Retur Gratuit 45 de zile

Click pentru mai multe detalii

Garantie Extinsa

Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului

Solutii de plata

Cele mai eficiente solutii de plata

Credit Online

Credit online, simplu si rapid

Livrare Oriunde

Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil

Rezervare Online

Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin

Verificare Colet

La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat

 

REGULAMENT OFICIAL

CAMPANIE BOSCH

“5 ANI GARANŢIE FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU MAȘINI DE SPĂLAT RUFE ȘI USCĂTOARE "

15 august – 31 decembrie 2021

 

 1. Organizatorul campaniei:

Campania  5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru mașini de spălat rufe și uscătoare (denumită în cele ce urmează "Campania") este organizată de BSH ELECTROCASNICE S.R.L., societate înfiinţată şi funcţionând în acord cu legea română, cu sediul social în București, Sos. București – Ploiești nr. 19-21, et. 1, secțiunea 2, sector 1 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2248/1999, CIF RO 11552248, reprezentată prin dl Mihai Voicilă în calitate de administrator și dl Styn De Coster în calitate de administrator, denumită în continuare "Organizator".

Regulamentul Oficial (denumit în cele ce urmează "Regulamentul") este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.bosch-home.ro, fiind disponibil, pe toată durata de desfășurare a Campaniei, în mod gratuit oricărui participant atât pe site, cât și la cererea acestora transmisă la adresa Organizatorului menționată la paragraful de mai sus.

Campania se desfășoară în baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba prezentul Regulament și/sau înceta și/sau suspenda și/sau întrerupe Campania pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța modificarea pe website-ul www.bosch-home.ro cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.

 1. Participanți:

La Campania 5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru mașini de spălat rufe și uscătoare are dreptul să participe orice utilizator (client final) persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, cu domiciliul stabil în România, persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul României, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în cele ce urmează "Participanți"). În cazul persoanelor juridice, Campania nu este aplicabilă în cazul utilizării produselor în scopuri profesionale precum, dar nelimitativ, restaurante, cantine, bufete, pensiuni.

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la aceasta Campanie implicând acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 1. Obiectul Campaniei:

Obiectul Regulamentului este reprezentat de stabilirea condiţiilor în care Participanţii beneficiază de o perioadă de 5 (cinci) ani garanţie pentru produsele participante la Campanie, astfel cum sunt acestea descrise la punctul 7 al prezentului Regulament.

Pentru evitarea oricăror neclarităţi, prin terminologia "5 ani garanţie" se înţeleg următoarele:

Organizatorul oferă Participanților, suplimentar garanției legale de conformitate de 2 ani prevăzută de Legea 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, o garanţie comercială de 3 ani (denumită în continuare „Garanția extinsă”). Condițiile de extindere a termenului de garanție de conformitate de 2 ani cu o perioadă suplimentară de 3 ani sunt detaliate în prezentul Regulament.

În contextul prezentului document sau în comunicările referitoare la prezenta Campanie, referirile la Garanţia extinsă vor fi interpretate în sensul noţiunii de garanţie comercială, astfel cum este aceasta definită de legea 449/2003 şi vor avea în vedere precizările anterior menţionate. Drepturile conferite prin lege consumatorilor nu vor fi afectate prin Garanţia extinsă oferită.

 1. Durata Campaniei

Campania 5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru mașini de spălat rufe și uscătoareva începe pe data de 15.08.2021, ora 00:00:00 şi se va încheia la data de 31.12.2021, ora 23:59:59.  Orice achiziție făcută înainte și după această perioadă nu va fi luată în considerare de către Organizator la acordarea Garanției extinse.

Înregistrarea și revendicarea Garanției extinse se poate face pe site-ul www.bosch-home.ro, în termen de 60 de zile de la data achiziției produsului. Orice revendicare a garanției extinse după această dată nu va fi luată în considerare de către Organizator.

În măsura în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească durata Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament şi publicarea informaţiei pe website cu cel puţin 24 ore înainte ca modificările să devină efective.

 1. Aria de desfășurare a Campaniei

Prezenta Campanie este organizată şi se desfășoară pe teritoriul României, în magazinele distribuitorilor care comercializează produse electrocasnice Bosch. Lista partenerilor agreați se regăsește pe site-ul www.bosch-home.ro („Parteneri agreați”), cat si in anexa la prezentul Regulament.

 1. Drept de participare:

Au drept de participare persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 din prezentul Regulament. O persoană poate achiziționa mai multe produse participante la promoție, fără limită de număr de produse și de participări.

