Retur gratuit în 45 de zile pentru produsele livrate de Flanco Smart Discounter

Retur Gratuit 45 de zile

Click pentru mai multe detalii

Garantie Extinsa

Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului

Solutii de plata

Cele mai eficiente solutii de plata

Credit Online

Credit online, simplu si rapid

Livrare Oriunde

Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil

Rezervare Online

Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin

Verificare Colet

La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Beko ”

 

 

1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Beko” este Societatea BEKO ROMANIA S.A., persoană juridică română cu sediul social în localitatea Găești, strada 13 Decembrie numărul 210, județul Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dâmbovița sub nr. J15/253/09.01.1991, având CUI RO933930 din data de 30.11.1992, reprezentată legal de Directorul General BÜYÜKERK ETEM-CUDI-MURAT, denumită în continuare “Organizator”,”.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii.

Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe site-ul https://extragarantie.beko.ro/ fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a şi actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 

2. ARIA DE DESFASURARE:

Campania este organizata si se va desfasura in retelele nationale de magazine, ce includ atat mediul offline, cat si mediul online, si care comercializeaza categoriile de produse electrocasnice marca Beko, precizate la art. 7 din prezentul Regulament, fiind denumita “10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Beko”.

Beneficiile Campaniei se aplica exclusiv produselor care au fost comercializate de Organizator pentru piata din Romania.

 

3. OBIECTUL

Obiectul prezentului Regulament il constituie stabilirea conditiilor in care clientii finali beneficiaza de o perioada de 10 (zece) ani garantie, pentru motorul uscatoarelor de rufe marca Beko, astfel cum acestea sunt identificate in art. 7 din Regulament.

Garantia oferita in baza prezentului Regulament se refera strict la motorul uscatoarelor de rufe marca Beko, nu si la componente adiacente motorului (precum placa electronica), acestea din urma beneficiind doar de garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani.

 

4.  NOTIUNI SI TERMINOLOGIE

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de « garantie legala de conformitate », « garantie comerciala de durabilitate », « extragarantie » si « 10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Beko» “ vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni:

 • Garantia legala de conformitate semnifica protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legislatiei in vigoare în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.
 • Garantia comerciala de durabilitate semnifica angajamentul asumat din partea producatorului fata de consumator, fara costuri suplimentare, de restituire a pretului platit de consumator, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat in cazul in care acesta nu isi menţine funcţiile şi performanţa necesare în cursul utilizării normale 3. Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Organizator cu titlu de garantie comerciala de durabilitate.

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala de durabilitate”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.4.2. din prezentul document.

4.4 Notiunea de “10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Beko” semnifica garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani la care se adauga o perioada de garantie comerciala de durabilitate de

8 (opt) ani, garantandu-se astfel, pentru ambele situatii, conformitatea motorului produselor Beko participante la campanie asa cum sunt mentionate in Sectiunea 7, pentru o perioada de 10 (zece) ani.


5.  PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

5.1. Campania va începe la data de 1 Februarie 2022, ora 00:00:01 şi este valabila pe intreaga perioada de comercializare a uscatoarelor de rufe marca Beko si se refera la motorul uscatoarelor de rufe marca

Produsele      comercializate      pe      durata      Campaniei      si      inregistrate      in      platforma https://extragarantie.beko.ro conform procedurii prevazute de Regulament, beneficiaza de intreaga perioada de garantie comerciala de durabilitate de 8 (opt) ani conform certificatelor de garantie emise.

Incetarea aplicarii acestui Regulament va avea loc prin Decizia Organizatorului, care va fi publicata pe website-ul https://extragarantie.beko.ro.

5.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească perioada Campaniei Promoţionale, acest fapt va fi adus la cunoştinţa participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor si prin publicarea informaţiei pe site-ul https://extragarantie.beko.ro.

 

6.  DREPTUL DE PARTICIPARE

Regulamentul „10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Beko ” este adresata persoanelor fizice si persoanelor juridice consumatori finali, care achizitioneaza in scop casnic oricare dintre produsele participante la Campanie comercializate in retelele nationale de magazine, precum si din mediul online.

In cadrul acestei campanii pot participa persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani inclusiv, precum si persoanele juridice cu sediul in Romania.

