Retur gratuit în 45 de zile pentru produsele livrate de Flanco Smart Discounter

Retur Gratuit 45 de zile

Click pentru mai multe detalii

Garantie Extinsa

Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului

Solutii de plata

Cele mai eficiente solutii de plata

Credit Online

Credit online, simplu si rapid

Livrare Oriunde

Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil

Rezervare Online

Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin

Verificare Colet

La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat

 

Termenii şi condiţiile promoţiei „Garanţie extinsă”

 

 

 

  1. PREVEDERI GENERALE

        1.1. Organizatorul campaniei de Ofertă Specială „Garanţie extinsă” (denumită în continuare „Campania de ofertă specială” sau „Garanţie extinsă”) este Amica Handel i Marketing Sp.zo.o. cu sediul în Poznań, Bułgarska 17, 60-320 Poznań, Polonia, înregistrat în Registrul Comerţului al Registrului Curţii Naţionale la numărul KRS: 0000373563, cu dosarele păstrate de Judecătoria „Poznań - Nowe Miasto   i Wilda” în Poznań, a VIII-a Divizie comercială a Registrului Curţii Naţionale, cu numărul de identificare a contribuabilului NIP: PL 5272645162, număr statistic REGON: 142740238 – denumită în continuare Organizator.

        1.2. Campania de Ofertă Specială va continua de la 14.06.2021 până la 31.12.2023 pe teritoriul României.

În cazul în care Organizatorul decide să reducă perioada campaniei promoţionale, acest lucru va fi adus la cunoştinţă prin publicarea informaţiilor pe www.hansa-home.ro/5yearwarranty prin afişare la Campania Promoţională şi prin actualizarea prezentului  Regulament  înainte  de  intrarea  în vigoare a modificărilor.

        1.3. Campania de Ofertă Specială se va derula pe teritoriul României şi este implementată în toate magazinele de vânzare cu amănuntul care oferă produse (achiziţionate de la Amica Handel I Marketing Sp. z o .o.)

        1.4. Campania de  Ofertă  Specială  acoperă  numai  produse  [cuptoare  şi  plite]  marca  Hansa  şi achiziţionate în perioada Campaniei de Ofertă Specială, prevăzută în Secţiunea 1.2. la punctele de vânzare, inclusiv magazinele online menţionate în Secţiunea 1.3. (denumit în continuare „Produs promoţional”).

        1.5. Campania de Ofertă Specială va acoperi numai produsele [cuptoare şi plite] marca Hansa enumerate în Anexa nr.1 – Lista produselor acoperite de Campania de Ofertă Specială.

        1.6. Organizatorul este responsabil pentru primirea şi stocarea cererilor Participanţilor, acţionând prin intermediul S.C. MICADAN Service Plan S.R.L., cu sediul social în at Sector 3, Street Pupitrului No 70, Bucharest, României.

 

 

  2. CONDIŢII DE PARTICIPARE

        2.1. Campania de Ofertă Specială este valabilă numai pentru cetăţenii adulţi din România care  au capacitate juridică deplină şi care sunt consumatori conform definiţiei din Ordonanţa Guvernamentală nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, denumiţi în continuare „Participanţi”.

        2.2. Oferta Specială este dedicată consumatorilor finali şi nu poate fi utilizată de persoane juridice, organizaţii fără personalitate juridică sau persoane fizice care cumpără bunuri în legătură cu activitatea lor economică.

        2.3. Oferta Specială acoperă produsele comercializate marca Hansa. Perioada de Garanţie Extinsă este de (calculată de la data de încheierii perioadei de garanţie de bază specificată pe Certificat de Garanţie): 3 ani

        2.4. Condiţiile de participare la Oferta Specială sunt următoarele:

  1. achiziţionarea de Produse [cuptoare şi plite marca Hansa în perioada de Ofertă Specială specificată în Secţiunea 1.2., în conformitate cu Secţiunea 1.5,
  2. înregistrarea produsului prin: - site-ul web hansa-home.ro/5yearwarranty (completând corect şi complet formularul de cerere şi ataşând o copie scanată/copie a dovezii achiziţionării Produsului Promoţional – care conţine descrierea modelului).

