Retur gratuit în 45 de zile pentru produsele livrate de Flanco

Retur Gratuit 45 de zile

Click pentru mai multe detalii

Garantie Extinsa

Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului

Solutii de plata

Cele mai eficiente solutii de plata

Credit Online

Credit online, simplu si rapid

Livrare Oriunde

Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil

Rezervare Online

Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin

Verificare Colet

La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat


TERMENI ŞI CONDIŢII

Promoţie "HP+ LaserJet Cashback"

 

Prin participarea la Promoţie, Participanţii sunt de acord cu respectarea termenilor şi condiţiilor din prezentul document. Orice informaţii sau instrucţiuni publicate de Promotor cu privire la Promoţia de la www.hp.com/ro/lasercashback fac parte din termenii şi condiţiile din prezentul document („Termeni şi condiţii”).

 

A.   Promotor

 1.  HP Inc Romania SRL, Fabrica de Glucoza 5, Cladirea F Etajele P si 8, Sector 2, 020331 Bucuresti, Romania („Promotorul” sau „HP”).

 

B.   Descrierea  Promoţiei

 1. Clienţii finali care achiziţionează un Produs HP nou indicat în Anexa 1 („Produsul HP eligibil”) de la HP sau de la un Revânzător sau Distribuitor Autorizat HP din România în Perioada promoţională vor fi eligibili pentru un stimulent în numerar (achitat exclusiv sub forma unui transfer bancar) prin r ăscumpărare („Stimulentul în numerar”). Revânzătorii HP autorizaţi pot trimite revendicări în numele clienţilor lor utilizatori finali.
 2. Promoţia este valabilă pentru Produsele HP eligibile din Anexa 1 în intervalul de valabilitate stabilit pentru produs indicat în Anexa 1 şi achiziţionate în Perioada promoţională de la 01.02.2023 la 30.04.2023, sub rezerva respectării Termenilor şi condiţiilor din prezentul document.
 3. Pentru fiecare Produs HP eligibil achiziţionat se poate înainta 1 (o) singură solicitare de plată. Promoţia este limitată la un număr maxim de cinci (5) Produse HP eligibile per client final, în cursul Perioadei promoţionale.

 

C.  Eligibilitate

 1. Persoana sau compania care înaintează Solicitarea de plată în conformitate cu termenii prezentei Promoţii este denumită în continuare „Participant”. Revânzătorii HP autorizaţi pot trimite revendicări în numele clienţilor lor utilizatori finali („Revânzătorii HP“).

Persoana sau compania care primeşte stimulentul în numerar este denumită în continuare „Clientul“ sau „Beneficiarul reducerii”.

Stimulentul în numerar este transferat de la participant la beneficiarul de discount, după cum se indică în secțiunea „Solicitare de plată“.

 1. Pentru a fi eligibil pentru participarea la Promoţie, Participantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe de eligibilitate („Cerinţe de eligibilitate”):
 1. să aibă vârsta de 18 ani sau mai mult;
 2. să fie un client final (Clienţi care achiziţionează produse în vederea utilizării personale, aşa cum se indică în dovada achiziţiei) sau un revânzător autorizat HP care acționează în numele clienților lor finali;
 3. să fi cumpărat (sau vândut) produsul în România;
 4. să fi cumpărat (sau vândut) un Produs HP eligibil, conform descrierii de mai jos, în Perioada promoţională;
 5. să aibă la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru înaintarea solicitării de plată, aşa cum se indică în secţiunea Înregistrarea solicitării de plată;
 6. să aibă acces la internet pentru a înainta solicitarea de plată;
 7. să îndeplinească orice Cerinţe suplimentare specifice Promoţiei, indicate în Termeni şi condiţii, pentru a fi eligibil(ă) în vederea încasării sumei de bani aferente acestei Promoţ

 

 1. La această Promoţie nu pot participa angajaţii, agenţii, vânzătorii angro, revânzătorii, personalul de distribuţie, distribuitorii sau orice alte persoane care au legătură cu această Promoţ
 2. Această Promoţie nu poate fi combinată cu alte oferte promoţionale sau preţuri speciale oferite pentru Produsul HP

 

D.   Solicitare de plată

 1. Valoarea suplimentului în numerar pentru Produsul HP eligibil va fi valoarea indicată în Anexa 1 la data achiziţionării Produsului HP eligibil.

 2. Produsele de mai jos nu se vor califica drept Produse HP eligibile:
 1. Produsele utilizate pentru demonstraţii, produsele destinate redirecţionării marketingului sau produsele utilizate nu se califică drept Produse HP eligibile pentru această Promoţ
 2. Produsele achiziţionate printr-un împrumut, produsele cumpărate în rate sau prin contract de credit acordat prin intermediul Revânzătorului sau Distribuitorului autorizat sunt excluse din această Promoţ
 3. Produsul HP eligibil achiziţionat în vederea revânzării sau închirierii către un terţ.