In cazul persoanelor juridice, garantia si extragarantia nu sunt valabile in cazul utilizarii produselelor electrocasnice in scopuri profesionale precum in restaurante, bufete, pensiuni, cantine, insa fara a ne limita la acestea.

Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform art. 7, neexistand o limitare a numarului de produse sau de participari.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

 

7.  PRODUSE PARTICIPANTE

Prevederile prezentului Regulament sunt aplicabile motorului uscatoarelor de rufe Beko.

Prezentul Regulament nu se aplica categoriei speciale de produse vandute ca resigilate, indiferent de categoria din care fac parte.

 

8.  MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

In vederea accesarii beneficiilor “10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Beko”, clientul final trebuie sa achizitioneze cel putin un produs din categoria de produse electrocasnice marca Beko aflate in Campanie, respectiv uscatoare de rufe, conform art. 7, din retelele nationale de magazine ce includ atat mediul offline, cat si din mediul online, care comercializeaza aceste produse electrocasnice.

In vederea obtinerii garantiei comerciale de durabilitate de 8 (opt) ani, clientul final al produsului electrocasnic marca Beko participant in Campanie, trebuie sa se inregistreze in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului printr-unul din urmatoarele mijloace:

 • prin intermediul platformei online https://extragarantie.beko.ro prin completarea Formularului de inregistrare online (conform modelului prezentat in Anexa nr.1). Ulterior completării formularului de înregistrare se emite automat următorul mesaj de confirmare:  „Multumim   pentru inregistrare !Descarca certificatul.” Prin accesarea link-ului indicat în mesaj se va regăsi “ Certificat de garantie comerciala de durabilitate pentru motor uscatoare de rufe Beko“ cu număr de înregistrare şi data la care a fost înregistrat (conform modelului prezentat în Anexa 2);
 • prin telefon la Call Center, apeland numarul *9010 (tarif standard în reţelele naţionale), oferind informatiile solicitate de operator, informatii cuprinse in Formularul de inregistrare online, si anume: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele si prenumele clientului, adresa de e-mail, numar telefon (telefonul este optional). Ulterior preluarii apelului telefonic si oferirea datelor solicitate de catre operatorul Organizatorului, acesta din urma va introduce datele primite de la client in cadrul platformei online https://extragarantie.beko.ro, in modalitatea descrisa mai sus, urmand ca certificatul de garantie comerciala de durabilitate sa fie generat si transmis direct catre clientul final prin intermediul adresei de e-mail furnizate; In cazul in care clientul nu are adresa de e-mail atunci se va solicita adresa completa, localitate, judet, iar certificatul de garantie comerciala de durabilitate va fi transmis prin posta (fara confirmare de primire) in termen de maxim 14 zile lucratoare de la data inregistrarii produsului ;
 • prin e-mail transmis către adresa [email protected], cuprinzând următoarele date din Formularul de înregistrare online: denumire produs, cod produs, serie fabricaţie, număr şi dată factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, numele şi prenumele clientului final, adresa de domiciliu completă,localitate, judeţ, adresa de e-mail, număr telefon. Operatorul Organizatorului preia datele furnizate si procedeaza la inregistrarea produsului in platforma https://extragarantie.beko.ro urmand ca certificatul de garantie comerciala de durabilitate sa fie generat si transmis catre client prin intermediul adresei de e-mail furnizate;

In situatia in care, datele furnizate prin e-mail de catre client nu sunt complete, sau sunt insuficiente, pentru generarea Certificat de garantie comerciala de durabilitate pentru motorul uscatorului de rufe Beko, operatorul Organizatorului va proceda la contactarea telefonica a acestuia din urma, solicitandu-i sa completeze datele lipsa. Ulterior completarii datelor lipsa, Operatorul Organizatorului va inregistra direct produsul in platforma https://extragarantie.beko.ro, in numele clientului, urmand ca certificatul de garantie comerciala de durabilitate sa fie generat si transmis direct clientului final prin intermediul adresei de e-mail furnizate; In situatia in care datele furnizate pe email de catre clientul final exced scopului prezentului regulament (exemplu : clientul final comunica atat adresa de email cat si adresa fizica) Organizatorul va inregistra in baza de date doar datele necesare transmiterii certificatului.