 1. Produse participante:

În această promoție sunt eligibile mașinile de spălat rufe si uscătoarele marca marca Bosch: mașinile de spălat rufe independente şi încorporabile, mașinile de spălat rufe cu uscător și uscătoarele de rufe, (denumite în continuare colectiv „Produse Participante” și individual „Produs Participant”).

 

 1. Mecanismul Campaniei:

Participarea la Campanie se va face în mod voluntar prin achiziţionarea de catre Participant a unuia sau a mai multor Produse Participante în perioada 15 august  – 31 decembrie 2021 de la Partenerii agreati, menţionaţi pe site-ul www.bosch-home.ro.

 

Participanţii trebuie să se inregistreze direct pe site-ul: www.bosch-home.ro., pe pagina specială dedicată campaniei, respectand pasii obligatorii de urmat descrisi pe aceasta pagina.

Pentru înscrierea produsului pe site se vor urma următorii pașii:

 • Din site-ului oficial bosch-home.ro, se va accesa secțiunea “MyBosch” (https://secure.bosch-home.ro/mybosch)
 • Dacă participantul nu are deja cont creat, atunci va alege opțiunea „Înregistrează-te acum” urmând ca pe pagina deschisă (https://secure.bosch-home.ro/mybosch/inregistrare) să completeze rubricile necesare pentru crearea contului.
 • Contul va putea fi accesat imediat ce participantul va confirma crearea contului prin accesarea linkului ce se trimite într-un mesaj pe adresa de email introdusă în formularul de înregistrare.
 • Odată confirmat contul, sau dacă participantul avea deja cont creat, după accesarea contului personal pe MyBosch se va alege opțiunea „Înregistrează aparatul tău electrocasnic Bosch aici” care va deschide formularul de înregistrare pentru produse electrocasnice Bosch.
 • Se completează câmpurile obligatorii: „Număr de serie (E-Nr)” și „Data achiziționării”. Suplimentar, pentru a putea genera certificatul de garanție este necesară și completarea câmpurilor „Număr de fabricație (FD)” și „Număr de serie (Z-Nr.)”. Aceste câmpuri sunt vizibile după clic pe opțiunea “Adaugă mai multe informații despre produs”. Se apasă butonul continuare.
 • Se va genera în mod automat un ecran de previzualizare a datelor introduse cât și a produsului găsit. Dacă datele sunt corecte, mesajul „O garanție extinsă, fără costuri suplimentare, este disponibilă după ce vei termina înregistrarea produsului” este afișat în partea dreaptă a paginii web. Se apasă din nou butonul „Continuare”
 • Produsul este înregistrat în cont, iar participantul primește un mesaj pe email cu confirmarea de înregistrare a produsului în contul MyBosch.
 • Daca datele de înregistrare ale produsului participant (E-Nr, FD, Z-Nr., Data achiziției) corespund cu condițiile de acordare a extra garanției, în partea dreaptă a ecranului apare mesajul “Garanție extinsă disponibilă. Clic pe linkul de mai jos pentru a solicita garanțiile extinse disponibile pentru produsul tău”. Se apasă pe linkul intitulat „Vezi garanțiile extinse disponibile”
 • In pagina deschisă se afișează detaliile înregistrate ale produsului, iar în partea de jos a ecranului, se va accesa secțiunea „Garanție extinsă” care prezintă garanțiile extinse disponibile pentru respectivul produs.
 • Se va alege modulul aferent garanției extinse și se apasă pe linkul “Solicită extragaranția”. În situația în care se afișează mesajul “Definitivează înregistrarea produsului” este necesară revizuirea datelor înscrise ale aparatului și anume rubrica E-Nr. si Z-Nr. După introducerea datelor corecte și apăsarea butonului “Trimite” – linkul “Solicită extrangaranția” devine vizibil.
 • Se afișează pagina cu mesajul “Confirmăm înregistrarea cu succes a aparatului pentru a beneficia de garanția extinsă”. La baza paginii, prin accesarea linkului “Vezi certificatul de extragaranție” se va genera într-o nouă fereastră confirmarea pentru “ Garanție extinsă gratuită” care poate fi descărcată în format pdf.
 • Ulterior, confirmarea electronică pentru “Garanție extinsă gratuită” aferentă produsului înregistrat poate fi oricând accesată de utilizator din contul său MyBosch în pagina “Detalii produs”, secțiunea “Garanție extinsă”

 

Pentru evitarea oricăror neclarităţi, înainte de înregistrarea produsului, Participantul trebuie să verifice dacă distribuitorul de la care a cumpărat Produsul participant se regăsește în lista de parteneri agreați pentru această Campanie conform art. 4 din prezentul Regulament. În cazul în care distribuitorul nu se regăsește în lista agreată „Confirmarea de înregistrare a garanției extinse” nu va produce efecte.

