Retur gratuit în 45 de zile pentru produsele livrate de Flanco Smart Discounter

Retur Gratuit 45 de zile

Click pentru mai multe detalii

Garantie Extinsa

Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului

Solutii de plata

Cele mai eficiente solutii de plata

Credit Online

Credit online, simplu si rapid

Livrare Oriunde

Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil

Rezervare Online

Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin

Verificare Colet

La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat

            

Conditii generale

Asigurare facultativă pentru daune accidentale

şi furt în circumstanțe agravante

 

 

 

1. INFORMATII IMPORTANTE

UNIQA Asigurări S.A., în calitate de Asigurător, a încheiat un Contract de asigurare de grup si de intermediere in asigurari  tripartit cu FLANCO RETAIL S.A., în calitate de Intermediar de asigurari auxiliare secundar exceptat (denumit în continuare Flanco sau Intermediarul exceptat) si MARSH - Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L., în calitate de Companie de Brokeraj, având drept scop oferirea asigurării facultative pentru daune accidentale şi furt în circumstanțe agravante persoanelor care cumpără un produs eligibil pentru asigurare din rețeaua de magazine Flanco,  sau canalele de vânzare puse la dispoziție de către Flanco, iar Compania de Brokeraj ofera asistenta si consultanta in asigurari pentru derularea sau gestionarea Contractului de asigurare de grup. Această asigurare se încadrează în Clasa A9, prevăzută în Anexa 1 din Legea nr. 237/2015, privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta asigurare a fost special concepută pentru a oferi protecție pentru aparatul electric asigurat și îndeplinește cerințele și nevoile oricărei persoane cu reședința permanentă în România care a cumpărat aparatul electric asigurat de la Flanco și dorește să îl protejeze împotriva daunei accidentale și a furtului în circumstanțe agravante.  

 

2. DETALII PRIVIND POLITA DE ASIGURARE

Documentele aferente asigurarii vă sunt puse la dispoziție de către Flanco la data achiziționării aparatului electric asigurat, în baza contractului de asigurare încheiat cu Asigurătorul. 

 • Asigurat: persoana fizica (în vârsta de cel putin 18 ani impliniti) sau juridica care a achiziționat de la Flanco aparatul electric asigurat si asigurarea facultativa pentru daune accidentale şi furt în circumstanțe agravante.
 • Asigurător: UNIQA Asigurări S.A. cu sediul în Bucureşti, Str. Nicolae Caramfil, nr.25, parter, et.2-4, sector 1, cod poştal 014141, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/13092/2004, CUI 1813613, COD LEI529900EHBJY3Z379SR41 autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia de Autorizare nr. 8 din 23.10.2001, înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-007/2003
 • Companie de Brokeraj: Marsh Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L., cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 169A, clădirea Floreasca Business Park, Corp A1, etaj 3, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/3767 din 10.05.1995, având Codul Unic de Înregistrare RO7381700 înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-008/10.04.2003, Telefon 0212321874, Fax 0212322102, care ofera pentru Flanco, in calitate de client al sau, de consultanta si propunerea solutiei de asigurare de grup, asistenta pentru incheierea, si gestionarea Contractului de asigurare de grup
 • Intermediar exceptatFLANCO RETAIL S.A. înregistrata cu codul fiscal RO27698631 si având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J23/513/2012, cu sediul social in Șoseaua București Nord nr. 15 - 25, Parcul de birouri Swan, clădirea A (denumita Windsor), etaj 5, Voluntari, județ Ilfov– Comerciant specializat în vânzarea aparatelor electrocasnice, produselor electrice şi electronice în rețeaua proprie de magazine, care acționează ca Intermediar de asigurar auxiliare secundar al produsului de asigurare oferit de Asigurător, conform art. 2 din Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari.
 • Perioada de asigurare: intervalul de timp menţionat în poliță pentru care Asigurătorul preia răspunderea pentru producerea evenimentelor asigurate. Asigurarea intră în vigoare la ora 00:00 a datei menționate în polița de asigurare, dar nu mai devreme      de receptionarea bunurilor (doar in cazurile MDA-urilor) și este valabila 12 sau 24 de luni, după caz, in termenii, condițiile și limitările de mai jos. 

 

3. DEFINITII

In prezentele conditii de asigurare, se convin urmatoarele definitii:

 • Accesorii: orice elemente auxiliare portabile, consumabile, cum ar fi, dar fara a se limita la casete de transport, incarcatoare de baterii, seturi handsfree si truse de montare, cabluri de conectare, casti interne si externe, sac aspirator, etc.
 • Echipament electronic: echipament electronic/electrocasnic/electric eligibil pentru asigurare, insotit de certificatul de asigurare, achizitionarea fiind dovedita cu acte de cumparare sau de schimb (in cazul inlocuirii produsului asigurat).
 • Asigurat: titularul interesului cu privire la riscul asigurat; atunci cand Asiguratul este diferit de Utilizator, intelesul notiunii de Utilizator va fi interpretat ca facand parte din definitia Asiguratului. Asiguratul trebuie sa aiba un interes cu privire la riscul asigurat, interes care trebuie sa existe si sa fie actual pe intreaga perioada asigurata a certificatului de asigurare.
 • Asigurator: UNIQA Asigurari S.A persoana juridica romana, societate administrata in sistem dualist, autorizata de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin Decizia de Autorizare nr. 8 din 23.10.2001, inmatriculata in Registrul Asiguratorilor sub nr. RA-007/2003, avand sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Nicolae Caramfil, nr. 25, parter, etaj 2-4 inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13092/2004, Cod Unic de Inregistrare 1813613, cod LEI 529900EHBJY3Z379SR41.
 • Dauna accidentala: defectiune interna/externa sau ardere ca urmare a unei suprasarcini a oricarei parti componente a echipamentului electronic asigurat in timpul utilizarii normale, ca urmare a unor socuri mecanice care cauzeaza imposibilitatea utilizarii acestuia conform destinatiei de functionare si necesita interventii de reparatie sau inlocuire.
 • Beneficiar: persoana indreptatita sa primeasca despagubirea in cazul producerii evenimentului asigurat.
 • Cerere de despagubire: solicitare care va fi facuta de catre Asigurat/Utilizator, in cazul producerii unei daune accidentale sau a furtului prin efractie sau violenta a produsului asigurat, pentru a beneficia de drepturile si beneficiile asigurarii.
 • Certificatul de asigurare: documentul emis de Asigurator care face dovada incheierii asigurarii produsului asigurat pentru daune accidentale si furt prin efractie sau violenta.
 • Conditiile de risc: reprezinta totalitatea elementelor si informatiilor care stabilesc nivelul riscului acoperit prin Contractul de asigurare; analiza conditiilor de risc se face de catre Asigurator si conduce la formularea termenilor si conditiilor in care este emis Contractul de asigurare; modificarea conditiilor de risc in timpul perioadei de asigurare conduce la obligatia Contractantului/Asiguratului de a aviza in scris Asiguratorul cu privire la acest aspect.
 • Contract de asigurare: actul incheiat in forma scrisa prin care Contractantul/Asiguratul se obliga sa plateasca prima de asigurare catre Asigurator, iar Asiguratorul se obliga ca in cazul producerii unui eveniment asigurat sa plateasca o despagubire/indemnizatie de asigurare in limitele si conditiile stabilite prin Contractul de asigurare, Asiguratului sau Utilizatorului. Acesta este un contract civil care cuprinde, Conditiile generale de asigurare, Cererile de asigurare, Certificatul de Asigurare, Anexele, eventualele Acte aditionale si orice alt document anexat la acesta.
 • Compania de Brokeraj: Compania de Brokeraj: societate specializata in reprezentarea si asistarea clientilor in relatia cu societatile de asigurare, oferind asistenta si consultanta in asigurari pentru derularea sau gestionarea asigurarii clientilor Flanco Retail S.A..
 • Contractant: persoana care incheie Contractul de asigurare cu Asiguratorul pentru asigurarea unor produse utilizate de o alta persoana si se obliga fata de Asigurator sa plateasca prima de asigurare si sa respecte obligatiile care ii revin prin Contractul de asigurare.
 • Denuntarea unilaterala/Incetare asigurarii: Incetarea asigurarii, initiata de catre oricare din parti, in conditiile prevazute in prezentele Conditii Generale de asigurare si in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
 • Despagubire/Indemnizatie de asigurare cuvenita: suma datorata/platita de Asigurator, Asiguratului/Utilizatorului Certificatului de asigurare in urma producerii unui eveniment asigurat conform prezentelor conditii.
 • Eveniment asigurat: risc asigurat definit in prezentele conditii, care s-a produs sau incepe sa se manifeste in timpul perioadei de asigurare, in mod brusc si neprevazut, care are drept consecinte aparitia unor daune, si in urma carora se naste dreptul la despagubire.
 • Echipament inlocuitor: un produs identic sau similar (un produs nou cu specificatii comparabile), in limita sumei asigurate.
 • Fransiza: suma de bani care in caz de dauna va fi suportata de catre Asigurat/Utillizator mentionata in Certificatul de asigurare si este cota parte din suma asigurata, pentru fiecare cerere de despagubire care duce la o inlocuire a produsului. Fransiza se va scadea din valoarea despagubirii.

          Fransiza are valori diferite in functie de tipul echipamentelor electronice, dupa cum urmeaza:

 1. 10% din suma asigurata daca produsul este o tabletă/ipad, un laptop/notebook, o cameră foto/video, un DVD, un smartphone, casti portabile, boxe portabile, soundbar-uri, smartwatch-uri, smartband-uri;
 2. 15% din suma asigurata daca produsul asigurat este un telefon smartphone resigilat;

Plata fransizei va fi o condiție prealabila obligatorie a platii despagubirii de catre Asigurator