In cazul in care, inregistrarea printr-unul din mijloacele precizate mai sus nu este posibila din cauza unor incoveniente de ordin tehnic petrecute din culpa exclusiva a Organizatorului, precum, dar fara a ne limita la: sistem nefunctional, website indisponibil temporar, clientul final al produsului electrocasnic marca Beko participant la Campanie are dreptul sa recurga la alegere, la una dintre celelalte doua modalitati ramase pentru inregistrarea produsului electrocasnic. In aceasta situatie, inregistrarea produsului Beko achizitionat prin una din modalitatile alternative oferite confera dreptul clientului final de a beneficia de Garantia comerciala de durabilitate de 8 (opt) ani in conditiile prezentului Regulament.

Pentru evitarea oricarui dubiu, garantia comerciala de durabilitate de 8 (opt) ani este valabila si se va acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii efectuate de catre clientul final al produsului electrocasnic marca Beko participant la Campanie prin vreuna dintre modalitatile mentionate mai sus, in termen de 30 de zile calendaristice de la achizitie.

Numarul de inregistrare de pe certificatul de garantie comerciala de durabilitate reprezinta un cod unic de inregistrare (element de identificare) pentru garantia motorului uscatoarelor de rufe marca Beko achizitionate.

In cazul in care pe perioada de acordare a garantiei comerciale, apar eventuale defectiuni ale motorului uscatoarelor de rufe marca Beko, la momentul sesizarii lor catre Organizator, de catre Client, acesta din urma are obligatia de a furniza numarul de inregistrare cuprins in Certificatul de garantie comerciala de durabilitate, pentru a putea fi identificat de catre reprezentantii Organizatorului.

Transmiterea “Certificat de garantie comerciala de durabilitate pentru motor uscatoare de rufe Beko” se va efectua de catre Organizator, in format electronic la adresa de e-mail sau prin posta (fara confirmare de primire), la adresa de domiciliu indicate de consumatorul final in informatiile furnizate, conform mijlocului de inregistrare ales, in cel mult 14 (paisprezece) zile lucratoare de la data inregistrarii produsului.

Ordinea remediilor posibile acordate Clientului in baza garantiei comerciale:

Aducerea la conformitate a produsului defect prin repararea sau inlocuirea motorului acestuia intr- un termen de 15 zile calendaristice de la data la care clientul a adus la cunoştinţa Organizatorului lipsa de conformitate a produsului.

2)           Daca repararea sau inlocuirea motorului este imposibila sau disproportionata, Organizatorul poate decide inlocuirea produsului sau rambursarea pretului de vanzare, conform facturii de achizitie, intr-un termen de 15 zile calendaristice de la data la care clientul a adus la cunoştinţa Organizatorului lipsa de conformitate a produsului.

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparaţia motorului, perioada de timp prevăzută în garanţia comercială de durabilitate se prelungeşte cu timpul de nefuncţionare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa Organizatorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul înlocuirii motorului cu unul nou, perioada garanției comerciale de durabilitate pentru motor începe să curgă din nou de la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

În cazul înlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie (care a beneficiat de extragarantie pentru motor) cu unul nou sau cu unul asemănător (dacă acesta nu există pe stoc), ca urmare faptului ca masura reparatorie sau inlocuirea motorului este imposibila sau disproportionata, perioada garanției comerciale de durabilitate pentru motor începe să curgă din nou de la momentul la care produsul neconform a fost înlocuit. Prevederile sunt aplicabile tuturor regulamentelor campaniei “10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Beko ”

Garantia oferita in baza prezentului Regulament se refera strict la motorul uscatoarelor de rufe marca Beko, nu si la componente adiacente ale acestuia (precum placa electronica), aceastea din urma beneficiind doar de garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani.

Inregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie).

Cu titlu de exceptie, in situatia inlocuirii produsului electrocasnic participant la Campanie cu un produs similar, dar de o clasa superioara (in situatia in care produsul initial nu mai exista pe stoc), modalitatea de acordare a garantiei comerciale de durabilitate va fi limitata fie la repararea sau inlocuirea motorului conform regulilor aplicabile potrivit prezentului Regulament. In situatia in care masura reparatorie sau inlocuirea motorului este imposibila sau disproportionata clientul are dreptul la restituirea contravalorii produsului initial, care face obiectul garantiei, in acest caz nefiind indreptatit la restituirea contravalorii produsului de clasa superioara.