„Confirmarea de înregistrare a garanției extinse” trebuie păstrată de către Participant împreună cu factura ce face dovada achiziției produsului și cu Certificatul de garanție în original.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru acuratețea datelor înregistrate de către Participanți pe site-ul www.bosch-home.ro .

Organizatorul are dreptul să solicite în orice moment orice documente justificative în original (facturi fiscale), Certificatul de garanţie, precum și confirmarea înregistrării care să probeze îndeplinirea de către Participant a condițiilor de participare la Campania 5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru mașini de spălat rufe și uscătoareși de obținere a Garanției extinse.  Documentele solicitate sunt necesare în vederea înregistrării și acordării Garanției extinse.

Neprezentarea acestor documente în condiții satisfăcătoare va conduce la pierderea dreptului Participantului respectiv de a primi Garanție extinsă.

 1. Condiții de validare:

Pentru ca Organizatorul să acorde Garanția extinsă pentru Produsul Participant achiziționat, Participantul trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiții:

 1. Să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la art. 2.
 2. Să achiziționeze, în perioada prevăzută la art. 4, unul dintre Produsele Participante descrise la art. 7 de la partenerii agreați conform celor specificate în Anexa la prezentul Regulament.
 3. Să înregistreze Produsul Participant în secțiunea MyAccount pe https://secure.bosch-home.ro/mybosch în termen de 60 de zile de la data achiziției conform Mecanismului Campaniei prevăzut la art. 8.
 4. .Să păstreze, pe toată perioada de garanţie, Certificatul de garanţie în original, documentele fiscale de achiziţie a produsului, precum şi „Confirmarea de înregistrare a garanției extinse”, pentru a putea dovedi achiziţia produsului şi înregistrarea acestuia în Campanie.
 5. Produsul Participant, pentru care se acordă Garanția extinsă să fie utilizat exclusiv în scopuri casnice. Garanţia legală de conformitate şi Garanția extinsă nu sunt valabile în cazul utilizării respectivului produs în scopuri profesionale: în restaurante, bufete, cantine, etc. sau altfel decât este menționat în certificatul de garanție.

Garanția extinsă se acordă numai în situația îndeplinirii cumulative a condițiilor de mai sus.

 1. Litigii

Eventualele litigii apărute intre Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

 1. Regulamentul promoției

Prin participarea la promoția 5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru mașini de spălat rufe și uscătoare Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.bosch-home.ro, începând cu data de 14 august 2021 (ora 00:00).

 1. Date cu caracter personal

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte preverile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare "GDPR"). Informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul sau în legătură cu desfăşurarea Campaniei sunt prevăzute în Anexa 2 la prezentul Regulament. Solicitările ori reclamaţiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Campanie se pot depune conform informaţiilor prevăzute în Anexa 2.

Prin înscrierea și participarea la Campanie, precum, și comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, Participanții la campania 5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru mașini de spălat rufe și uscătoare își exprimă acordul expres și neechivoc cu privire la prezentul Regulament, inclusiv cele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru ca datele lor personale să fie prelucrate și să intre în baza de date a Organizatorului pentru verificare și validare finală și evidența înregistrării în cadrul acestei campanii.

Organizatorul se obligă să respecte drepturile Participanților prevăzute legile în vigoare. Datele furnizate nu vor fi difuzate către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de lege.

Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, au conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și a Consiliului, aplicabil în România începând cu data de 25 mai 2018 următoarele drepturi:  dreptul de a se informa asupra datelor, de acces la date, de a rectifica datele, de a șterge datele, de a restricționa prelucrarea datelor, de a retrage consimțământul de prelucrare a datelor, de a se opune prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se adresa instanței competente și de plângere la autoritatea de supraveghere în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții vor trimite Organizatorului pe adresa Şos Bucureşti-Ploieşti nr. 19-21,etaj 1, sector 1, București  o cerere întocmită în forma scrisă, datată și semnată sau un email la adresa [email protected]

Scopurile constituirii și administrării bazei de date sunt: desemnarea beneficiarilor Promoției și realizarea de rapoarte statistice aferente Campaniei.

