 2019, data publicării