Produsul similar trebuie sa aiba caracteristici asemanatoare ca ale produsului initial. Sunt avute in vedere caracteristici precum, insa, fara a se limita la: capacitate, dimensiune, tehnologie, clasa energetica.

In cazul neinregistrarii produsului in termenul sus mentionat, clientul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de garantia comerciala de 8 (opt) ani, insa va ramane valabila garantia legala de conformitate de 2 (doi) ani de la data achizitionarii produsului respectiv.

Toate conditiile aferente garantiei legale de conformitate de 2 (doi) ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de durabilitate de 8 (opt) ani.

Pierderea documentului “Certificat de garantie comerciala de durabilitate pentru motor uscatoare de rufe Beko” transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de durabilitate 8 (opt) ani.

Garantia comerciala de durabilitate de 8 (opt) ani este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii/bon/chitanta si a certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale de durabilitate, clientul final trebuie sa pastreze certificatul de garantie, ”Certificat de garantie comerciala de durabilitate pentru motorul uscatoarelor de rufe” si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 10 (zece) ani de garantie (2 (doi) ani garantie legala de conformitate + 8 (opt) ani garantie comerciala de durabilitate) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei şi a înregistrării produsului în Campanie.

 

9.  CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca Organizatorul sa acorde garantia comerciala de durabilitate pentru produsul electrocasnic marca Beko achizitionat, clientul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 1. sa indeplineasca conditiile prevazute la 6;
 2. participanţii persoane fizice trebuie să aibă varsta de 18 ani împliniţi şi să fie rezidenţi pe teritoriul României, iar persoanele juridice legal constituite sa aiba sediul in Romania;
 3. sa achizitioneze, in perioada prevazuta la art. 5, cel putin unul dintre produsele mentionate in cadrul 7;
 4. sa inregistreze produsul electrocasnic achizitionat, conform mecanismului precizat la 8;
 5. sa pastreze Certificatul de garantie original al produsului si “Certificat de garantie comerciala de durabilitate pentru motorul uscatorului de rufe Beko” primit de la Organizator, precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie (2 (doi) ani garantie legala de conformitate + 8 (opt) ani garantie comerciala de durabilitate = 10 (zece) ani garantie), pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in
 6. produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia comerciala de durabilitate nu este valabila in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine
 7. Pentru inlaturarea oricarui dubiu, prezentul Regulament nu se aplica produselor obtinute ca urmare a participarii la concursuri sau tombole.

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, garantia comerciala de durabilitate de 8 (opt) ani nu se va acorda clientuluifinal.

 

10.  RESPONSABILITATE

Organizatorul va acorda garantia comerciala de durabilitate de 8 (opt) ani in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Prin participarea la Campania ”10 ani garantie pentru motorul uscatoarelor de rufe Beko”, participantii confirma cunoasterea, intelegerea, acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament si a „Notei de informare privind protectia datelor”, prin unul din urmatoarele mecanisme:

 1. Inainte de a inregistra garantia in platforma online https://extragarantie.beko.ro/, participantul trebuie sa bifeze „Sunt de acord cu termenii si conditiile Regulamentulul” si „Am citit Nota de informare privind protectia datelor personale”
 2. inainte de a intra in legatura cu operatorul call center apeland numarul *9010, participantul trebuie sa se asigure ca a acceptat termenii si conditiile “ Regulamentului” si a citit “ Nota de informare privind protectia datelor personale ”
 3. Inainte de a transmite e-mail la adresa [email protected] participantul trebuie sa se asigure ca a acceptat termenii si conditiile „Regulamentului” si a citit „Nota de informare privind protectia datelor personale”

Organizatorul va fi exonerat de raspundere in urmatoarele cazuri:

 • in cazul in care clientul final a efectuat achizitia altui produs electrocasnic marca Beko decat cele supuse prezentei Campanii;
 • in cazul in care clientul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;
 • in cazul in care clientul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achizitie;
 • in cazul in care clientul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura/chitanta/ bon fiscal certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii produsului in Campanie, prin detinerea “Certificat de garantie comerciala de durabilitate pentru motor uscatoare de rufe Beko”.