 

 1. Solicitările de plată trebuie să fie trimise de către clientul final (clienţi care achiziţionează produse în vederea utilizării personale, aşa cum se indică în dovada achiziţiei) sau revânzători autorizați HP care acționează în numele clienților lor

Dacă revânzătorul participă în numele clientului, acesta trebuie:

 1. să transmită suplimentul în numerar la clientul utilizator final în momentul cumpărării noului produs Trebuie să se precizeze în mod clar pe factură că reducerea a fost acordată clientului în avans în cadrul prețului de achiziție; sau
 2. în timpul înregistrării online, să furnizeze bancii și datele de contact ale clientului final, astfel încât suplimentul în numerar să poată fi plătit direct clientului

 

 1. Înregistrarea pentru promoţie trebuie să se efectueze online şi în interval de 30 zile calendaristice de la achiziţionarea Produsului HP eligibil („Perioada de depunere'). Data facturii va fi data achiziţionă Pentru a evita orice îndoială, data achiziţionării este considerată ziua 1. Depunerile transmise cu întârziere nu vor fi eligibile pentru această Promoţie.

 

 1. Dacă un Produs HP este returnat (anulându-se astfel contractul de vânzare) nu se pot depune solicitări de În cazul în care valoarea rambursării a fost achitată deja, aceasta trebuie să fie returnată integral Promotorului.

 

E.   Înregistrarea solicitării de plată

 1. Participanţii trebuie să completeze şi să trimită informaţiile obligatorii din formularul de solicitare a plăţii disponibil online, în cursul Perioadei de depunere:
 1. Numărul produsului şi al Produsului HP eligibil;
 2. Dovada achiziţiei, în format electronic, sub forma facturii eliberate de vânzător, scanată sau transmisă ca ataşament la e-mail („Dovada achiziţiei”);

 

 1. Date personale şi date bancare. Revânzătorul trebuie să informeze clientului final afectat că datele cu caracter personal necesare pentru promovare vor fi furnizate către HP și destinatarilor săi pentru a prelucra revendicarea.

 

 1. În Dovada achiziţiei trebuie să se indice clar modelul şi numărul de serie al Produsului HP eligibil, numele şi adresa cumpărătorului, numele şi adresa vânzătorului şi data facturii şi preţul de achiziţie. Dovada plasării comenzii sau avizul de expediere nu vor fi acceptate. HP îşi rezervă dreptul de a solicita de la Participant şi alte dovezi ale achiziţiei şi/sau dreptului de proprietate (de exemplu, o fotografie a etichetei cu num ărul de serie, coduri de bare...).

 

 1. După primirea formularului de solicitare a plăţii şi a documentelor justificative, HP va transmite o confirmare de primire, prin e-mail, de la adresa promotions@gps1.hp.com. Acest e-mail va confirma dacă solicitarea de plată a fost acceptată sau nu. HP va face tot posibilul pentru a încheia acest proces în interval de şapte zile calendaristice. Participanţii trebuie să contacteze echipa de organizare a promoţiilor în cazul în care confirmarea transmisă prin e-mail nu a fost primită în acest interval de timp.

 

 1. Pentru a consulta starea solicitării de plată, accesaţi adresa URL indicată în e-mailul de validare a solicitării de plată. Pentru întrebări legate de Promoţie sau de starea solicitării de plată, contactaţi-ne prin e-mail la: promotions@gps1.hp.com

 

 1. Participanţii care transmit un formular de solicitare de plată incomplet vor fi notificaţi prin e-mail, oferindu-li-se posibilitatea de a furniza informaţiile necesare în interval de şapte zile Dacă participantul nu respectă termenii şi condiţiile după acest interval de timp, solicitarea de plată va fi refuzată. HP nu îşi asumă răspunderea pentru întârzierile legate de transmiterea răspunsului în afara acestui interval de şapte zile calendaristice.

 

 1. Dacă este necesar, Promotorul are dreptul de a adopta orice fel de m ăsuri considerate rezonabile pentru a se proteja împotriva Solicitărilor de plată frauduloase sau nevalide, inclusiv, însă fără limitare la acestea, de a genera sau solicita date suplimentare pentru confirmarea dovezii de achiziţie/dreptului de proprietate (de exemplu, o fotografie a etichetei cu numărul de serie, coduri de bare, precum şi identitatea, vârsta sau alte date relevante cu privire la Participant). În cadrul acestui proces, este posibill ca Promotorul să transmită informaţii unor terţ

 

 1. Promotorul îşi rezervă dreptul de a descalifica Solicitările de plată incomplete, frauduloase, ilizibile sau cu modificări, care nu sunt în conformitate cu Termenii şi condiţiile din prezentul document.