Destinatarii prelucrării acestor date sunt: BSH Electrocasnice SRL (Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr 19-21, sector 1, București), BSH Hausgeräte GmbH (Carl-Wery-Str. 34, 81739 München). Societățile vor prelucra datele cu caracter personal și le vor stoca în conformitate cu prevederile legale aplicabile pentru păstrarea acestor date.

Societățile nu intenționează să transfere aceste date cu caracter personal către: o țară non-UE sau o organizație internațională.

Informarea participanților cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor (noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing) se va face doar dacă aceștia își dau consimțământul pentru abonarea la newsletterul Bosch Electrocasnice prin bifarea căsuței aferente din cadrul contului MyBosch, sau asociată formularelor de contact disponibile în website. Dezabonarea de la newsletter se poate efectua oricând folosind linkul disponibil în mesajele de newsletter sau accesând formularul de dezabonare din pagina http://www.bosch-home.ro/service/contact-si-informatii/contact-si-informatii-dezabonare-buletin-informativ.

Pentru mai multe informații privind procesarea datelor personale, vă rugăm să consultați secțiunea “Informații privind protecția datelor”.

 • Limitarea răspunderii

Înregistrarea Garanției Extinse efectuată înainte sau după perioada menționată în prezentul Regulament nu se va lua în considerare.

Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere în cazul în care: (i) participantul a achiziţionat un alt produs decât cele ce sunt supuse prezentei Campanii; (ii) în cazul în care a achiziţionat produsul într-o altă perioadă decât cea de desfăşurare a Campaniei; (iii) în cazul în care Produsul participant nu a fost înregistrat conform dispoziţiilor prezentului Regulament; (iv) în cazul în care Participantul nu poate face dovada achiziţiei produsului cu privire la documentele justificative (factură/bon fiscal, Certificat de garanţie, dovada înregistrării conform art. 9 lit. D din prezentul Regulament).

Organizatorul are dreptul de a invalida înregistrări care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc toate condițiile de participare conform rubricilor obligatorii menționate pe pagina web. Orice reclamație cu privire la înregistrări se va lua în considerare numai pe baza prezentării confirmării privind înregistrarea garanției extinse primite de la Organizator.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări neconforme prezentului Regulament și care apar ulterior acordării efective a Garanției Extinse.

 1. Prevederi finale

În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără alte despăgubiri sau plăți.

Participanților la promoție nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, cu modificările subsecvente.

Organizator

Prin Administrator                                                                        Prin Administrator

Mihai Voicilă                                                                                 Styn De Coster

 

 

ANEXA NR. 1  LA  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  BOSCH “5 ANI GARANŢIE FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU MAȘINI DE SPĂLAT RUFE ȘI USCĂTOARE”  15 august– 31 decembrie  2021