 • Furtul prin efractie sau violenta: sustragerea neautorizata a echipamentului electronic asigurat de catre un tert, cu intentia de deposedare permanenta, fara consimtamantul Asiguratului/Utilizatorului si savarsita prin folosirea amenintarilor, a violentei sau prin efractie, asa cum sunt aceste fapte descrise in Codul Penal, fapt declarat si protocolat catre autoritati in maxim 48 de ore de la data producerii evenimentului.
 • Loc public: loc/spatiu care permite accesul oricarei persoane.
 • Membrii familiei: sotul/sotia, partenerul, parintii sau copiii, frati/surori, bunici sau nepoti.
 • Nesupravegheat: situatia in care echipamentul electronicnu se afla la indemana Asiguratului/Utilizatorului, alta decat atunci cand acesta se afla intr-o camera incuiata, dulap incuiat, autovehicul incuiat sau alt loc inaccesibil pentru terti.
 • Pierdere: imposibilitatea utilizarii echipamentului electronic asigurat ca urmare a furtului prin efractie sau violenta sau a urmare a unei daune accidentale.
 • Prima de asigurare: suma datorata de Asigurat pentru preluarea de catre Asigurator a riscurilor asigurate.
 • Perioada de asigurare: intervalul de timp mentionat in certificatul de asigurare pentru care Asiguratorul preia raspunderea pentru producerea evenimentelor asigurate.
 • Risc acoperit: eveniment viitor, brusc, posibil dar incert, pentru ale carui urmari/consecinte se incheie certificatul de asigurare.
 • Tert: oricare alta persoana fizica, alta decat Asiguratul, parti contractante sau membrii familiei.
 • Utilizator: persoana fizica, cetatean roman sau strain, care dobandeste dreptul de folosinta asupra produsului asigurat, care nu are calitate de tert dar care are dreptul de a formula cerere de despagubire in caz de

Daca utilizatorul difera de asigurat, acesta din urma va trebui sa declare acest fapt in scris, in mod explicit, la        emiterea certificatului de Asigurare

 • Unitatea reparatoare: service-ul autorizat pentru repararea daunelor ca urmare a producerii unui eveniment asigurat. Toate operatiunile de reparatie acoperite de aceasta asigurare vor fi efectuate doar prin unitatile service din Romania autorizate de producatorul produselor asigurate.

 

4. CLAUZA GENERALA A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

4.1. Prin Contractul de asigurare, Asiguratorul se obliga ca in urma producerii unui eveniment din risc asigurat in timpul perioadei de asigurare sa achite Asiguratului/Utilizatorului despagubirea cuvenita in conditiile prevazute in prezentul Contract de asigurare, precum si a oricaror informatii transmise in scris de acesta, cu conditia respectarii conditiilor generale de asigurare, inclusiv a capitolelor si mentiunilor privitoare la riscurile asigurate, excluderile, obligatiile partilor si oricaror alte elemente stabilite de comun acord si comunicate in scris de parti si in baza faptului ca a fost achitata prima de asigurare in cuantumul si la scadentele prevazute in Contractul de asigurare.

4.2. Contractul de asigurare incheiat in baza prezentelor Conditii generale de asigurare acopera riscurile produse in Romania si pe teritoriul Uniunii Europene si este supus dispozitiilor legale din Romania, iar conditiile de asigurare se completeaza cu prevederile legale in vigoare.

 

5. RISCURI ASIGURATE:

5.1. Dauna accidentala (deteriorare/avarie accidentala): deteriorarea brusca si neprevazuta a echipamentului electronic, care nu este exclusa in mod expres in conformitate cu prevederile mentionate la capitolul 8.

Asiguratorul va despagubi contravaloarea reparatiei sau inlocuirii echipamentului electronic asigurat daca acesta se deterioreaza accidental.

5.2. Furt prin efractie sau violenta: sustragerea neautorizata a echipamentului electronic de catre un tert, cu intentia de deposedare permanenta, savarsita prin folosirea amenintarilor, a violentei sau prin efractie, asa cum sunt aceste fapte descrise in Codul Penal.

Asiguratorul va despagubi contravaloarea reparatiei sau inlocuirii echipamentului electronic asigurat daca acesta este furat prin efractie sau violenta.

5.2.1. Asiguratorul va inlocui echipamentul electronic asigurat, cu conditia ca furtul sa fie declarat la Politie in termen de 48 de ore de la data producerii evenimentului, indiferent de teritorialitatea producerii evenimentului.

5.2.2. In cazul in care furtul s-a produs in afara teritoriului Romaniei, Asiguratul/Utilizatorul este obligat sa prezinte documentul care face dovada depunerii plangerii penale la politie din tara respectiva, insotit de traducerea autorizata a acestuia.

 

5.3. Suprasarcina: Asiguratorul va acoperi daunele materiale produse echipamentelor electronice de tip electrocasnic ca urmare a producerii suprasarcinii electrice, pe baza confirmarii producerii evenimentului de la furnizorul de energie electrica. Confirmarea evenimentului cade in sarcina Asiguratului/Utilizatorului.

Nota: In cazul aprobarii unei cereri de despagubire cu privire la echipamentul electronic asigurat, vor fi inlocuite orice accesorii furnizate in acelasi timp cu echipamentul si care au fost deteriorate, sau pierdute ca urmare a unui furt prin efractie sau violenta.

 

6. INTERESUL ASIGURAT SI OBIECTUL ASIGURARII:

6.1. Asiguratul/Utilizatorul trebuie sa aiba un interes cu privire la riscul asigurat, interes care trebuie sa existe si sa fie actual pe intreaga perioada asigurata a Certificatului de asigurare.