Termenul de înregistrare este de 30 de zile de la data achiziţionării Produsului Promoţional.

             c. păstrarea bonului fiscal sau a facturii originale şi a Certificatului de Garanţie care confirmă îndeplinirea condiţiilor de mai sus (din cauza naturii vulnerabile a bonurilor fiscale şi a altor tipuri de dovezi de cumpărare, o fotocopie sau o copie scanată a dovezii de cumpărare este recomandată, astfel încât dovada achiziţiei să poată fi prezentată în perioada de Garanţie Extinsă),

             d. familiarizarea cu aceşti Termeni şi Condiţii (se înţelege că Participantul la Campania de Ofertă Specială a citit aceşti Termeni şi Condiţii şi este de acord să participe la Campania de Ofertă Specială, în condiţiile prevăzute de acestea),

             e. respectarea altor obligaţii care decurg din aceşti Termeni şi Condiţii,

             f. consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,

             g. acceptarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

        2.5. Participarea la Campania de Ofertă Specială este în întregime voluntară.

 

 

  3. VERIFICAREA CERERILOR

       3.1. Organizatorul [prin SC. MICADAN Service Plan S.R.L.] va verifica cererile trimise de Participanţi în ceea ce priveşte exactitatea, corectitudinea şi completitudinea lor.

       3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a contacta Participantul [prin SC.  MICADAN  Service Plan S.R.L.] pentru a verifica sau suplimenta datele conţinute în cerere. Organizatorul va avea, de asemenea, dreptul de a solicita prezentarea bonului fiscal sau a facturii originale care confirmă achiziţia Produsului Promoţional şi numărul de serie al echipamentului.

       3.3. Cererile incomplete, incorecte sau care nu conţin toate datele cu caracter personal nu vor fi procesate în scopul Campaniei de Ofertă Specială. Mai mult, cererile care conţin date false sau date ale mai multor persoane nu vor fi luate în considerare în scopul Campaniei de Ofertă Specială.

 

 

  4. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII CARE DECURG DIN PARTICIPAREA LA CAMPANIA DE OFERTĂ SPECIALĂ DE GARANŢIE EXTINSĂ:

       4.1. Un Participant are dreptul la repararea gratuită a defectelor funcţionale ale produselor acoperite de Garanţia Extinsă. Garanţia Extinsă nu acoperă, în special:

  • defectele apărute ca urmare a forţei majore, evenimente aleatorii (de exemplu, incendiu, explozie, inundaţii, deteriorări mecanice, contaminarea echipamentului sau prezenţa de corpuri străine, din cauze externe, care nu sunt atribuibile echipamentului) şi acţiuni sau omisiuni ale Participantului sau ale persoanelor pentru care Participantul este responsabil;
  • defecte care apar ca urmare a utilizării echipamentului într-un mod incompatibil cu scopul sau cu instrucţiunile de utilizare, inclusiv defecte rezultate din: depozitare necorespunzătoare, instalare neconformă cu manualul de utilizare, neefectuarea inspecţiilor necesare, întreţinerea necorespunzătoare, utilizarea de materiale consumabile necorespunzătoare;
  • defecte care apar ca urmare a deteriorării mecanice, termice, chimice şi externe (fulgere, vârfuri de tensiune), precum şi a coroziunii;
  • efectuarea de activităţi care, conform manualului de utilizare, ar trebui să fie efectuate de utilizator sau pe cheltuiala acestuia, cum ar fi instalarea şi conectarea echipamentului, întreţinerea, înlocuirea cablurilor de conectare, curăţarea, reglarea echipamentului (montarea arzătoarelor, înlocuirea   duzelor),   înlocuirea   accesoriilor   supuse   înlocuirii   periodice   (de exemplu, lampi, garnituri, filtre, furtunuri de legătură), precum şi defecte rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a activităţilor menţionate în această secţiune;
  • componente din sticlă, plastic şi toate tipurile de decolorări, ciobiri, urme de lovituri şi alte defecte estetice;
  • defecte ale echipamentelor utilizate în afara unei locuinţe individuale, în special în legătură cu producţia sau furnizarea de servicii, în unităţi publice, pentru a satisface nevoile colective, în condiţii care permit accesul necontrolat (de exemplu, restaurante, baruri, cafenele, unităţi de catering, şcoli, grădiniţe , cantine, cămine studenţeşti, hoteluri, case de vacanţă );
  • defecte care apar ca urmare a adaptării arbitrare, modificării sau a altor dispozitive de securitate sau părţi ale acestora şi alte intervenţii neautorizate cu echipamente, contrar instrucţiunilor de utilizare;
  • In general :garantia extinsa nu acopera piese si subansamble accesible utilizatorului.

        4.2. Echipamentele acoperite de Oferta Specială de Garanţie Extinsă nu pot fi schimbate.

        4.3. Participantul va avea dreptul la o reparaţie gratuită care va fi efectuată în termen de 30 de zile de la data acceptării cererii de reparaţie, de către centrul de service desemnat de În cazuri justificate, în special din cauza necesităţii de a obţine componente adecvate, această perioadă poate fi prelungită în consecinţă. Prelungirea perioadei de reparaţie nu poate constitui baza pentru schimbarea echipamentului.

