Retur Gratuit 45 de zile

Click pentru mai multe detalii

Garantie Extinsa

Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului

Solutii de plata

Cele mai eficiente solutii de plata

Credit Online

Credit online, simplu si rapid

Livrare Oriunde

Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil

Rezervare Online

Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin

Verificare Colet

La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat

            

Conditii generale

Asigurare facultativă pentru daune accidentale

şi furt în circumstanțe agravante

 

 

 

 1. INFORMATII IMPORTANTE

 

UNIQA Asigurări S.A., în calitate de Asigurător, a încheiat un Contract de asigurare de grup si de intermediere in asigurari  tripartit cu FLANCO RETAIL S.A., în calitate de Intermediar de asigurari auxiliare secundar exceptat (denumit în continuare Flanco sau Intermediarul exceptat) si MARSH - Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., în calitate de Companie de Brokeraj, având drept scop oferirea asigurării facultative pentru daune accidentale şi furt în circumstanțe agravante persoanelor care cumpără un produs eligibil pentru asigurare din rețeaua de magazine Flanco,  sau canalele de vânzare puse la dispoziție de către Flanco, iar Compania de Brokeraj ofera asistenta si consultanta in asigurari pentru derularea sau gestionarea Contractului de asigurare de grup. Această asigurare se încadrează în Clasa A9, prevăzută în Anexa 1 din Legea nr. 237/2015, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta asigurare a fost special concepută pentru a oferi protecție pentru aparatul electric asigurat și îndeplinește cerințele și nevoile oricărei persoane cu reședința permanentă în România care a cumpărat aparatul electric asigurat de la Flanco și dorește să îl protejeze împotriva daunei accidentale și a furtului în circumstanțe agravante.  

 

 1. DETALII PRIVIND POLITA DE ASIGURARE

 

Documentele aferente asigurarii vă sunt puse la dispoziție de către Flanco la data achiziționării aparatului electric asigurat, în baza contractului de asigurare încheiat cu Asigurătorul. 

 • Asigurat: persoana fizica (în vârsta de cel putin 18 ani impliniti) sau juridica care a achiziționat de la Flanco aparatul electric asigurat si asigurarea facultativa pentru daune accidentale şi furt în circumstanțe agravante.
 • Asigurător: UNIQA Asigurări S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. Nicolae Caramfil, nr.25, parter, et.2-4, sector 1, cod poştal 014141, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/13092/2004, CUI 1813613, COD LEI529900EHBJY3Z379SR41 autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia de Autorizare nr. 8 din 23.10.2001, înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-007/2003
 • Companie de Brokeraj: Marsh Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L., cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 169A, clădirea Floreasca Business Park, Corp A1, etaj 3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3767 din 10.05.1995, având Codul Unic de Înregistrare RO7381700 înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-008/10.04.2003, Telefon 0212321874, Fax 0212322102, care ofera pentru Flanco, in calitate de client al sau, de consultanta si propunerea solutiei de asigurare de grup, asistenta pentru incheierea, si gestionarea Contractului de asigurare de grup
 • Intermediar exceptatFLANCO RETAIL S.A. înregistrata cu codul fiscal RO27698631 si având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J23/513/2012, cu sediul social in Șoseaua București Nord nr. 15 - 25, Parcul de birouri Swan, clădirea A (denumita Windsor), etaj 5, Voluntari, județ Ilfov– Comerciant specializat în vânzarea aparatelor electrocasnice, produselor electrice şi electronice în rețeaua proprie de magazine, care acționează ca Intermediar de asigurar auxiliare secundar al produsului de asigurare oferit de Asigurător, conform art. 2 din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari.
 • Perioada de asigurare: intervalul de timp menţionat în poliță pentru care Asigurătorul preia răspunderea pentru producerea evenimentelor asigurate. Asigurarea intră în vigoare la ora 00:00 a datei menționate în polița de asigurare, dar nu mai devreme      de receptionarea bunurilor (doar in cazurile MDA-urilor) și este valabila 12 sau 24 de luni, după caz, in termenii, condițiile și limitările de mai jos. 

 

 1. DEFINITII

 

Cuvintele și expresiile definite mai jos au aceeași semnificație, ori de câte ori acestea apar în textul documentelor de asigurare.

