Campania

"Te abonezi la newsletter si castigi super premii -  Iunie”

 

 

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei  "Te abonezi la newsletter si castigi super premii - Iunie” denumita in continuare „Campania” este FLANCO RETAIL S.A., denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

2.DURATA CAMPANIEI

2.1.Campania se desfasoara in perioada 03 Iunie 2021 – 30 Iunie 2021.

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adreseaza oricarei persoane fizice care are cel putin varsta de 18 ani impliniti in luna anterioara fiecarei extrageri din cadrul Campaniei si este sau se aboneaza la newsletter-ul Flanco.  

3.2. Angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia ori rudele pana la gradul al patrulea ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

 

3.3. Angajatii Notarului care autentifica prezenta campanie, precum si sotul/sotia ori rudele pana la gradul al patrulea ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.

 

 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Are dreptul sa participe la Campanie orice persoana fizica care îndeplinește condițiile de participare mentionate la pct. 3.

 

4.2. Concursul se va desfasura pe www.flanco.ro si se adreseaza tuturor abonatilor la newsletter-ul Flanco. Inscrierea in Campanie se realizeaza in mod automat prin abonarea la newsletter-ul Flanco.

 

4.3. Persoanele care doresc sa se aboneze la newsletter-ul Flanco dar nu doresc sa participle la Campanie au posibilitatea sa informeze Organizatorul despre acest lucru, prin email la adresa nu.campanie@flanco.ro

 

4.4. In tragerile la sorti lunare vor participa toti abonatii la newsletter-ul Flanco la data respectivei extrageri și care au primit newsletter-ul.

 

4.5. Tragerea la sorti se va desfasura dupa calendarul urmator:

 

Extragerea pentru Iunie –  12.07.2021 pentru perioada 03- 30 Iunie 2021

 

4.6. Un participant se poate inscrie in Campanie o singura data, cu o adresa de email care ii apartine.l

 

 

 

 

 

 

5. PREMII

5.1. In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul ofera urmatorul premiu:

 

 

crt

Luna

Premiul lunii Mai

Extragere

Pret estimat

1

Iunie

Televizor Smart LED Sony Bravia KD-55XH8196

12.iul.21

3.999,99 lei

 

 

5.2. Valoarea premiului acordat in luna Iunie  este de 3.999,99 (treimiinouasutenouazecisinouavirgulanouazecisinoua) lei cu TVA.

 

 

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Castigatorul tragerii la sorti vor fi stabiliti prin intermediul platformei www.tragerilasorti.ro, la datele prevazute la pct. 4.5. Extragerile se vor realiza pe baza adresei de email cu care participantii se aboneaza la newsletter. Aceste date vor fi pseudonimizate in platforma de extragere, avand in vedere scopul de minimizare a prelucrarii datelor conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (RGPD). Mai multe informatii aici https://www.tragerilasorti.ro/despre/termeni.html

https://www.tragerilasorti.ro/despre/acord-de-confidentialitate.html

Participantii vor avea posibilitatea sa verifice in platforma www.tragerilasorti.ro daca au luat parte la extragere cu adresa de email cu care au realizat abonarea.

 

 

6.2. Castigatorii vor fi anuntati ca au castigat printr-un mesaj trimis de Organizator la adresa de  email cu care s-au abonat, in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la efectuarea extragerii.

 

6.4. Pentru a putea intra in posesia premiilor, castigatorii trebuie sa furnizeze Organizatorului datele necesare livrarii premiilor, respectiv nume complet, adresa si numar de telefon. In vederea indeplinirii obligatiilor financiar-contabile, pentru premiile a caror valoare depaseste 600 de lei, Organizatorul va solicita si colecta de la castigator Codul Numeric Personal, potrivit dispozitiilor Codului fiscal, prin intermediul procesului verbal de atribuire a premiului.

 

6.5. Aceste date cu caracter personal vor fi folosite de Organizator si parteneri (companii curierat) exclusiv in scopul livrarii premiilor din cadrul prezentei Campanii si îndeplinirii obligatiilor legale.

 

6.6. Refuzul de a oferi aceste date duce automat la imposibilitatea livrarii premiului, acesta urmand sa ramana in posesia Organizatorului.

 

6.7. Premiul va fi livrat doar la adresa din Romania indicata de catre castigator, Organizatorul neputand sa livreze in afara teritoriului Romaniei.