 

 1. Dacă Participantul nu respectă termenii şi condiţiile din acest document, solicitarea de plată va fi refuzată.

 

 

F.   Plată

 1. HP va face tot posibilul pentru a procesa solicitările de plată valide în interval de 45 zile calendaristice de la primirea cererii completate din partea Participantului şi de a efectua validarea finală şi verificarea facturii sau cât de curând posibil după expirarea acestui interval de HP nu şi asumă răspunderea pentru solicitările de plată procesate în afara acestui interval de timp.

 

 1. Suplimentul în numerar va fi plătit prin transfer bancar către cumpărător (sau vânzător), persoana fizică sau juridică indicată în Dovada achiziţiei, efectuat în contul bancar indicat la înregistrarea solicitării de plată; acest transfer poate fi efectuat numai într-un cont bancar din Spaţiul Economic european sau din Elveţ În cazul în care detaliile bancare furnizate în timpul înregistrării cererii se referă la un cont menținut într-o altă monedă decât RON, se pot aplica cursul de schimb și/sau comisioanele bancare suplimentare de către banca destinatarului. Nu se vor emite cecuri bancare.

 

 1. Participanţii vor fi răspunzători pentru orice taxe aplicabile percepute în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale locale şi pentru orice alte costuri sau cheltuieli relevante care nu sunt indicate în Termeni şi condiţii.

 

 1. Plata se va efectua numai după ce HP consideră că Participantul a respectat întrutotul Termenii şi condiţiile din prezentul document şi instrucţiunile

 

 

 1. Entitatea care efectuează plata: HP International Sarl

150 Route du Nant d’Avril 1217 Meyrin 2

Geneva Switzerland

 

 

G.   Date personale

 1. Participanţii trebuie să dezvăluie numai datele personale necesare pentru această Promoţ Prin dezvăluirea acestor date, Participanţii sunt de acord cu faptul că datele vor fi prelucrate în contextul acestei Promoţii. Revânzătorul trebuie să informeze clientului final afectat c ă datele cu caracter personal necesare pentru promovare vor fi furnizate către HP și destinatarilor săi pentru a prelucra revendicarea.

 

 1. HP şi împuterniciţii săi vor prelucra datele personale numai în conformitate cu prevederile legislaţiei locale şi le vor utiliza exclusiv pentru efectuarea plăţii aferente acestei Promoţ Datele vor fi şterse după expirarea perioadei legale de păstrare a acestora.

 

 1. HP vă poate contacta prin e-mail pentru a vă transmite informaţii cu privire la produse, servicii şi/sau asistenţă numai cu permisiunea explicită în acest sens. Aceasta poate include informaţii despre produse noi, oferte speciale sau, eventual, o invitaţie de participare la studii de piaţă.

 

 1. HP recunoaşte că dreptul la confidenţialitate este un drept fundamental al omului şi recunoaşte, de asemenea, importanţa confidenţialităţii, securităţii şi protecţiei datelor pentru clienţii şi partenerii săi din întreaga

 

 1. Pentru informaţii cu privire la politicile şi practicile HP cu privire la confidenţialitate, consultaţi Notificarea privind drepturile asupra datelor personale şi Declaraţia de confidenţialitate la https://www8.hp.com/us/en/privacy/ww -html. Pentru a vă exercita drepturile de acces, de rectificare, de opoziţie sau de ştergere, vă rugăm să utilizaţi „Formularul de feedback privind confidenţialitatea”, disponibil la https://www8.hp.com/ro/ro/privacy/privacy -central.html.

 

H.   Generalităţi

 1. Suplimentul în numerar nu va fi acordat unui Participant care: a) nu a achiziţionat (sau vândut) un Produs HP eligibil în Perioada promoţională; şi/sau b) nu a completat corect formularul de solicitare de plată; şi/sau c) nu a furnizat o Dovadă a achiziţiei; şi/sau d) nu a depus solicitarea de plată în cursul Perioadei de depunere; şi/sau e) nu a respectat, în orice mod, Termenii şi condiţiile din prezentul document, fapt care va fi stabilit de c ătre HP, la latitudinea acesteia din urmă.

 

 1. HP îşi rezervă dreptul de a efectua un audit al tuturor Solicitărilor de plată pentru a se asigura că termenii şi condiţiile promoţiei au fost îndeplinite şi pentru a solicita informaţii suplimentare cu privire la orice solicitări de plată şi documente justificative. Participanții care au fost găsiți că au abuzat de program vor fi excluș HP își rezervă dreptul de a acționa în justiție

 

 1. În eventualitatea unor solicitări de plată false, eronate sau a plăţilor în exces, fie depuse de către Participant, fie efectuate de către HP, sub rezerva transmiterii în scris de către HP a unui preaviz de minim 28 zile, Participantul va returna sau rambursa orice sume achitate în contul unor astfel de solicitări de plată false, eronate sau orice sume în exces achitate, iar Participantul va exonera HP de răspundere şi va despăgubi HP pentru orice obligaţie, solicitări de despăgubire, daune şi obligaţii fiscale care decurg din astfel de situaţ

 

 1. Toate documentaţiile depuse pentru această promoţie devin proprietatea HP şi nu vor fi Transmiterea de documentaţii false, incorecte, înşelătoare sau frauduloase poate conduce la descalificarea de la această promoţie şi de la promoţii viitoare organizate de HP şi poate conduce la începerea urmăririi penale a persoanei care a depus documentaţiile respective.