In aplicarea dispozitiilor prezentului Regulament, costul manoperei si transportul produsului in perioada de acordare a garantiei comerciale de durabilitate sunt gratuite.

 

11.  PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1. Detalii cu privire la modul in care va sunt prelucrate datele cu caracter personal in scopul asigurarii managementului campaniei se regasesc in Nota de informare anexata (Anexa 3 la prezentul Regulament), accesand platforma online https://extragarantie.beko.ro/.

In plus, in cazul în care accesati site-ul nostru web pentru a participa la campanie va veti supune Politicilor site-ului prevazute in sectiunea ”Protectia datelor personale”, valabile la data demarării Campaniei şi orice modificare a acestor Politici poate atrage după sine şi modificarea prezentului Regulament.

11.2. Daca aveti intrebari referitoare la modul cum utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa urmati indicatiile prevazute in „Nota de informare privind protectia datelor personale”, sectiunea “Cum sa ne contactati”.

 

12.  LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

13.  DIVERSE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau inceta prezentul regulament, prin act adiţional, respectiv printr-un alt Regulament in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin inserarea acestora in Regulamente si prin publicarea modificarilor in cauza pe website-ul https://extragarantie.beko.ro.

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil pe website-ul https://extragarantie.beko.ro/. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Redactat şi autentificat la Biroul Notarial „LIBERTAS”, astăzi, data autentificării, într-un exemplar unic, păstrat în arhiva biroului notarial şi eliberat în 3 (trei) duplicate, din care 1 (unul) pentru arhiva biroului notarial şi 2 (două) pentru parte.


ORGANIZATOR

Societatea BEKO ROMANIA S.A. prin Director General

BÜYÜKERK ETEM CUDI MURAT

 

 

ANEXA NR. 1

 

Format formular inregistrare online pe  website-ul   https://extragarantie.beko.ro/inregistrare-extragarantie

 

Flanco
Flanco

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2

Format “ Certificat de garantie comerciala de durabilitate

pentru motor uscatoare de rufe Beko”

Flanco

 

ORGANIZATOR

Societatea BEKO ROMANIA S.A. prin Director General

BÜYÜKERK ETEM CUDI MURAT

 

 

 

ANEXA NR. 3

 

Nota de informare privind protectia datelor personale

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Organizatorul BEKO ROMANIA S.A., cu sediul în Gaesti, str. 13 Decembrie nr.210, jud. Dambovita, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Dambovita sub nr. J15/253/1991, CUI RO933930 din data de 30.11.1992, reprezentata legal de Director General Büyükerk Etem Cudi Murat, denumita in continuare “Organizator”, denumit in cele ce urmeaza “Operator de date” in contextul acestei informari.

 

Ce tipuri de date cu caracter personal colectam

Atunci cand vorbim despre ”date cu caracter personal” in aceasta Nota de informare, ne referim la orice informatii care pot fi utilizate individual sau in combinatie cu alte informatii pentru a va identifica.

 

Tipurile de informatii pe care le colectam:

Atunci cand completati Formularul de inregistrare online pe site-ul https://extragarantie.beko.ro/ sau cand sunati in Call Center la numarul *9010 sau cand transmiteti un e-mail la adresa [email protected], pentru a participa la aceasta campanie:

 • Date de identificare: numele si prenumele
 • Date de contact: adresa de e-mail, numar telefon. In cazul in care certificatul de garantie comerciala de durabilitate se solicita a fi transmis prin posta atunci se va colecta la Date de contact si adresa completa, localitate si judet.
 • Date despre produs si istoric achizitie (Denumire produs, Cod produs, Serie fabricatie, denumire magazin, Numar si data factura/chitanta/bon, magazinul emitent al documentului fiscal de achizitie, data achizitiei), alte date necesare solutionarii cererilor sau

In situatia in care datele furnizate pe email de catre clientul final exced scopului prezentului regulament (exemplu ; clientul final comunica atat adresa de email cat si adresa fizica) Organizatorul va inregistra in baza de date doar datele necesare transmiterii certificatului.