6.2. In cazul in care interesul asigurat nu exista la data incheierii Certificatului de asigurare, acesta este nul de drept, Asiguratorul avand dreptul de a retine ratele de prima de asigurare deja achitate in cazul in care Asiguratul/Utilizatorul sunt de rea-credinta.

6.3. In cazul in care interesul asigurat inceteaza in timpul perioadei de asigurare, Certificatul de Asigurare inceteaza de drept de la data pierderii interesului asigurabil, fara a mai fi nevoie de o notificare in acest sens, transmisa de Asigurator Asiguratului/Contractantului; prima de asigurare aferenta Certificatului de asigurare este datorata de Asigurat/Contractant pana la data intervenirii cauzei de incetare.

6.4. Obiectul asigurarii il constituie echipamentele electronice pentru care s-a optat atasarea unui certificat de Asigurare de la un partenerul Flanco Retail S.A. si sunt incluse in polita de grup a acestuia.

 

7. LIMITE TERITORIALE

Aceasta asigurare acopera echipamentul electronic asigurat cumparat si folosit in Romania, cu extindere in intreaga lume pentru cel mult 30 de zile consecutive de la parasirea teritoriului Romaniei. 

 

8. PRIMA DE ASIGURARE

8.1. Asiguratul trebuie sa achite prima de asigurare in aceeasi moneda in care a fost stabilita suma asigurata, cu exceptia situatiei in care Certificatul de asigurare este emis in moneda straina echivalent Lei (RON), cand prima de asigurare sau dupa caz ratele de prima de asigurare se stabilesc in moneda straina si se platesc in Lei (RON) la cursul de referinta al B.N.R valabil la data platii.

8.2. Asiguratul are obligatia sa achite  prima de asigurare la momentul emiterii certificatului de asigurare si intrarii in valabilitate a acesteia, pe baza facturii emise in magazinul de unde a fost achizitionat produsul asigurat, daca este cazul.

 

9. SUMA ASIGURATA

Suma asigurata individuala este egala cu pretul de vanzare, fara a se lua in considerare eventualele reduceri, bonusuri, promotii al echipamentului electronic asigurat si este mentionata in certificatul de Asigurare si documentele anexate la aceasta care fac parte din Contractul de asigurare.

In cazul in care, la momentul producerii unui eveniment asigurat valoarea produsului asigurat este mai mare decat suma asigurata, despagubirea se va acorda pana la maximum suma asigurata conform certificat de asigurare.

10. EXCLUDERI GENERALE:

10.1. Cererile de despagubire atunci cand echipamentul electronic asigurat a fost in posesia unui tert (altul decat un membru al familiei) la momentul evenimentului  care a dus la formularea cererii;

10.2. Prejudicii produse cu intentie, ori din culpa grava, sau in urma comiterii unei infractiuni de asigurat/utilizator

10.3. Cererile de despagubire in caz de daune provocate de incendiu, explozie, inundatie, cutremur sau alte fenomene naturale;

10.4. Furtul sau deteriorarea accesoriilor pastrate separat (decat daca aceasta insoteste o cerere de despagubire valabila pentru echipamentul electronic asigurat);

10.5. Tentativa de furt nesoldata cu deposedarea produsului asigurat;

10.6. Nu vor fi aprobate cererile de despagubire in cazul in care echipamentul electronic asigurat a fost furat si nu s-au efectuat demersurile necesare in vederea inregistrarii plangerii la politie in termen de 48 de ore, atat in Romania cat si in afara tarii;

10.7. Daune cosmetice ale echipamentului electronic asigurat care nu afecteaza functionalitatea echipamentului, inclusiv murdarirea, zgarierea si indoirea acestuia;

10.8. Orice defectiuni software sau firmware;

10.9. Orice defectiune a consumabilelor sau accesoriile;

10.10. Deteriorare sau distrugere cauzate de, favorizate de sau care decurg din: uzura sau diminuarea treptata a performantei;

10.11. O lipsa de ingrijire rezonabila (neglijenta) de catre asigurat/utilizator sau familia acestuia;

10.12. Cererile de despagubire formulate ca urmare a unor evenimente precum: razboi, invazie, acte ale unor dusmani straini, ostilitati (indiferent daca este declarat razboi sau nu), razboi civil, rebeliune, revolutie, insurectie, putere militara sau lovitura de stat, revolta sau conflicte civile, activitati teroriste de orice fel;

10.13. Cererile de despagubire rezultand din radiatii ionizante sau contaminare cu substante radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la orice deseuri nucleare provenite din arderea combustibilului nuclear;

10.14. Costul reparatiilor efectuate in afara Romaniei;

10.15. Costul intretinerii de rutina;

10.16. Orice defecte sau daune acoperite de garantia producatorului sau distribuitorului;

10.17. Costul oricaror reparatii sau inlocuiri efectuale in alte unitati, altele decat cele ale magazinului de unde s-au achzitionat echipamentele electronice si ale unitatii reparatoare agreate;