Denumire firma

Denumire firma

Denumire firma

Denumire firma

ABC BUILDING SRL

DOMUS ART

KRONSTADT KUECHEN SRL

OPTIM DESIGN SRL

ADOR MOBILA SRL

DRISAND COM SRL

KRONSTADT TOURISM & SERVICES SRL

OUR DESIGN SRL

ALFA CONTACT SRL

ECHO ELECTRONIC SYSTEMS SRL

KRONTHERM SRL

PAVWOOD COM SRL

ALPO SRL

ECOFLAM SRL

LAST TRADING SRL

PENTAMOB SRL

ALTEX ROMANIA SRL

EDEL KLASSE SRL

LEMET SRL

PHOENIX SOVATA SRL

AMA SMART HOME SOLUTIONS SRL

ELECTRO STAR IMPORT EXPORT SRL

LEM'S DESIGN SRL

PHYLOSOPHY DESIGN SRL

AMPLIUS 2000 SRL

ELECTROCASNICE SRL

LETICS ATELIER SRL

PIASTRELLE EST DESIGN SRL

ANDOMA-ELECTRO SRL

ELECTROGOLD COMPANY IMPEX SRL

LO SPAZIO MOBILI SRL

PREMIUM APPLIANCES SRL

ANY-STEF IMPEX SRL

ELECTRONIC WORLD SRL

M & D RETAIL BRASOV

PREMIUM STORE SRL

APPLE DESIGN SRL

ELITEMOB SRL

M & D RETAIL PIPERA SRL

PRINCEPS DECO&HOME SRL

ARCHICRAFT SRL

ESHO STUDIOS SRL

MAC EXIM SRL

PRO ELECTRO CASA SRL

ARGENCO SRL

EST SRL

MAG CONSULTING PROJECT SRL

PRODSERVIL SRL

ARTSANI COM SRL

EUROMOB PROD SRL

MAGIC DECOR PROD SRL

PROFILO GROUP SRL

ATELIER 13 IP-ID SRL

EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL

MAMUT SRL

PROFIMATIC SRL

ATELIERELE COSOVANU SRL

EVORA CENTER SRL

MANAZ MONTAGE SRL

PROPERTY&FACILITY MANAGEMENT TRD

AUCHAN ROMANIA SA

EXECUTIVE OFFICE SOLUTIONS SRL

MARELVI IMPEX SRL

PROSPER-T SRL

AUTO TUNNING SRL

EXPONENTIAL CONSULT SRL

MASTER`S SRL

QUATTRO SRL

BEST FLAME SRL

FAIIA COMPLEX SRL

MATERIA STUDIO S.R.L

RASTER SIGN FURNITURE &LIGHTING SRL

BIA SI COM SRL

FEROCASNIC SRL

MDM MONICA DESIGN SRL

REAL SUD SRL

BRIO SRL

FLANCO RETAIL SA

MEDIASTAR ELECTRO SRL

REMARKT MAGAZINE SRL

BUCOVINA ELECTRO TOP SRL

FOKUSTRAD SRL

MEDION IMPEX SRL

REVIA EXPERT SRL

CALIN SRL

FRANCK DOORS SRL

MENAROM SRL

REVOX GRUP SRL

CAMPING FAGET SRL

FURNITURE VISION SRL

MIDA MOBLUX SRL

RODI GEDALI SRL

CARPATIK IMPEX SRL

GALACTIC LINES SRL

MISTRAL SRL

ROMSTAL IMEX SRL

CARREFOUR ROMANIA SA

GAVASROM SRL

MOB ART SRL

ROMVITRINE SRL

CENTRUL DE CALCULATOARE SRL

GEODOR EMSICA SRL

MOBCONFORT-TIM SRL

SAFETY CAR GT SRL

COLOANA PRODCOM SRL

GEO'SAW SRL

MOBEL SALES SRL

SALTEGO SRL

CONALCRI PROD SRL

GIREXIM UNIVERSAL SA

MOBELLA SOLUTIONS SRL

SAT-AN SRL

CONCEPT DESIGN HUB SRL

GMS WOOD INVEST SRL

MOBELUX SRL

SELGROS CASH & CARRY SRL

CORA INOVO MOBILI SRL

GROSU ART MANAGEMENT SRL

MOBEXPERT BANEASA SRL

SENSO AMBIENTE SRL

CORSAR ONLINE SRL

HAPPY GARAGE SRL

MOBI MOD SRL

SERENO SEMPRE SRL

COSMO ESTORE SRL

HOLZTECH & DESIGN SRL

MOBIERA SRL

SERV ELECTRON SRL

CRIS ADMIN SRL

IAN & AMA SRL

MOBILA CEZAR SRL

SEVILLA MARKETING SRL

CRYSTAL GLOBE SRL

IDEAL TECH SRL

MOBIMPEX SRL

SI-PRO TRADING SRL

CUBE 02 SRL

INCASSO ELECTROCASNICE SRL

MOBIRA PROD SRL

STILL DESIGN PRODUCTION SRL

DAAS IMPEX SRL

INIDAN SRL

MODA PEDINA SRL

TELETEC SRL

DALIRO SRL

INSATERM TOTAL SRL

MODSERV SRL

THEOREMA CONCEPT SRL

DANCRIS SRL

INTEGRA CORPORATION SRL

MODUL DESIGN SRL

TOMIS KITCHEN SRL

DANTE INTERNATIONAL SA

INTERMEDIO GENERAL GRUP SA

MORGAN & WEBER SRL

TORA CRAFT SRL

DASTE MOBILI SRL

INTERNA HOME STUDIO SRL

NELO NEW INTERIORS SRL

TOSCANA IMOBILIARE SRL

MOEMAX ROMANIA SRL

XXXLUTZ MOBILIER SRL   

 

 

Organizator

Prin Administrator                                                                        Prin Administrator

Mihai Voicilă                                                                                 Styn De Coster

 

ANEXA NR. 2 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI  BOSCH “5 ANI GARANŢIE FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU MAȘINI DE SPĂLAT RUFE ȘI USCĂTOARE "  15 august  – 31 decembrie 2021

 

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Articolului 13 din GDPR

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

 

În vederea organizării şi derulării Campaniei, o serie de date cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de către BSH ELECTROCASNICE S.R.L., societate înfiinţată şi funcţionând conform legii din România, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti Nr. 19-21, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul de ordine J40/2248/1999, avand cod unic de identificare RO 11552248, denumita in continuare "Operator".