 • Accesorii – orice elemente auxiliare portabile, consumabile, cum ar fi, dar fără a se limita la casete de transport, încărcătoare de baterii, seturi handsfree și truse de montare, cabluri de conectare, căști interne și externe, sac aspirator, etc.
 • Aparat electronic/electrocasnic asigurat – orice echipament electronic/electric eligibil pentru asigurare, cumpărat de la Flanco, însoțit de polița de asigurare, achiziționarea fiind dovedită cu acte de cumpărare sau de schimb (in cazul inlocuirii bunului asigurat).
 • Avarie – defecțiune internă sau ardere a oricărei componente a aparatului electronic/electric asigurat în timpul utilizării normale, ca urmare a unor defecte electronice, electrice sau mecanice interne ale aparatului electric asigurat care cauzează oprirea bruscă a funcționării acestuia și necesită reparații imediate înainte de a putea relua funcționarea normală. Polița de asigurare nu acoperă cererile de despăgubire în baza garanției furnizate de producător.
 • Compania de Brokeraj societate specializată în reprezentarea şi asistarea clienţilor în relaţia cu societăţile de asigurare, intermediind încheierea Contractului de Asigurare între Asigurător şi Intermediarul exceptat şi oferind asistenţă si consultanta in asigurari pentru derularea sau gestionarea Contractului de asigurare de grup.
 • Cerere de despăgubire – solicitare care va fi făcută de către Asigurat, în cazul producerii unei daune accidentale sau a furtului în circumstanțe agravante produsului asigurat, pentru a beneficia de drepturile și beneficiile asigurării.
 • Polita de asigurare – documentul emis de Asigurător prin intermediul Flanco, care confirmă incheierea asigurarii pentru daune accidentale și furt în circumstanțe agravante.
 • Denuntarea unilaterala/Rezilierea asigurarii - Incetarea asigurarii, initiata de catre oricare din parti, in conditiile prevazute in prezentele Conditii Generale si in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
 • Dauna accidentală – deteriorarea, bruscă și neprevăzută a aparatului electric asigurat care nu este exclusă în mod expres în conformitate cu această poliță.
 • Echipament inlocuitor - un produs identic sau similar (un produs nou cu specificații comparabile), comercializat de catre Flanco, în limita sumei asigurate.
 • Franșiza - suma de bani care în caz de daună va fi suportată de către Asigurat, după cum urmează: dacă produsul asigurat este o tabletă/iPad, un laptop/notebook, o cameră foto/video, un DVD și/sau un Smartphone, franșiza este de 10% din suma asigurată, pentru fiecare cerere de despăgubire care duce la o înlocuire a produsului. Franșiza se va scadea din valoarea despă
 • Furt în circumstanțe agravante – sustragerea neautorizată a aparatului electronic/electrocasnic asigurat de către un terț, cu intenția de deposedare permanenta, fara consimtamantul persoanei asigurate sau săvârșită prin folosirea amenințărilor, a violenței sau prin efracție, asa cum sunt aceste fapte descrise în Codul Penal, fapt declarat si protocolat catre autoritati in maxim 48 de ore de la data producerii evenimentului.
 • Intermediar exceptat – societatea care intermediaza Asigurarea, în schimbul unui comision, sub rezerva termenilor şi condițiilor din Contractul încheiat între acesta şi Asigurator și în temeiul exceptării prevăzute de art. 2 din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari.
 • Loc privat exterior unei clădiri – loc/spațiu, exterior al unei construcții, aflat în proprietatea unei persoane (curte, grădina, terasă etc.).
 • Loc public – loc/spațiu care permite accesul oricărei persoane.
 • MDA – major domestic appliace / aparate electrocasnice mari.
 • Membrii familiei – soțul/soția, partenerul, părinții sau copiii, care locuiesc permanent cu Asiguratul la adresa acestuia de domiciliu.
 • Nesupravegheat – situația în care aparatul nu se află la îndemâna Asiguratului, alta decât atunci când acesta se află într-o cameră încuiată, dulap încuiat, autovehicul încuiat sau alt loc inaccesibil pentru terți.
 • Pierdere – imposibilitatea utilizarii aparatului electric acoperit asigurat ca urmare a furtului în circumstanțe agravante sau a Deteriorării accidentale.
 • Prima de asigurare – sumă datorată de Asigurat pentru preluarea de către Asigurător a riscurilor asigurate
 • Risc acoperit – pierderea suferită cu privire la aparatul electric asigurat și pe care Asigurătorul o va acoperi în limitele și conform Conditiilor Generale
 • SDA – small domestic appliace / aparate electrocasnice mici.
 • Suprasarcina electrica – sarcina electrica mai mare decat poate suporta un sistem tehnic si care ar putea sa pericliteze siguranta in functionare a acestuia.
 • Terț – oricare altă persoană, alta decat Asiguratul, Utilizatorul, parti contractante sau Membrii familiei.
 • Utilizator - persoana fizica, cetatean roman sau strain, care dobandeste dreptul de folosinta asupra bunului asigurat, care nu are calitate de tert dar care are dreptul de a formula cerere de despagubire in caz de dauna