10.18. Interventiile neautorizate (altele decat cele efectuate de unitatea reparatoare agreata sau unitatile reparatoare ale producatorului) asupra produselor asigurate;

10.19. Orice dauna accidentala care determina ca numarul de serie al producatorului original sa fie ilizibil

10.20. Nepredarea produsului asigurat;

10.21. Pierderea produsului asigurat, in cazul in care a fost lasat nesupravegheat intr-un loc public sau intr-un spatiu privat din exteriorul unei cladiri;

10.22. Pierderea produsului asigurat lasat intr-un mijloc de transport, cu exceptia cazului in care produsul se afla intr-un compartiment inchis al respectivului mijloc de transport sau pierderea produsului asigurat aflat intr-un spatiu cu cai de acces neincuiate sau fiind incuiate nu prezinta urmele unei efractii;

10.23. Disparitia produsului asigurat, fara sa se cunoasca modalitatea in care s-a produs evenimentul;

10.24. Pierderea produsului asigurat lasat in grija si controlul unui transportator (linii aeriene, pe durata transportarii/livrarii la comanda sau posta etc.);

10.25. Daunele materiale produse in timpul depozitarii inainte de livrare cat si pe durata transportului de la magazinul de unde s-a achizitionat echipamentul electronic asigurat la locatia asiguratului/utilizatorului in conditiile in care transportul este efectuat de catre o terta parte, alta decat asiguratul/utilizatorul. De asemenea sunt excluse din acoperirea certificatului de asigurare, daunele materiale descoperite ulterior receptiei de catre asigurat si semnarii procesului verbal de predare – primire si care s-au produs in timpul transportului;

10.26. Daune produse produsului asigurat dupa instrainarea echipamentul electronic (vandut sau dat spre folosinta unui tert);


11. AVIZAREA DAUNEI, FORMULAREA UNEI CERERI DE DESP
AGUBIRE SI PLATA DESPAGUBIRILOR:

Proceduri de avizare a daunei si formulare a cererilor de despagubire (nerespectarea acestei proceduri poate duce la respingerea cererii)

In cazul in care are loc un incident care duce la formularea unei cereri de despagubire, trebuie:

11.1 Asiguratorul sa fie avizat in termen de 7 zile lucratoare de la descoperirea incidentului, (sau, in cazul incidentelor survenite in afara Romaniei, in termen de 2 zile lucratoare de la intoarcerea in Romania). Avizarea trebuie sa cuprinda cauzele si imprejurarile producerii evenimentului. Pot fi luate in considerare circumstante exceptionale care cauzeaza o intarziere in formularea cererii de despagubire. in cazul in care nu exista pierderi suplimentare pentru Asigurator.

11.2 Avizarea de dauna se poate face si prin intermediul Brokerului de asigurare ce va sprijini clientii in vederea completarii corecte a cererii de despagubire. Datele de contact ale Brokerului de asigurare sunt email [email protected] telefon 0372.777.768

11.3 Sa fie raportat la politie furtul al echipamentului electronic asigurat, in termen de 48 de ore de la descoperirea incidentului, atat in Romania cat si in afara tarii.

11.4 Cererea de despagubire va fi insotita de urmatoarele documente, in copie:

  1. Polita/Certificatul de asigurare si factura echipamentul electronic
  2. Plangerea penala inregistrata la politie care sa contina cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat precum si numarul de referinta, in cazul unei cereri de despagubire pentru furt (in cazul producerii evenimentului in afara teritoriului Romaniei, documentele in limba straina se vor depune in traducere autorizata).

11.5 Cererea de despagubire trebuie completata personal, exact si conform cu realitatea si transmisa Asiguratorului.Cererile de despagubire inregistrate care nu contin o descriere precisa si detaliata a evenimentului generator de daune sau care au campurile obligatorii corespunzatoare incomplete nu vor fi procesate pana la clarificarea lor. Daca nu se pot stabili cauzele si circumstantele in care s-a produs Evenimentul asigurat, respectiv dreptul de a incasa despagubirea, Asiguratorul are dreptul sa amane efectuarea platii despagubirii, pana la obtinerea clarificarilor si documentelor necesare.

11.6 Introducerea unor informatii false, inexacte sau false in mod deliberat in formularul de cerere poate duce la o respingere a cererii de despagubire.

11.7 In cazul in care vor exista mai multe avizari cu privire la acelasi eveniment care contin informatii contradictorii, vor fi avute in vedere informatiile din prima declaratie.

11.8 Daca sunt indeplinite toate conditiile impuse de Contractul de asigurare si daca legea nu prevede altfel, despagubirea cuvenita va fi achitata de Asigurator in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data depunerii ultimului document necesar finalizarii dosarului de dauna. Dreptul de a ridica pretentii fata de Asigurator privind achitarea despagubirii se stinge in termen de 2 ani de la data expirarii termenului stabilit pentru plata despagubirilor. Dupa trecerea acestui interval de timp, Asiguratorul este eliberat de obligatia platii despagubirilor.

 

12. CONDITII SI LIMITARI

12.1. Echipamente inlocuitoare (dauna totala) si reparatii (dauna partiala):

12.1.1 In cazul daunei totale in care cererea de despagubire este aprobata, echipamentul electronic asigurat va fi inlocuit cu un produs identic sau similar (un produs nou cu specificatii comparabile) in limita sumei asigurate.