 

 1. Participantul este de acord să exonereze HP de răspundere cu privire la orice obligaţie, solicitări de despăgubire, daune şi obligaţii fiscale care decurg din astfel de situaţ

 

 1. În măsura permisă de legislaţia aplicabilă, Promotorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru: (a) neprimirea documentaţiilor depuse din cauza unor defecţiuni legate de transmisie şi a altor situaţii care nu pot fi controlate de către Promotor, în limite rezonabile; (b) orice transmisii sau solicit ări depuse cu întârziate, pierdute, adresate greşit sau deteriorate; (c) orice defecţiuni ale computerelor sau probleme de comunicaţii; (d) orice întreruperi, pierderi sau daune cauzate de evenimente care nu pot fi controlate de către Promotor; (e) orice eroare tehnică, de hardware, software, la nivelul serverului, paginii web sau alte defecţiuni sau daune de orice fel, în măsura în care acestea îl împiedică pe Participant să participe la Promoţie sau obstrucţionează participarea acestuia la Promoţie în alt mod; (f) orice erori de imprimare sau erori tipografice din orice materiale asociate Promoţiei; sau (g) orice pierdere, deteriorare sau vătămare de orice fel, cauzată Participanţilor, ca urmare a acestei Promoţ Cu toate acestea, nicio prevedere a acestor Termeni şi condiţii nu va exclude sau limita răspunderea HP în cazul decesului sau a vătămării personale a Participanţilor, dacă se dovedeşte că acestea au fost cauzate de neglijenţa HP.

 

 1. Promotorul nu va fi răspunzător pentru întreruperea Promoţiei în situaţii de forţă majoră sau din cauza altor factori care nu pot fi controlaţi de către Promotor.

 

 1. HP îşi rezervă dreptul de a modifica Termenii şi condiţiile în orice moment, fără notificare prealabilă.

 

 1. HP poate anula sau retrage această Promoţie în orice moment, fără notificare prealabilă.

 

 1. Decizia HP cu privire la orice aspecte legate de această promoţie va fi definitivă şi

 

 1. Prezenta Promoţie intră sub incidenţa prevederilor legislaţiei în vigoare în ţara În cazul oricăror litigii, competenţa pentru soluţionarea acestora va reveni instanţelor judecătoreşti în jurisdicţia cărora se află sediul Promotorului.

 

ANEXA 1: PRODUSE HP ELIGIBILE.

 

Vizitaţi www.hp.com/ro/lasercashback pentru o listă a Produselor HP eligibile.

Cod Produse HP care se califică Reducere (RON) Disponibilitatea  produsului
7MD66E HP LaserJet M110we (HP+) 100,00 RON 01.02.2023 - 30.04.2023
7MD72E HP LaserJet MFP M140we (HP+) 100,00 RON 01.02.2023 - 30.04.2023
6GW62E HP LaserJet M209dwe (HP+) 200,00 RON 01.02.2023 - 30.04.2023
6GW99E HP LaserJet MFP M234dwe (HP+) 200,00 RON 01.02.2023 - 30.04.2023
6GX00E HP LaserJet MFP M234sdne (HP+) 200,00 RON 01.02.2023 - 30.04.2023
6GX01E HP LaserJet MFP M234sdwe (HP+) 200,00 RON 01.02.2023 - 30.04.2023
3G651E HP LaserJet Pro 3002dne (HP+) 250,00 RON 01.02.2023 - 30.04.2023
3G652E HP LaserJet Pro 3002dwe (HP+) 250,00 RON 01.02.2023 - 30.04.2023
3G630E HP LaserJet Pro MFP 3102fdwe (HP+) 250,00 RON 01.02.2023 - 30.04.2023
2Z605E HP LaserJet Pro 4002dne (HP+) 150,00 RON 01.02.2023 - 30.04.2023
2Z606E HP LaserJet Pro 4002dwe (HP+) 150,00 RON 01.02.2023 - 30.04.2023
2Z622E HP LaserJet Pro MFP 4102dwe (HP+) 250,00 RON 01.02.2023 - 30.04.2023
2Z624E HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe (HP+) 250,00 RON 01.02.2023 - 30.04.2023

 

Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Google
Facebook
Whiteimage