 

 1. EVENIMENTE ASIGURATE (sub rezerva excluderilor indicate mai jos):

 

 • Dauna accidentala - Asigurătorul va despagubi contravaloarea reparatiei sau înlocuirii aparatului electric asigurat dacă acesta se deteriorează accidental. In cazul inlocuirii, clientul va returna aparatul catre Flanco, fara a solicita nicio suma de bani.
 • Furt în circumstanțe agravante
  • Asigurătorul va înlocui aparatul electric asigurat, cu condiția ca furtul să fie declarat la Poliție în termen de 48 de ore de la data producerii evenimentului, indiferent de teritorialitatea producerii evenimentului.
  • In cazul in care furtul in circumstante agravante s-a produs in afara teritoriului Romaniei, asiguratul este obligat sa prezinte documentul care face dovada depunerii plangerii penale la politie din tara respectiva, insotit de traducerea autorizata a acestuia.
 • Suprasarcina – Aceasta asigurare acopera daunele materiale intamplate aparatelor MDA si SDA urmare a producerii suprasarcinii electrice, pe baza confirmarii producerii evenimentului de la furnizorul de energie electrica. Confirmarea evenimentului cade in sarcina Asiguratului.
 • Accesorii - În cazul aprobării unei cereri de despăgubire cu privire la aparatul electric asigurat, vor fi înlocuite orice accesorii furnizate în același timp cu aparatul şi care au fost deteriorate, sau pierdute ca urmare a unui furt în circumstanțe agravante.
 1. LIMITE TERITORIALE

 

Această asigurare acoperă aparatul electric asigurat cumpărat și folosit în România, dar acoperirea se extinde oriunde în lume, pentru cel mult 30 de zile consecutive de la părăsirea teritoriului Romaniei.

 

      6. PRIMA DE ASIGURARE

   • Asiguratul trebuie să achite prima de asigurare în aceeaşi monedă în care a fost stabilită suma asigurată, cu excepţia situaţiei în care Contractul de asigurare este emis în monedă străină echivalent Lei (RON), când prima de asigurare saudupă caz ratele de primă de asigurare se stabilesc în monedă străină şi se plătesc în Lei (RON) la cursul de referinţă al B.N.R. valabil la data plăţii.
   • Asiguratul are obligaţia să achite integral prima de asigurare la momentul emiterii politei de asigurare si intrarii in valabilitate a acesteia, pe baza facturii emise in magazinul Flanco.


       7. SUMA ASIGURATA

Suma asigurată individuală este egală cu prețul de vanzare, fara a se lua in considerare eventualele reduceri, bonusuri, promotii al aparatului electric asigurat.

 

 

 1. EXCLUDERI 
  • Franșiză

Pentru fiecare cerere de despăgubire care duce la o înlocuire a produsului, se aplica o franșiză în cuantum de 10% din suma asigurată, per eveniment, doar în cazul telefoanelor mobile, tabletelor, camerelor foto/video, DVD și laptop-urilor.

 • Excluderi cu privire la pierderea ca urmare a unui furt în circumstanțe agravante:

Nu vor fi aprobate cererile de despăgubire în cazul în care aparatul electric asigurat a fost furat şi nu s-au efectuat demersurile necesare în vederea înregistrării plângerii la poliție. 