Vom inregistra datele dumneavoastra de contact (precum: telefon, e-mail), pentru a va informa in legatura cu solutionarea solicitarii dumneavoastra, pentru a va transmite o notificare SMS privind inregistrarea si statusul solicitarii de service sau pentru a obtine informatii despre experienta pe care ati avut-o cu echipa noastra de Customer Care, in vederea imbunatatirii produselor si serviciilor oferite. Daca nu doriti sa fiti contactat de operatorul nostru call center prin intermediul unui anumit canal de comunicare, va rugam sa-i transmiteti acestuia care sunt preferintele dumneavoastra.

Apelurile efectuate catre call center-ul nostru pot fi inregistrate in scopul controlului calitatii. Dacă nu doriți ca apelul dumneavoastră să fie înregistrat, ne puteți contacta în scris la adresa [email protected] .

In plus, atunci cand sunati la call center-ul nostru, putem colecta informatii de marketing (precum, informatii referitoare la obiceuri / preferinte / comportament, si alte informatii rezultate din conversatiile noastre cu dumneavoastra), datele privind sesizarile sau comentariile pe care le lasati, si informatii referitoare la circumstantele personale relevante convorbirii cu operatorul nostru.

În cazul în care lăsați un comentariu pe site (e.g. o întrebare despre produsele noastre, informații de marketing -obișnuințe / preferințe / comportament, și alte date care rezultă din evaluarea clientului, informații despre produsul dumneavoastră (e.g. codul produsului), este posibil să colectăm respectivul comentariu, inclusiv orice Date cu Caracter Personal conținute de acel comentariu.

In cazul in care completati un Fomular de contact colectam datele privind identitatea dumneavoastra in contextul intrebarilor/sesizarilor pe care ni le adresati.

Colectam, de asemenea, copiile documentelor furnizate noua pentru a face dovada varstei sau identitatii, acolo unde legea impune. De exemplu, daca prin completarea Formularului de contact ne trimiteti o cerere referitoare la datele personale, exista posibilitatea de a avea nevoie de mai multe informatii pentru a va verifica identitatea. Vom prelucra astfel datele cu caracter personal incluse in actele de identitate pe care ni le furnizati in acest scop.

Site-ul nostru web poate colecta, de asemenea, cookie-uri si tehnologii similare. Datele colectate de noi automat includ tipul de browser web sau dispozitiv mobil, sistemul dumneavoastra de operare, adresa IP, adresa URL a paginii de landing si website-ul de referinta, ora si data vizitarii Site-ului, si termenii de cautare utilizati de dumneavoastra pentru a ajunge la Site. Pentru mai multe informații despre cookie-urile și tehnologiile similare pe care le utilizăm pe site-ul web, vă rugăm să consultați Nota de informare privind Cookie-urile, disponibila in sectiunea“Protectia datelor personale”, din site- ul nostru www.beko.ro. Sau accesand link-ul: https://www.beko.ro/politica-de-cookie-uri-ro.

Atentie, campania nu este destinata copiilor si nu colectam cu buna stiinta date referitoare la copii.

In general, nu colectam “Datele sensibile”, adica Datele Personale care fac referire la aspecte sensibile, cum ar fi: origine rasiala sau etnie; opinii politice; religie sau alte convingeri; sanatate sau conditie medicala; date privind cazierul judiciar; calitatea de membru al sindicatelor; orientare sexuala.

Va rugam sa nu ne trimiteti si sa nu dezvaluiti niciun fel de Date Sensibile prin ”Paginile oficiale ale Campaniei” sau prin alte modalitati.

Cu toate acestea, pot exista circumstante care necesita prelucrarea unor informatii mai sensibile despre dumneavoastra, cunoscute sub numele de ”categorii speciale de date cu caracter personal”. De exemplu, putem colecta anumite date referitoare la starea dumneavoastra de sanatate (precum pierderea vazului sau auzului) atunci cand comunicam cu dumneavoastra, daca considerati ca reprezentantii nostri necesita cunoasterea acestor informatii.