12.1.2 In cazul daunelor partiale in care cererile de despagubire sunt aprobate, (unitatea reparatoare) va repara produsul asigurat in limita sumei asigurate.

12.1.3 In niciun caz valoarea despagubirilor nu poate depasi suma asigurata mentionata in certificatul de asigurare, per eveniment sau in agregat.

12.1.4 Asiguratorul va despagubi prin inlocuirea produsului sau reparatia produsului asigurat. Raspunderea totala a Asiguratorului nu va depasi:

 1. costul furnizarii unui produs de inlocuire sau
 2. pretul initial de achizitie platit pentru produsul asigurat sau
 3. suma asigurata sau
 4. valoarea produsului asigurat la data inlocuirii

12.2. LIMITAREA RASPUNDERII

Raspunderea Asiguratorului cu privire la orice cerere de despagubire va fi limitata la costul de inlocuire a echipamentului electronic asigurat care face obiectul asigurarii. Certificatul de asigurare va inceta daca cererea de despagubire are drept rezultat inlocuirea produsului, Asiguratorulul nemaiavand nicio obligatie de restituire a vreunei prime de asigurare, ori plata altei indemnizatii, urmare a faptului ca suma asigurata a fost consumata integral. 

Pentru noul produs asigurat se poate emite un certificat de asigurare la solicitarea Asiguratului, fiind conditionata de plata unei noi prime de asigurare. Nu va exista nicio acoperire, alta decat cele pentru riscurile asigurate.

12.3. DECLARATII FALSE

In cazul in care constatarea declaratiei inexacte sau a reticentei are loc anterior producerii riscului asigurat, Asiguratorul are dreptul fie de a mentine in vigoare asigurarea solicitand majorarea primei, fie de a rezilia asigurarea la implinirea unui termen de 10 zile calculate de la notificarea primita de asigurat, restituindu-i acestuia din urma partea din primele platite aferenta perioadei in cadrul careia asigurarea nu mai functioneaza.

12.4. LEGEA APLICABILA

Contractul de asigurare este supus legislatiei romane in vigoare, in special dar fara a se limita la Codul Civil, Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor, Legea nr. 236/2018 privind distributia de asigurari si legislatia secundara emisa in aplicarea acesteia.

 

13. FORTA MAJORA

Niciuna din parti nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau executarea in mod necorespunzator, total sau partial, a oricarei obligatii care ii revine conform prezentului Contract daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege. Prin forta majora se inteleg toate evenimentele si/sau imprejurarile imprevizibile si de neinlaturat, independente de vointa partii care invoca forta majora, ce includ, dar nu se rezuma la razboaie si revolutii, incendii, inundatii, cutremure, epidemii, embargouri, restrictii de carantina, si care impiedica sau intarzie, total sau partial, indeplinirea obligatiilor partii. Partea care invoca forta majora trebuie sa notifice cealalta parte in termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile pentru limitarea consecintelor lui. Daca in termen de 30 (treizeci) de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul de a isi notifica incetarea de drept a prezentului raport juridic, fara ca vreuna din ele sa pretinda daune-interese.

 

14. OBLIGATIILE PARTILOR:

14.1. Inaintea inceperii Contractului de asigurare si/sau inaintea inceperii oricarei acoperiri prin asigurare si in timpul derularii Contractului de asigurare, Asiguratul/Utilizatorul are urmatoarele obligatii:

14.1.1. Sa ofere Asiguratorului toate informatiile de care dispune cu privire la conditiile de risc, cu ocazia transmiterii informatiilor/documentelor privitoare la riscurile asigurate care vor fi anexate la Contractul de asigurare, care vor sta la baza preluarii in asigurare prin Contractul de asigurare, si sa raspunda in scris, atat inaintea emiterii Contractului de asigurare, cat si in timpul derularii acestuia la solicitarile Asiguratorului, inclusiv la cele cu privire la conditiile de risc.

Prin informatii cu privire la conditiile de risc se inteleg toate acele informatii complete si detaliate care influenteaza riscul si care stau la baza deciziei Asiguratorului privind acceptarea/declinarea preluarii in asigurare a riscului sau la acceptarea riscului pe baza unor conditii speciale sau la continuarea acoperirii prin asigurare in cazul aparitiei unor modificari ale conditiilor de risc in timpul derularii Contractului de asigurare;

14.1.2. Sa comunice in scris orice modificare cu privire la riscurile asigurate si/sau conditiile care influenteaza sau pot influenta riscurile asigurate in cel mult 2 (doua) zile lucratoare de la data cand a luat cunostinta sau ar fi fost in masura sa ia la cunostinta acest fapt si sa ia imediat pe seama sa masurile necesare de prevenire pentru evitarea producerii unor daune;

14.1.3. Sa notifice in scris in aceeasi zi Asiguratorul, cu privire la introducerea oricarei cereri privind deschiderea procedurii insolventei de catre Asigurat;