 • Excluderi generale (se aplică oricăreia din acoperirile acestui contract de asigurare):
 • cererile de despăgubire atunci când aparatul electric asigurat a fost în posesia unui terț -la momentul evenimentului care a dus la formularea cererii;

Prejudicii produse cu intenţie, ori din culpă gravă, sau în urma comiterii unei infracţiuni de Asigurat sau de persoanele fizice majore care locuiesc la adresa asigurată şi/sau care, în mod statornic, locuiesc şi gospodăresc împreună cu asiguratul sau beneficiarul asigurării si au permisiunea Asiguratului sa foloseasca aparatul; § cererile de despagubire in caz de daune provocate de incendiu;

 • furtul sau deteriorarea cartelei SIM sau de memorie păstrate separat (decât dacă aceasta însoțește o cerere de despăgubire valabilă pentru aparatul electric asigurat); § tentativa de furt nesoldata cu deposedarea bunului;
 • daune cosmetice ale aparatului electric asigurat care nu afectează funcționalitatea aparatului, inclusiv murdărirea, zgârierea și îndoirea acestuia;
 • orice defecțiuni software sau firmware;
 • orice defecțiune a consumabilelor, cum ar fi acumulatorii
 • deteriorare sau distrugere cauzate de, favorizate de sau care decurg din: uzură sau diminuarea treptată a performanței; o lipsă de îngrijire rezonabilă de către asigurat sau familia acestuia
 • cererile de despăgubire formulate ca urmare a unor evenimente precum: război, invazie, acte ale unor dușmani străini, ostilități (indiferent dacă este declarat război sau nu), război civil, rebeliune, revoluție, insurecție, putere militară sau lovitură de stat, revoltă sau conflicte civile, activități teroriste de orice fel;
 • cererile de despăgubire rezultând din radiații ionizante sau contaminare cu substanțe radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la orice deșeuri nucleare provenite din arderea combustibilului nuclear;
 • costul reparațiilor efectuate în afara României;
 • costul întreținerii de rutină;
 • orice defecte sau daune acoperite de garanția producătorului sau distribuitorului;
 • costul oricăror reparații sau înlocuiri efectuale in alte unitati, altele decat FLANCO si DEPANERO;
 • interventiile neautorizate (altele decat cele efectuate de DEPANERO sau unitatile reparatoare ale producatorului) asupra bunurilor;
 • furt în circumstanțe agravante, nedeclarat la Poliție în termen de 48 de ore, atat in Romania cat si in afara tarii;
 • orice avarie accidentală care determină ca numărul de serie al producătorului original să fie ilizibil sau care determină imposibilitatea de predare a produsului asigurat;
 • pierderea produsului asigurat, în cazul în care a fost lăsat nesupravegheat într-un loc public sau într-un spațiu privat din exteriorul unei clădiri;
 • pierderea produsului asigurat lăsat într-un mijloc de transport, cu excepția cazului în care bunul se afla într-un compartiment închis al respectivului mijloc de transport sau pierderea bunului aflat într-un spațiu cu căi de acces neîncuiate sau fiind încuiate nu prezintă urmele unei efracții;
 • dispariția produsului asigurat, fără să se cunoască modalitatea in care s-a produs evenimentul;
 • pierderea produsului asigurat lăsat în grija şi controlul unui transportator (linii aeriene, pe durata transportării/livrării la comandă sau poştă etc.); § instrainarea aparatul electric (vandut)
 1. AVIZAREA DAUNEI, FORMULAREA UNEI CERERI DE DESPAGUBIRE SI PLATA DESPAGUBIRILOR

Proceduri de avizare a daunei si formulare a cererilor de despăgubire (nerespectarea acestei proceduri poate duce la respingerea cererii) În cazul în care are loc un incident care duce la formularea unei cereri de despăgubire, trebuie:

 • Să fie avizat în termen de 7 zile lucrătoare de la descoperirea incidentului, la numărul de telefon 0372777768 (sau, în cazul incidentelor survenite în afara României, în termen de 2 zile lucrătoare de la întoarcerea în România) sau la adresa de mail [email protected] . Avizarea trebuie sa cuprinda cauzele si imprejurarile producerii evenimentului. Pot fi luate în considerare circumstanțe excepționale care cauzează o întârziere în formularea cererii dvs. în cazul în care nu există pierderi suplimentare pentru asigurator.
 • Sa fie raportat la poliție furtul în circumstanțe agravante al aparatului electric asigurat, în termen de 48 de ore de la descoperirea incidentului, atat in Romania cat si in afara tarii. § Cererea de despăgubire va fi însoțită de următoarele documente, in copie: o Polița de asigurare și factura aparatului electric asigurat;

o Plangerea penala inregistrata la poliție și numărul de referință, în cazul unei cereri de despăgubire pentru furt în circumstanțe agravante (in cazul producerii evenimentului in afara teritoriului Romaniei, documentele in limba straina se vor depune in traducere autorizata).