 

6.8. Premiul nu este transmisibil, iar contravaloarea lui nu poate fi acordata in bani, vouchere sau alte produse ori servicii. Daca premiul nu se afla in posesia organizatorlui din diverse motive, castigatorul este anuntat de organizator de acest aspect, urmand sa ii comunice perioada exacta in care va intra in posesia premiului.

 

6.7. In cazul refuzului castigatorului de a beneficia de premiu, conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de a primi repsectivul premiu. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda premiul resprectiv.

 

 

 7. VALIDAREA CASTIGATORILOR

7.1. Validarea castigatorilor se va face prin verificarea abonarii la newsletter si trimiterea corecta a acestuia catre adresa de email castigatoare. Organizatorul se va asigura ca castigatorul are peste 18 ani si transmite datele personale necesare livrarii produselor.

 

7.2. In vederea indeplinirii obligatiilor financiar-contabile, pentru premiile a caror valoare depaseste 600 de lei, Organizatorul va solicita si colecta de la castigatori si Codul Numeric Personal, potrivit dispozitiilor Codului fiscal, prin intermediul procesului verbal de atribuire a premiului.

 

8. TAXE SI IMPOZITE

8.1. Plata impozitelor aferente veniturilor sub forma de premii obtinute de catre castigatorii Campaniei se va realiza de catre Organizator, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

9. REGULAMENTUL CONCURSULUI

9.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant),pe website-ul www.flanco.ro, precum și la sediul Organizatorului, cu sediul in Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov .

 

 10. FORTA MAJORA

10.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

10.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei "Te abonezi la newsletter si castigi super premii - Iunie” Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata  conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

 

10.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei  "Te abonezi la newsletter si castigi super premii -  Iunie” existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

 

10.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.flanco.ro.

 

 11. INCETAREA CAMPANIEI

11.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul site-ului www.flanco.ro cu 24 de ore inainte de incetarea efectiva.

 

 11.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

 

12. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

12.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare ”RGPD”.

12.2. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se regaseste in Anexa nr.1 la Regulamentul Campaniei si face parte integranta din acesta.

 

13. TEMEIUL LEGAL

13.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

 

 14. LITIGII

14.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

 

14.2. Prin decizia de participare la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

14.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

 

 15. CONTESTATII

15.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxim 48 (patruzecisiopt) de ore de la anunțarea numelui câștigătorului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

 

 16. ALTE REGLEMENTARI

16.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate  impotriva si la adresa Organizatorului sau a Partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dara fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie .

 

16.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

 

16.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe website-ul www.flanco.ro sau  poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, jud. Ilfov.

 

16.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei (cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.),cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului prin intermediul website-ului www.flanco.ro.

Organizatorul Campaniei "Te abonezi la newsletter si castigi super premii -  Iunie”.

 

FLANCO RETAIL S.A

Director General,

Dragos Sirbu

 

 

Anexa nr. 1 la Regulamentul Campaniei ”Te abonezi la newsletter si castigi super premii -  Iunie

Informare si transparenta privind colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal, in cadrul Campaniei, are loc in baza art. 12 din Regulamentul Campaniei, in conditiile prevederilor Regulamentului general privind protectia datelor („RGPD”).

 

Sectiunea 1 – Partea (persoana juridica),care colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal in cadrul Campaniei si calitatea partii, respectiv a Organizatorului

 

Organizatorul Campaniei  "Te abonezi la newsletter si castigi super premii -  Iunie” denumita in continuare „Campania” este FLANCO RETAIL S.A., denumit in continuare „Organizatorul”, cu sediul Soseaua Bucuresti - Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J23/513/2012, CUI RO27698631, legal reprezentata prin Dragos Sirbu, in calitate de Director General. Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal colectate si prelucrate in cadrul Campaniei.

 

Sectiunea 2 – Categoriile de persoane vizate(persoane fizice ale caror date fac obiectul prelucrarii)

 

Categoriile de persoane vizate, ale caror date personale sunt prelucrate, in conformitate cu Regulamentul Campaniei, sunt urmatoarele:

 

2.1. Persoane vizate Participanti la Campanie, inclusiv reclamanti;

 

2.2. Persoane vizate Castigatori ai Campaniei.

 

Sectiunea 3 – Date personale prelucrate

 

Datele cu caracter personal colectate si ulterior prelucrate, in mod necesar si/sau obligatoriu, in conformitate cu Regulamentul Campaniei, de la persoanele vizate mentionate la Sectiunea 2, sunt urmatoarele:

 

3.1. De la persoanele vizate Participanti sunt colectate si ulterior prelucrate datele personale privind:

ü    Adresa email abonare newsletter (identificator unic din platforma de tragere la sorți).