 

Datele de contact ale Operatorului, în cazul în care Participanţii au nelămuriri cu privire la datele cu caracter personal prelucrate sau pentru exercitarea drepturilor lor cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:

 

BSH Electrocasnice S.R.L.

Responsabilul pentru Protectia Datelor

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21, Baneasa Center, etj. 1, sector 1, Bucuresti, Romania

e-mail: [email protected]

 

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

 

În scopul participării la Campanie, Operatorul va colecta de la Participanţi datele cu caracter personal solicitate la înregistrarea pe website-ul oficial www.bosch-home.ro, secțiunea “MyBosch” (https://secure.bosch-home.ro/mybosch).

 

În cazul folosirii opțiunii „Înregistrează-te acum”, la completarea rubricilor necesare pentru crearea contului, Operatorul va colecta şi prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail

 

Contul de MyAccount și toate datele asociate lui pot fi șterse de către participant din secțiunea “Profilul meu” selectând opțiunea de “Ștergere cont”.

 

 • Scopul prelucrării

 

Datele cu caracter personal ale Participanţilor la Campanie vor fi prelucrate de către Operator pentru următoarele scopuri:

 • Organizarea şi desfăşurarea Campaniei
 • Validarea Participanţilor
 • Confirmarea contului şi a înregistrării produsului
 • Îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din garanţia oferită în cadrul Campaniei
 • Evidenţa beneficiarilor Campaniei
 • Realizarea de statistici

 

 1. Temeiul juridic al prelucrării

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza necesităţii contractuale, pentru a permite persoanelor vizate participarea la Campanie, precum şi pentru exerciţiul drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din prezentul Regulament.

 

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate atunci când prelucrarea este necesară pentru interesul său legitim, în calitate de societate organizatoare, respectiv pentru gestionarea, promovarea activităţii, realizare de rapoarte statistice, prevenirea comportamentelor ilicite şi a fraudei, apărare în caz de litigii ori alte asemenea solicitări.

 

Furnizarea datelor de către Participanţi nu este obligatorie. Refuzul furnizării acestora atrage însă imposibilitatea participării la Campanie.

Comunicările cu persoanele vizate cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor (noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing) se va face doar în temeiul consimțământul expres în scopul abonării  la newsletterul Bosch Electrocasnice, prin bifarea căsuței aferente din cadrul contului MyBosch, sau asociată formularelor de contact disponibile în website.

Dezabonarea de la newsletter se poate efectua oricând folosind linkul disponibil în mesajele de newsletter sau accesând formularul de dezabonare din pagina http://www.bosch-home.ro/service/contact-si-informatii/contact-si-informatii-dezabonare-buletin-informativ.

 1. Acces la datele cu caracter personal

 

Vor avea acces la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate Operatorul, respectiv BSH Electrocasnice S.R.L. şi angajaţii acestuia în vederea îndeplinirii atribuţiilor lor şi organizării, respectiv ducerii la îndeplinire a Campaniei. Pentru scopurile mai sus menţionate şi pentru centralizarea şi clasificarea datelor cu caracter personal ca parte a operaţiunilor BSH la nivel de grup de companii, BSH Hausgeräte GmbH (Carl-Wery-Str. 34, 81739 München) va avea acces la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal  vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor.

 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 

 • Drepturile persoanelor vizate

 

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, Operatorul informează Participanţii cu privire la drepturile de care aceştia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 

 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

 

Pentru a va exercita aceste drepturi, va rugam sa folositi Formularul de solicitare a datelor clientului de pe https://datarequest.bsh-group.com/ro/form?c=ro

 

Persoana vizata poate depune plângere în fața Autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care drepturile sale sunt încălcate sau in cazul in care datele sale cu caracter personal au fost prelucrate ilegal la adresa:

București, sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30 sau prin transmiterea acestei plângeri prin e-mail la adresa: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro

 

În cazul în care doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre prelucrarea datelor cu caracter personal, consultaţi Politica noastră de confidenţialitate prin accesarea următorului link https://www.bosch-home.ro/metapages/detinator-site/informatii-privind-protectia-datelor

Organizator

Prin Administrator                                                                        Prin Administrator

Mihai Voicilă                                                                                 Styn De Coster

 

Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Google
Facebook
Whiteimage