 • Cererea de despagubire trebuie completata personal, exact și conform cu realitatea și transmisa prin e-mail de catre asigurat catre Marsh. Cererile de despăgubire înregistrate care nu conțin o descriere precisă și detaliată a evenimentului generator de daune sau care au câmpurile obligatorii corespunzătoare incomplete nu vor fi procesate până la clarificarea lor. Daca nu se pot stabili cauzele si circumstantele in care s-a produs Evenimentul asigurat, respectiv dreptul de a incasa despagubirea, Asiguratorul are dreptul sa amane efectuarea platii despagubirii, pana la obtinerea clarificarilor si documentelor necesare.
 • Introducerea unor informații false, inexacte sau false în mod deliberat în formularul de cerere poate duce la o respingere a cererii de despagubire.
 • In cazul in care vor exista mai multe avizari cu privire la acelasi eveniment care contin informatii contradictorii, vor fi avute in vedere informatiile din prima declaratie.
 • Asiguratul are atat obligatia să ia toate măsurile posibile pentru limitarea daunelor şi să acţioneze atât la data producerii evenimentului, cât şi oricând ulterior acestei date, în vederea eliminării posibilităţilor de majorare a daunelor deja produse, cat si să declare existenţa altor asigurări pentru acelaşi bun, inclusiv la asigurători diferiţi, atât la încheierea poliţei de asigurare, cât şi pe perioada valabilităţii acesteia.
 • Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile impuse de Contractul de asigurare şi dacă legea nu prevede altfel, despăgubirea cuvenită va fi achitată de Asigurător în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii ultimului document necesar finalizării dosarului de daună.
 • Dreptul de a ridica pretenţii faţă de Asigurător privind achitarea despăgubirii se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirilor. După trecerea acestui interval de timp, Asigurătorul este eliberat de obligaţia plăţii despăgubirilor.
 1. CONDITII SI LIMITARI

10.1. Echipamente înlocuitoare (dauna totala) si reparatii (dauna partiala):

 • În cazul daunei totale în care cererea de despagubire este aprobată, aparatul electric asigurat va fi inlocuit cu un produs identic sau similar (un produs nou cu specificații comparabile), comercializat de catre Flanco, în limita sumei asigurate.
 • În cazul daunelor partiale în care cererile de despagubire sunt aprobate, Depanero va repara obiectul asigurat în limita sumei asigurate.
 • In niciun caz valoarea despagubirilor nu poate depasi suma asigurata mentionata in contractul de asigurare, per eveniment sau in agregat. § Asigurătorul va despagubii prin inlocuirea produsului sau reparatia bunului asigurat. Răspunderea totală a Asigurătorului nu va depăși: a) costul furnizării unui produs de înlocuire sau
 1. b) prețul inițial de achiziție plătit către FLANCO pentru produsul asigurat sau c) suma asigurata sau
 2. d) valoarea produsului asigurat la data inlocuirii De retinut: o înlocuirea de catre Flanco a aparatului electric asigurat cu un altul având aceeași culoare sau finisaje poate să nu fie întotdeauna posibilă.

        o      In caz de dauna totala, echipamentul a fost inlocuit și aparatul electric asigurat original a fost predat catre FLANCO

 

10.2. Limitarea răspunderii

 • Răspunderea Asigurătorului cu privire la orice cerere de despăgubire va fi limitată la costul de înlocuire a aparatului electric asigurat care face obiectul asigurării. Polița de asigurare va inceta dacă cererea de despăgubire are drept rezultat înlocuirea produsului, asigurătorulul nemaiavand nicio obligație de restituire a vreunei prime de asigurare, ori plata altei indemnizatii, urmare a faptului ca suma asigurata a fost consumata integral.
 • Pentru noul produs asigurat se poate emite o polita de asigurare la solicitarea Asiguratului, fiind conditionata de plata unei noi prime de asigurare. Nu va exista nicio acoperire, alta decat cele pentru riscurile asigurate.