14.1.4. Sa notifice in scris in termen de 2 zile lucratoare Asiguratorul, cu privire la introducerea oricarei cereri privind deschiderea procedurii insolventei de catre creditori ai acestuia;

14.1.5. Sa permita reprezentantilor Asiguratorului ori de cate ori acestia considera necesar sa verifice conditiile de risc;

14.1.6. Sa se conformeze recomandarilor scrise facute de Asigurator cu privire la conditiile de risc si masurile de prevenire a producerii daunelor si sa nu permita modificari care ar duce la majorarea conditiilor de risc;

14.1.7. Sa comunice in scris Asiguratorului incetarea interesului asigurat in cel mult 2 zile lucratoare de la data incetarii acestuia;

14.1.8. Sa comunice in scris Asiguratorului schimbarea adresei de contact sau a sediului, domiciliului sau resedintei sale in cel mult 2 zile lucratoare de la data schimbarii acestuia;

14.1.9. Sa achite prima de asigurare sau ratele acesteia in cuantumul si la scadentele prevazute in Contractul de asigurare si sa faca dovada platii acestora, in cazul in care se impune acest lucru.

14.2. In cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul/Utilizatorul are urmatoarele obligatii:

14.2.1. Sa ia toate masurile posibile pentru limitarea daunelor si sa actioneze atat la data producerii evenimentului, cat si oricand ulterior acestei date, in vederea eliminarii posibilitatilor de majorare a daunelor deja produse;

14.2.3. Sa avizeze in scris Asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, in termen de 7 zile lucratoare de la descoperirea incidentului (sau, in cazul incidentelor survenite in afara României, in termen de 2 zile lucratoare de la intoarcerea in România) precizand atat seria, numarul si data emiterii, certificatului cat si toate informatiile pe care le detine cu privire la evenimentul asigurat si urmarile producerii acestuia, inclusiv marimea probabila a daunei. Obtinerea actelor cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat, de la autoritatile statului in care s-a produs riscul acoperit si de asemenea sa faca dovada ca a solicitat in scris autoritatilor statului intocmirea de documente cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, precum si depunerea acestor acte la dosarul de daune intocmit de Asigurator, cad in sarcina Asiguratului. In cazul in care nu e posibila obtinerea documenetelor si Asiguratorul nu poate stabili cauzele si imprejurarile producerii evenimentului, Asiguratorul poate refuza plata despagubirilor.

14.2.4. Sa faca dovada interesului sau cu privire la riscul asigurat;

14.2.5.  Sa  puna  de  indata  la  dispozitia  Asiguratorului  toate  actele  incheiate  de  organele  abilitate  documentele si evidentele necesare pentru verificarea existentei si valorii bunurilor asigurate, precum si orice alte detalii si dovezi care au relevanta pentru stabilirea existentei dreptului la despagubire si a cuantumului despagubirii cuvenite;

14.2.6. Sa declare daca la momentul producerii evenimentului asigurat este depusa o cerere privind deschiderea procedurii insolventei de catre Asigurat sau de catre creditori ai acestuia.

14.3. Daca Contractul de asigurare este semnat de un Contractant, acesta va trebui sa respecte toate obligatiile care deriva din Contractul de asigurare, in afara celor care prin natura lor nu pot fi respectate decat de catre Asigurat. Asiguratului/Beneficiarului/Contractantului le sunt opozabile neindeplinirea de catre oricare dintre acestia a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de asigurare. Respectarea obligatiilor prevazute in Contractul de asigurare si a recomandarilor Asiguratorului preced raspunderea acestuia in legatura cu Contractul de asigurare, inclusiv cu plata despagubirii.

 

15. RENUNTAREA/DENUNTAREA UNILATERALA A ASIGURARII - Modalitati de incetare a contractului de asigurare

15.1. Asiguratul are dreptul de a renunta la contractul de asigurare in termen de 20 (douazeci) de zile, calculat o singura data de la Data intrarii in vigoare a Asigurarii, fara plata vreunei penalitati si cu restituirea primelor de asigurare platite de Asigurat in acest interval de timp. Renuntarea la contractul de asigurare va interveni la data la care Asiguratul va depune o cerere in acest sens.

15.2. Dupa expirarea termenului de 20 (douazeci) de zile, calculat de la Data intrarii in vigoare a asigurarii, asigurarea va putea fi denuntata unilateral de catre oricare dintre parti, cu respectarea termenului de preaviz prevazut de lege de 20 (douazeci) de zile (Asiguratorul isi rezerva dreptul de a renunta la termenul de preaviz) de catre Asigurat prin depunerea unei cereri de incetare a asigurarii. Asiguratorul va restitui pro-rata temporis (1-365) prima de asigurare achitata in avans, daca, pana la momentul denuntarii, nu s-au solicitat despagubiri pentru riscurile produse in perioada de acoperire prin asigurare.