 

Ce temei legal avem pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

Exista diferite temeiuri conform legislatiei protectiei datelor in baza carora putem colecta si prelucra datele personale. Acestea includ:

 

Consimtamantul

Ne bazam pe acest temei atunci cand ne-ati dat consimtamantul pentru colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru un scop specific. De exemplu, atunci cand bifati o casuta pentru a accepta diferitele tipuri de cookie-uri.

 

Necesitate contractuala

In anumite circumstante, avem nevoie de datele dumneavoastra personale pentru a ne respecta obligatiile contractuale. Astfel, daca oferim extra-garantie (garantie comerciala) in baza Regulamentului de Campanie, vom prelucra datele dumneavoastra personale pentru a va transmite certificatul de garantie comerciala.

 

Respectarea obligatiei legale

Este posibil sa fim obligati prin lege sa colectam si sa prelucram anumite date cu caracter personal despre dumneavoastra. De exemplu, pentru oferirea garantiei legale pentru produsul achizitionat.

 

Interese legitime

Este posibil sa prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in cazul in care acest lucru este necesar pentru interesele noastre legitime in calitate de societate, cu respectarea drepturilor si intereselor dumneavoastra fundamentale. De exemplu, vom prelucra datele personale atunci cand ne contactati pentru a raspunde la sesizari, comentarii sau intrebari cu caracter general referitoare la produs, pentru a ne exercita si proteja drepturile care rezulta din Regulament.

 

Cum si de ce utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal

Aceasta sectiune explica cum si de ce utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si temeiul legal in fiecare caz. In cazul in care nu ne furnizati anumite date cu caracter personal in vederea prelucrarii descrise in aceasta Nota de informare, este posibil sa nu putem indeplini obligatiile asumante in calitate de Organizator in baza prezentului Regulament.

 

Prelucram    datele    dumneavoastra    cu    caracter    personal    in    cazul    in    care    este    necesar pentru indeplinirea obligatiilor contractuale fata de dumneavoastra, pentru urmatoarele scopuri:

 • Executarea contractului reprezentat de termenii si conditiile stabilite prin Regulament si acceptate de
 • Pentru furnizarea de servicii post-vanzare, inclusiv programarea si efectuarea de reparatii sau inlocuiri de produse, procesarea restituirii contravalorii produsului, trimiterea de piese de schimb si accesorii, furnizarea garantiei comerciale pentru produsele achizitionate.

Dupa caz, prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in baza consimtamantului, pentru scopuri precum:

 • Cu consimtamantul dumneavoastra, vom utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a va informa in legatura cu produsele si serviciile noastre prin email sau telefon. Aveti libertatea de a va retrage consimtamantul dat pentru a primi comunicari de marketing de la noi, prin orice canale si in orice
 • Cu consimtamantul dumneavoastra, partajam datele cu caracter personal cu afiliati si parteneri terti, atunci cand ati optat pentru primirea de comunicari de marketing din partea
 • Cu acordul dumneavoastra explicit, prelucram categorii speciale de date cu caracter personal ;
 • Daca sunteti de acord si doriti sa fiti pus(a) in contact cu un operator call center, vom inregistra conversatia in scopul de controlul calitatii.

Daca ne-ati dat consimtamantul, il puteti retrage ulterior in orice moment contactandu-ne la datele furnizate la sectiunea ”Cum sa ne contactati”. Retragerea consimtamantului nu va aduce atingere caracterului legal al prelucrarii bazate pe consimtamant inainte de retragerea acestuia.

Dupa caz, va prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in baza obligatiilor legale, pentru urmatoarele scopuri:

 • Pentru a va trimite comunicari asociate serviciului care sunt cerute de lege sau care sunt necesare pentru a va informa despre actualizarile serviciilor furnizate dumneavoastra. De exemplu, actualizarea Notelor de informare privind protectia datelor sau Termenilor si conditiilor ;
 • Pentru a va oferi garantia pentru produsul achizitionat ;
 • Pentru a efectua reparatia, restituirea contravalorii sau inlocuirea produsului achizitionat, in cazul neconformitatii sale sau in cazul unor vicii ascunse;
 • Pentru a verifica varsta sau identitatea dumneavoastra, acolo unde legea impune.