 

10.3. DECLARATII FALSE

In afara de cauzele de nulitate prevazute in Codul Civil, Contractul/Certificatul de asigurare este nul in caz de declaratie inexacta sau de reticenta facuta cu rea-credinta de catre Asigurat cu privire la imprejurari care, daca ar fi fost cunoscute de catre Asigurator, l-ar fi determinat pe acesta sa nu isi dea consimtamantul ori sa nu il dea in aceleasi conditii, chiar daca declaratia sau reticenta nu a avut influenta asupra producerii riscului asigurat. Prima de asigurare aferenta perioadei cuprinse intre momentul inscrierii in asigurare si data la care Asiguratorul ia cunostinta despre aceste imprejurari nu se restituie, ci raman dobandite Asiguratorului. 

Declaratia inexacta sau reticenta din partea asiguratului a carui rea-credinta nu a putut fi stabilita nu atrage nulitatea asigurarii. 

In cazul in care constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat, Asiguratorul are dreptul fie de a mentine in vigoare asigurarea solicitand majorarea primei, fie de a rezilia asigurarea la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza. 

 

10.4. LEGEA APLICABILA

Contractul de asigurare este supus legislatiei romane in vigoare, in special dar fara a se limita la Codul Civil, Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor, Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari si legislatia secundara emisa in aplicarea acesteia.

 

 1. FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine conform prezentului Contract daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. Prin forta majora se inteleg toate evenimentele si/sau imprejurarile imprevizibile si de neinlaturat, independente de vointa partii care invoca forta majora, ce includ, dar nu se rezuma la razboaie si revolutii, incendii, inundatii, cutremure, epidemii, embargouri, restrictii de carantina, si care impiedica sau intarzie, total sau partial, indeplinirea obligatiilor partii. Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice cealalta parte in termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile pentru limitarea consecintelor lui. Daca in termen de 30 (treizeci) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul de a isi notifica incetarea de drept a prezentului raport juridic, fara ca vreuna din ele sa pretinda daune-interese.

 

 1. CHELTUIELI, TAXE SI IMPOZIT

Toate cheltuielile, taxele si impozitele aplicabile primelor de asigurare/indemnizatiilor de asigurare care sunt in sarcina Asiguratului/mostenitorilor acestuia, beneficiarului indemnizatiei de asigurare, in conformitate cu reglementarile legale in domeniu, vor fi achitate de acestia.

 

 1. RENUNTAREA/DENUNTAREA UNILATERALA /REZILIEREA ASIGURARII - Modalitati de incetare a contractului de asigurare

13.1. Asiguratul are dreptul de a renunta la contractul de asigurare in termen de 20 (douazeci) de zile, calculat o singura data de la Data intrarii in vigoare a Asigurarii, fara plata vreunei penalitati si cu restituirea primelor de asigurare platite de Asigurat in acest interval de timp. Renuntarea la contractul de asigurare va interveni la data la care Asiguratul va depune in orice magazin Flanco o cerere in acest sens

13.2. Dupa expirarea termenului de 20 (douazeci) de zile, calculat de la Data intrarii in vigoare a asigurarii, asigurarea va putea fi denuntata unilateral de catre oricare dintre parti, cu respectarea termenului de preaviz prevazut de lege de 20 (douazeci) de zile (Asiguratorul isi rezerva dreptul de a renunta la termenul de preaviz) de catre Asigurat prin depunerea unei cereri de incetare a asigurarii, la orice magazin Flanco. Asiguratorul va restitui pro-rata temporis (1-365) prima de asigurare achitata in avans, daca, pana la momentul denuntarii, nu s-au solicitat despagubiri pentru riscurile produse in perioada de acoperire prin asigurare.