 

3.2. De la persoanele vizate Castigatori sunt colectate si ulterior prelucrate datele personale privind:

ü    Numele si prenumele;

ü    Adresa de livrare;

ü    Numarul de telefon;

ü    Codul numeric personal, numai daca premiul depaseste valoarea de 600 de RON.

 

Codul numeric personal va fi colectat de Organizator ulterior, respectiv la momentul livrarii premiului. Acesta va fi prelucrat de Organizator numai in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale acestuia din domeniul fiscal, respectiv pentru retinerea si virarea la bugetul de stat a impozitelor aferente premiilor, in situatia in care premiul depaseste valoarea de 600 de RON.

 

3.3. De la persoanele vizate Reclamanti vor fi colectate datele personale de identificare, necesare inregistrarii si solutionarii reclamatiei.

 

Sectiunea 4 – Scopul prelucrarii datelor, locul prelucrarii si stocarii datelor, transferul datelor personale

 

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate vor fi prelucrate de Organizator, pentru urmatoarele scopuri:

a. Organizarea si desfasurarea Campaniei, inclusiv desemnarea si validarea Castigatorilor, atribuirea si livrarea premiilor;

b. Indeplinirea obligatiilor legale financiar-contabile ale Organizatorului;

c. Publicarea listei cu numele Castigatorilor si castigurile acordate;

d. Primirea si solutionarea reclamatiilor.

Datele personale sunt colectate si ulterior prelucrate, intern, de catre Organizator, prin mijloace tehnice adecvate din punct de vedere a securitatii si confidentialitatii acestora, pe teritoriul Romaniei, fara a fi transferate in state terte.

Stocarea si arhivarea datelor, pe plan intern al Organizatorului are loc in conditii optime de securitate si confidentialitate, pe durata determinata, pe teritoriul Romaniei/U.E., in format mixt.

Prezentul regulament nu acoperă aspectele legate de prelucrarea datelor pentru abonarea și trimiterea Newsletter-ului Flanco, care fac obiectul informarii generale Flanco.ro disponibila la adresa https://www.flanco.ro/prelucrarea-datelor-personale.

 

Sectiunea 5 – Temeiul legal al prelucrarii (conditia de prelucrare)

Pentru prelucrarea datelor personale necesare pentru organizarea si desfasurarea Campaniei (Sectiunea  4, pct. a),temeiul legal al prelucrarii este art. 6 alin. 1 lit. (f),din RGPD, respectiv interesul legitim al Flanco de a se promova si de a rasplati abonatii prezenti si viitori, prin oferirea sansei de a castiga unul din premiile Campaniei. Persoanele vizate se pot opune prin email la adresa nu.campanie@flanco.ro

Pentru prelucrarea datelor personale necesare in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale, publicarii listei cu Castigatorii si in vederea primirii si solutionarii reclamatiilor (Sectiunea 4, pct. b, c si d),temeiul legal al prelucrarii este art. 6 alin. 1 lit. (c) din RGPD, respectiv indeplinirea obligatiilor legale impuse Organizatorului de legislatia din domeniul fiscal, cea privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si privind protectia consumatorului.

 

Sectiunea 6 – Categorii de destinatari/terti ai datelor personale

Categoriile de date personale colectate de la persoanele vizate, prevazute la Sectiunea 2, care sunt ulterior prelucrate, in conformitate cu Regulamentul Campaniei, sunt si/sau pot fi dezvaluite, puse la dispozitia si/sau diseminate, total sau partial, la nevoie si in functie de scopul prelucrarii, urmatoarelor categorii de destinatari si terti:

 

6.1. Persoane imputernicite ale Organizatorului (furnizori de servicii de IT, furnizori de servicii de gazduire pagina web pe care se deruleaza Campania, furnizor de servicii de email marketing);

 

6.2. Destinatari (furnizori de servicii de curierat);

 

6.3. Terti (autorităti publice competente, publicul larg).

Autoritatilor publice le sunt puse la dispozitie date personale, in vederea indeplinirii atributiilor legale ale acestora iar numele si castigurile acordate sunt facute publice, potrivit legii.