       4.4. O reclamaţie legată de unul dintre defectele acoperite de garantia extinsa conform Secţiunea

       4.5. va fi depusă conform termenilor şi condiţiilor prevăzute pe certificatele de garanţie pentru produsele furnizate sub marca Hansa pe piaţa din România.

 

 

  5. PROCEDURA DE RECLAMARE

       5.1. Organizatorul Campaniei de Ofertă Specială nu va fi răspunzător pentru:

  1. completarea incorectă a formularului de cerere de către Participant,
  2. trimiterea cererii fără respectarea prezentelor reglementări.

       5.2. Dreptul de a depune o reclamaţie este disponibil numai pentru Participanţii la Campania de Ofertă Specială, de la caz la O reclamaţie trebuie să includă numele şi adresa Utilizatorului, precum şi descrierea detaliată şi motivele reclamaţiei.

       5.3. Reclamaţiile pot fi depuse prin intermediul site-ului web [email protected].

       5.4. Reclamaţiile vor fi analizate pe baza acestor Termeni şi Condiţii în termen de 30 de zile de la primire.

 

 

  6. DATELE CU CARACTER PERSONAL

       6.1. Administratorul datelor cu caracter personal ale Participantului este Amica Handel i Marketing sp. z o.o. cu sediul pe strada Bułgarska, nr. 17, Poznań (60-320), Polonia.

       6.2. Normele de  prelucrare  a  datelor  cu  caracter  personal  ale  Participanţilor,  în  legătură   cu participarea lor la program, sunt stabilite în documentul Informaţii privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, al Promoţiei campaniei de ofertă specială, pe care fiecare Participant la Promoţie trebuie să îl citească.

       6.3. Fiecare Participant care doreşte să participe la Promoţie este obligat să citească regulile de prelucrare a datelor şi să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

       6.4. Lipsa acordului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal va duce la  imposibilitatea de a participa la Promoţie.

       6.5. Organizatorul va încredinţa datele  cu  caracter  personal  ale  participanţilor  unor  servicii  cu experienţă în întreţinerea datelor.

 

 

  7. DISPOZIŢII FINALE

       7.1. Drepturile şi obligaţiile Organizatorului şi ale Participanţilor la Campania de Ofertă Specială sunt determinate exclusiv de aceşti Termeni şi Condiţii şi de prevederile legale aplicabile din România.

       7.2. Participarea la Campania de Ofertă Specială implică acceptarea de către Participant a tuturor regulilor prevăzute în aceşti Termeni şi Condiţii.

       7.3. Participantul poate renunţa în orice moment la participarea la Promoţie, trimiţând o declaraţie scrisă, sub pedeapsa nulităţii, la adresa

       7.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude de la participarea la Promoţie Participanţii care nu respectă legea sau Regulamentul, inclusiv Participanţii care utilizează date cu caracter personal false şi care nu sunt acoperiţi de condiţiile din

       7.5. Drepturile acoperite de participarea la Promoţie, inclusiv dreptul la Garanţie extinsă, nu pot fi transferate de către Participant către o terţă parte.

 

 

Anexa nr.1

Lista produselor care fac obiectul Campaniei de Ofertă Specială „Garanţie Extinsă”.