 

 1. PETITII

Partile vor incerca sa rezolve toate conflictele care pot aparea, pe cale amiabila. Asiguratul va comunica Asiguratorului, in scris, toate nemultumirile, conflictele si neintelegerile cu privire la derularea Politei de asigurare. Orice nemultumire reclamata de catre Asigurat in legatura cu interpretarea si executarea Contractului/Politei de asigurare va fi solutionata prin formularea unei petitii scrise trimise/ depuse: la sediul social al Asiguratorului situat in Str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter, et. 2-4, sector 1, Bucuresti, precum si la sediile sucursalelor, agentiilor, punctelor de lucru ale UNIQA Asigurari; prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail: [email protected] sau completand formularul online de reclamatii pe website-ul www.uniqa.ro. Petitia va fi analizata de Asigurator si va fi finalizata prin transmiterea, in termen de maximum 30 de zile, a unui raspuns scris, punctual si argumentat catre persoana care a formulat-o.

De asemenea, petitiile se pot transmite si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara la: https://portal.asfromania.ro Informatii cu privire la Contractul/Certificatul de asigurare pot fi solicitate la numarul de telefon 0372777768 

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/27.04.2016, privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) si ale Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, partile au dreptul de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor. SALFIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor. Pentru mai multe informatii sau pentru a accesa platforma SAL-FIN, puteti vizita pagina de internet a Entitatii de Solutionare

Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar la adresa www.salfin.ro

 

 1. DEDUCERI FISCALE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 (Codul fiscal), cu modificarile si completarile ulterioare, nu constituie venituri impozabile sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand indemnizatii de asigurare/despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi cu exceptia castigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. Prevederile sus mentionate isi pot inceta aplicabilitatea in orice moment in timpul executarii contractului de asigurare ca urmare a modificarii, abrogarii unor reglementari chiar de nivel inferior care sa le circumstantieze aplicabilitatea. 

 

 1. FONDUL DE GARANTARE

In cazul deschiderii procedurii de faliment impotriva unui Asigurator, efectuarea platilor de indemnizatii, despagubiri rezultate din contractele de asigurare facultative catre Asigurati si Beneficiari ai asigurarii, este garantata prin Fondul de Garantare, constituit in conditiile legii prin contributia Asiguratorilor, ca schema de garantare in domeniul asigurarilor, si are ca scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui Asigurator. Fondul de garantare este constituit, administrat si utilizat de catre Fondul de Garantare a asiguratilor, persoana juridica de drept public, ce asigura efectuarea platii indemnizatiilor/ despagubirilor din disponibilitatile sale, catre creditorii de asigurari, potrivit plafonului, stabilit prin Legea nr. 213/2015.

 

 1. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • Asigurătorul respectă toate prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR").
  • Informatii detaliate privind Prelucrarea de catre Asigurator a datelor cu caracter personal si drepturile conferite de lege privind datele personale se regăsesc in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pusa la dispozitia clientilor prin intermediul Intermediarului Exceptat, aceasta fiind disponibila si pe pagina web www.uniqa.ro, secțiunea Despre noi - Protecția datelor.
 2. Respectarea legislatiei privind combaterea spalarii banilor, finantarii terorismului si sanctiunile international
18.1 Indiferent de toate celelalte prevederi,aceasta Asigurare oferaacoperire in masura in care nu intrain conflict cu nicio sanctiuneeconomica, comerciala sau financiara si/sau embarg ouri ale Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite (ONU), Uniunii Europene (UE) sau orice legislatie  nationala  care  este  aplicabila  partilor  din  prezentul  contract.  Acest lucru este valabil si pentru  sanctiunile economice, comerciale sau financiare si/sau embargouri emise de Statele Unite ale Americii sau alte tari, in masura in care nu intra in conflict cu legislatia Uniunii Europene (UE) sau cea locala
18.2 Asiguratul, prin semnarea contractului de asigurare, declara ca va respecta prevederile legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul pietei asigurarilor, precizand beneficiarul real al contractului de asigurare la momentul semnarii contractului de asigurare si ca va instiinta Asiguratorul in cazul in care detine o functie publica
18.3 Asiguratul se obligă să comunice Asigurătorului de îndată orice modificare a declarațiilor date și însușite la momentul semnării contractului de asigurare. În caz contrar, Asigurătorul își rezervă dreptul de a refuza efectuarea tranzacțiilor solicitate și/sau de a înceta relațiile cu Asiguratul/Contractantul/Beneficiarul în cazul unor declarații false sau dacă are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate.

 

 

 

Pentru imbunatatirea experientei tale pe site-ul nostru folosim fisiere de tip cookie. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite. Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.
Sunt de acord Personalizez
Google
Facebook
Whiteimage