 

Sectiunea 7 – Durata de stocare a datelor; stergerea/distrugerea datelor

Adresele de email ale tuturor Participantilor la Campanie, vor fi utilizate pentru extragerea la sorti, dupa care vor fi sterse, în termen de 45 de zile de la extragere.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor (nume, adresa, numar de telefon) vor fi pastrate intern timp de 45 de zile de la efectuarea extragerii,  cu excepția cazului când exista contestații, caz în care termenul va fi prelungit până la finalizarea definitiva si irevocabila a contestatiei respective.

Datele personale ale castigatorilor, facute publice pe pagina web a Campaniei vor fi sterse dupa 60 de zile de la data publicarii acestora.

Datele personale si documentele aferente Campaniei, (proces verbal de atribuire a premiilor, si factura),si premiilor cu valoare mai mare de 600 ron, vor fi stocate intern de Organizator timp de 10 ani, potrivit legislatiei fiscale aplicabile.

Atunci cand perioadele de stocare/criteriile de stocare stabilite, mentionate mai sus, se vor implini, Organizatorul va sterge si/sau va distruge aceste date/documente, dupa caz si in functie de suportul de stocare a datelor (in format electronic/pe suport hartie).

 

Sectiunea 8 – Securitatea prelucrarii si confidentialitatea datelor personale

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Organizator, pe plan intern, pe intreaga durata a prelucrarii, prin mijloace tehnice si/sau fizice adecvate din punct de vedere a securitatii datelor. Organizatorul se asigura, in mod constant, ca mjloacele de prelucrare utilizate si datele sunt securizate si actualizate, in mod corespunzator, pentru a preveni eventuale incalcari ale securitatii si confidentialitatii datelor. Aceste masuri sunt documentate la nivelul Organizatorului.

 

Sectiunea 9 – Sursa de colectare a datelor personale; mijloace de prelucrare

In cadrul Campaniei, datele cu caracter personal sunt colectate direct de la persoanele vizate, ca regula, fiind furnizate de persoanele vizate prin email si/sau pagina web a Organizatorului, ori, dupa caz, prin alt canal de comunicare (prin curier, prin telefon),in format electronic sau pe suport hartie (proces verbal de atribuire a premiului).

 

Sectiunea 10 - Drepturile specifice persoanelor vizate

Persoanele care doresc sa se aboneze la newsletter dar nu doresc sa participle la Campanie au posibilitatea sa informeze Organizatorul despre acest lucru , prin email la adresa nu.campanie@flanco.ro.

 

Pe durata prelucrarii, persoanele vizate beneficiaza, in mod gratuit, de urmatoarele drepturi specifice:

  1. dreptul de a-si retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, oricand, atunci cand prelucrarea are loc in baza acestuia, cu mentiunea ca retragerea consimtamantului va produce efecte numai pentru viitor, ca atare, prelucrarea efectuata in baza acestuia este legala, atat timp cat consimtamantul a fost valabil exprimat si nu a fost retras;
  2. dreptul de acces la datele cu caracter personal;
  3. dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;
  4. dreptul la stergerea datelor cu caracter personal;
  5. dreptul la restrictionarea prelucrarii;
  6. dreptul la opozitie;
  7. dreptul la portabilitatea datelor, dupa caz;
  8. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor.

 

Participantii si Castigatorii isi pot exercita oricand drepturile specifice, in mod gratuit, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata, transmisa Organizatorului la adresa: Soseaua Bucuresti – Nord, nr. 15-25, parcul de birouri Swan, cladirea Windsor,etaj 5, Voluntari judetul Ilfov sau prin email la dataprotection@flanco.ro. Organizatorul va raspunde la cererile dvs. in termen de o luna de zile, ca regula.

Persoanele vizate au si dreptul de a se adresa justitiei sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro).

 

Sectiunea 11 – Alte mentiuni

Pentru mai multe detalii privind prelucrarea datelor dvs de catre Flanco.ro puteti consulta oricand documentul Prelucrarea Datelor Personale, postat pe site la https://www.flanco.ro/prelucrarea-datelor-personale

 

Organizatorul Campaniei "Te abonezi la newsletter si castigi super premii -  Iunie”

 

FLANCO RETAIL S.A

Director General, Dragos Sirbu