 

16.PETITII

Partile vor incerca sa rezolve toate conflictele care pot aparea, pe cale amiabila. Asiguratulva comunica Asiguratorului, in scris, toate nemultumirile, conflictele si neintelegerile cu privire la derularea Certificatului de asigurare. Orice nemultumire reclamata de catre Asigurat in legatura cu interpretarea si executarea Certificatului de asigurare va fi solutionata prin formularea unei petitii scrise trimise/ depuse: la sediul social al Asiguratorului situat in Str. Nicolae Caramfil nr. 25, parter, et. 2-4, sector 1, Bucuresti, precum si la sediile sucursalelor, agentiilor, punctelor de lucru ale UNIQA Asigurari; prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail: [email protected] sau completand formularul online de reclamatii pe website-ul www.uniqa.ro. Petitia va fi analizata de Asigurator si va fi finalizata prin transmiterea, in termen de maximum 30 de zile, a unui raspuns scris, punctual si argumentat catre persoana care a formulat-o.

De asemenea, petitiile se pot transmite si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara la: https://portal.asfromania.ro

Informatii cu privire la Contractul/Certificatul de asigurare pot fi solicitate la numarul de telefon 0372777768.

In conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/27.04.2016, privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) si ale Ordonantei Guvernului nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, partile au dreptul de a apela la solutionarea alternativa a litigiilor. SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) are competenta, care organizeaza si administreaza proceduri SAL prin care se propune sau impune, dupa caz, o solutie partilor. Pentru mai multe informatii sau pentru a accesa platforma SAL-FIN, puteti vizita pagina de internet a Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Nonbancar la adresa www.salfin.ro

 

17. DEDUCERI FISCALE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 (Codul fiscal), cu modificarile si completarile ulterioare, nu constituie venituri impozabile sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand indemnizatii de asigurare/despagubiri, sume asigurate, precum si orice alte drepturi cu exceptia castigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare. Prevederile sus mentionate isi pot inceta aplicabilitatea in orice moment in timpul executarii contractului de asigurare ca urmare a modificarii, abrogarii unor reglementari chiar de nivel inferior care sa le circumstantieze aplicabilitatea.

 

18. FONDUL DE GARANTARE

In cazul deschiderii procedurii de faliment impotriva unui Asigurator, efectuarea platilor de indemnizatii, despagubiri rezultate din contractele de asigurare facultative catre Asigurati si Beneficiari ai asigurarii, este garantata prin Fondul de Garantare, constituit in conditiile legii prin contributia Asiguratorilor, ca schema de garantare in domeniul asigurarilor, si are ca scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui Asigurator. Fondul de garantare este constituit, administrat si utilizat de catre Fondul de Garantare a asiguratilor, persoana juridica de drept public, ce asigura efectuarea platii indemnizatiilor/ despagubirilor din disponibilitatile sale, catre creditorii de asigurari, potrivit plafonului, stabilit prin Legea nr. 213/2015.

 

19. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

UNIQA Asigurari S.A. colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in calitate de operator, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora. Detaliile despre prelucrarea datelor cu caracter personal sunt disponibile in Termenii de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si pe pagina web a UNIQA Asigurari SA – www.uniqa.ro , sectiunea Despre noi - Protectia Datelor. In Termenii de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, se gasesc informatii complete privind categoriile de date cu caracter personal, scopurile prelucrarii acestora, temeiurile legale, destinatarii datelor cu caracter personal in cazul transferurilor de date, perioada stocarii datelor, precum si drepturile persoanelor vizate.

 

20. DISPOZITII FINALE

20.1. Asiguratul/Contractantul/Beneficiarul se obliga sa comunice Asiguratorului de indata orice modificare a declaratiilor date si insusite la momentul semnarii contractului de asigurare. In caz contrar, Asiguratorul isi rezerva dreptul de a refuza efectuarea tranzactiilor solicitate si/sau de a inceta relatiile cu Asiguratul/Contractantul/Beneficiarul in cazul unor declaratii false sau daca are suspiciuni cu privire la realitatea celor declarate.

20.2. Indiferent de  toate  celelalte  prevederi,  aceasta  Asigurare  ofera acoperire  in  masura  in  care  nu  intra in  conflict  cu  nicio  sanctiune economica,  comerciala  sau  financiara  si/sau  embargouri  ale  Consiliului  de  Securitate  al  Natiunilor  Unite  (ONU),  Uniunii  Europene (UE)  sau  orice  legislatie  nationala  care  este  aplicabila  partilor  din  prezentul  contract.  Acest lucru este valabil si pentru  sanctiunile economice, comerciale sau financiare si/sau embargouri emise de Statele Unite ale Americii sau alte tari, in masura in care nu intra in conflict cu legislatia Uniunii Europene (UE) sau cea locala

 

 

Politica Cookie

La Flanco dorim sa cream o viata cat mai usoara si mai frumoasa oamenilor prin intermediul noutatilor tehnologice. Iata de ce, pentru a-ti oferi o experienta placuta si personalizata, folosim cookies atunci cand navighezi pe site-ul flanco.ro. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite.Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.

Setari

Inapoi
Marketing
Statistica

Politica Cookie

La Flanco dorim sa cream o viata cat mai usoara si mai frumoasa oamenilor prin intermediul noutatilor tehnologice. Iata de ce, pentru a-ti oferi o experienta placuta si personalizata, folosim cookies atunci cand navighezi pe site-ul flanco.ro. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite.Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.

Setari

Inapoi

Nu sunt cookie-uri disponibile