INDEX MODEL CATEGORIE MARCĂ
55417 BOEI60475 CUPTOR Hansa
54591 BOEI64030077 CUPTOR Hansa
54602 BOEI67250055 CUPTOR Hansa
55966 BOEI68161 CUPTOR Hansa
57630 BOEI681621 CUPTOR Hansa
56861 BOEI683020 CUPTOR Hansa
56869 BOEI684001 CUPTOR Hansa
56172 BOEI68401 CUPTOR Hansa
56858 BOEI684097 CUPTOR Hansa
56162 BOEI68411 CUPTOR Hansa
54634 BOEI68450077 CUPTOR Hansa
56671 BOEI68460 CUPTOR Hansa
57615 BOEI684621 CUPTOR Hansa
57616 BOEI684721 CUPTOR Hansa
56522 BOEI68491 CUPTOR Hansa
56875 BOEI694003 CUPTOR Hansa
56286 BOEI69451 CUPTOR Hansa
57617 BOEI694721 CUPTOR Hansa
55415 BOEI69475 CUPTOR Hansa
56866 BOEI697220 CUPTOR Hansa
56874 BOEIS694001 CUPTOR Hansa
56864 BOEIS694097 CUPTOR Hansa
56879 BOEIS696001 CUPTOR Hansa
56867 BOEIS696022 CUPTOR Hansa
56877 BOEIS696203 CUPTOR Hansa
56836 BOEIS696620 CUPTOR Hansa
56834 BOEIS697620 CUPTOR Hansa
56868 BOEIS699920 CUPTOR Hansa
55418 BOES60475 CUPTOR Hansa
54627 BOES68120090 CUPTOR Hansa
55972 BOES68161 CUPTOR Hansa
56524 BOES68181 CUPTOR Hansa
55854 BOES68269 CUPTOR Hansa
56862 BOES683020 CUPTOR Hansa
56870 BOES684001 CUPTOR Hansa
54677 BOES68405 CUPTOR Hansa
56859 BOES684097 CUPTOR Hansa
56169 BOES68441 CUPTOR Hansa
56669 BOES68460 CUPTOR Hansa
56158 BOES68461 CUPTOR Hansa
55191 BOES68465 CUPTOR Hansa
56876 BOES694003 CUPTOR Hansa
56287 BOES69451 CUPTOR Hansa
55416 BOES69475 CUPTOR Hansa
56873 BOESS694001 CUPTOR Hansa
56865 BOESS694097 CUPTOR Hansa
56880 BOESS696001 CUPTOR Hansa
56878 BOESS696203 CUPTOR Hansa
56835 BOESS697620 CUPTOR Hansa
56833 BOESS697622 CUPTOR Hansa
55419 BOEW60475 CUPTOR Hansa
54628 BOEW68120090 CUPTOR Hansa
56863 BOEW683020 CUPTOR Hansa
56871 BOEW684001 CUPTOR Hansa
56860 BOEW684097 CUPTOR Hansa
55192 BOEW68465 CUPTOR Hansa
55976 BOEW68481 CUPTOR Hansa
23496 BHC36177 PLITĂ Hansa
23521 BHC63366 PLITĂ Hansa
23494 BHC66506 PLITĂ Hansa
23499 BHC66577 PLITĂ Hansa
23495 BHC66706 PLITĂ Hansa
23502 BHC96508 PLITĂ Hansa
23082 BHCI65123030 PLITĂ Hansa
23489 BHCI66306 PLITĂ Hansa
23491 BHCI66706 PLITĂ Hansa
23505 BHCI96808 PLITĂ Hansa
23083 BHCS38120030 PLITĂ Hansa
21161 BHGA611799 PLITĂ Hansa
21114 BHGI310101 PLITĂ Hansa
21444 BHGI310102 PLITĂ Hansa
21167 BHGI610102 PLITĂ Hansa
21085 BHGI611302 PLITĂ Hansa
21076 BHGI611502 PLITĂ Hansa
21040 BHGI620130 PLITĂ Hansa
21082 BHGI621330 PLITĂ Hansa
1060287 BHGI63112035 PLITĂ Hansa
21165 BHGS630100 PLITĂ Hansa
1106015 BHGW63111035 PLITĂ Hansa
21160 BHGY620139 PLITĂ Hansa
23218 BHI68077 PLITĂ Hansa
1106036 BHI68300 PLITĂ Hansa
23224 BHI68308 PLITĂ Hansa
23329 BHI68368 PLITĂ Hansa
23488 BHI68668 PLITĂ Hansa
23098 BHII37303 PLITĂ Hansa
23289 BHIW68077 PLITĂ Hansa
23287 BHIW68308 PLITĂ Hansa
21095 BHKS310300 PLITĂ Hansa
21108 BHKS330500 PLITĂ Hansa
21098 BHKS610502 PLITĂ Hansa
1106039 BHKS6113 PLITĂ Hansa
21090 BHKS611502 PLITĂ Hansa
21093 BHKS611700 PLITĂ Hansa
21171 BHKS630700 PLITĂ Hansa
21096 BHKW310300 PLITĂ Hansa
21106 BHKW611700 PLITĂ Hansa
21172 BHKW630700 PLITĂ Hansa
21176 BHMI610302 PLITĂ Hansa
21175 BHMI611302 PLITĂ Hansa
21447 BHMS61414030 PLITĂ Hansa
20807 BHMI61414030 PLITĂ Hansa

 

 

Politica Cookie

La Flanco dorim sa cream o viata cat mai usoara si mai frumoasa oamenilor prin intermediul noutatilor tehnologice. Iata de ce, pentru a-ti oferi o experienta placuta si personalizata, folosim cookies atunci cand navighezi pe site-ul flanco.ro. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite.Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.

Setari

Inapoi
Marketing
Statistica

Politica Cookie

La Flanco dorim sa cream o viata cat mai usoara si mai frumoasa oamenilor prin intermediul noutatilor tehnologice. Iata de ce, pentru a-ti oferi o experienta placuta si personalizata, folosim cookies atunci cand navighezi pe site-ul flanco.ro. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite.Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.

Setari

Inapoi

Nu sunt cookie-uri disponibile