Va prelucram datele cu caracter personal in baza intereselor noastre legitime, pentru urmatoarele scopuri:

 • Interesul legitim al operatorului in legatura cu realizarea de concursuri/campanii promotionale si pentru apararea drepturilor si intereselor operatorului ;
 • Pentru a procesa plati si a preveni tranzactiile frauduloase.
 • Pentru a raspunde la intrebarile dumneavoastra cu caracter general, inclusiv problemele asociate produsului (reparatii ale produsului /inlocuiri, sau cereri de restituire), si sesizari.
 • Va rugam sa aveti in vedere faptul ca putem pastra evidenta corespondentei pe care ati avut-o cu noi pentru a va putea informa despre comunicari viitoare si a putea demonstra cum comunicam cu dumneavoastra pe durata Putem deasemenea sa folosim aceste informatii pentru a comunica strategia noastra de marketing, prin pastrarea detaliilor despre obiceiurile clientului, preferintele si comportamentul lui fata de anumite produse si servicii.
 • Pentru a va trimite chestionare de feedback, studii de satisfactie si a desfasura studii de piata in scopul imbunatatirii serviciilor si evaluarii satisfactiei clientului.
 • Pentru a va crea un profil folosind informatiile colectate despre dumneavoastra (asa cum este descris in sectiunea ”Ce tipuri de date cu caracter personal colectam”) pentru a ajuta la personalizarea produselor si serviciilor, si comunicarilor de marketing trimise catre dumneavoastra.
 • Pentru a va furniza continut relevant din Site-ul nostru si pentru a masura si intelege eficacitatea continutului pe care vi-l transmitem.
 • Pentru a administra si proteja Site-ului nostru (inclusiv suport tehnic, analiza datelor, testarea, mentenanta sistemului, raportarea si gazduirea datelor).
 • Pentru analiza datelor in scopul imbunatatirii Site-ului nostru, marketing si experienta
 • Pentru protejarea afacerii noastre impotriva fraudei si a altor activitati ilegale.
 • Pentru protejarea sau recunoasterea drepturilor noastre legale, in scopul apararii in cazul disputelor legale.

 

Cu cine partajam datele dumneavoastra cu caracter personal

Uneori, partajam datele dumneavoastra cu caracter personal cu terte parti. Tipurile de terte parti cu care partajam datele personale sunt descrise mai jos:

 

Alte companii ale grupului Arcelik

Este posibil sa distribuim datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii care apartin Grupului Arçelik, inclusiv compania-mama Arçelik A.S. din Turcia, care poate utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul si conform informatiilor prevazute in aceasta Nota de informare.

In special, Arçelik A.S. va prelucra o parte din datele cu caracter personal in scopuri de analiza si raportare la un nivel Global in baza intereselor sale legitime de a dezvolta activitatea Grupului Arçelik si a se conforma cu regulile si reglementarile locale. Arçelik A.S. poate divulga datele dumneavoastra cu caracter personal unor terte parti (precum, furnizorii de servicii, agentii, autoritati si institutii publice) in cazul in care acest lucru este necesar pentru Arçelik A.S. in vederea desfasurarii in mod legal a activitatilor sale in conformitate cu scopurile prevazute mai sus si astfel cum este impus si permis de legea aplicabila.

 

Furnizori de servicii

Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal companiilor care presteaza servicii pentru noi sau membrii Grupului Arçelik, cum ar fi:

 • Companiile IT care administreaza Site-ul in numele nostru; Completarea înregistrării produsului în vedere acordării garanției comerciale este confirmată printr-un email de confirmare trimis automat la adresa de email furnizată de către Expedierea automată a emailului de confirmare se realizează prin intermediul furnizorului de servicii de email. Baza de date a Platformei de Extragaranție este stocată pe serverul unui furnizor de hosting web. Serviciile de mentenanta ale platformei (incluzand: debugging, update platformă, dezvoltări, testare, integrări cu terțe părți, etc), servicii de editare, realizare, administrare, si interventie pentru site-ul web si servere pe care sunt stocate datele colectate prin intermediul platformei sunt asigurate de un furnizor de servicii din Romania.
 • Companii de curierat, care va livreaza certificatul de extra-garantie;
 • Companii de marketing direct care ne ajuta sa gestionam comunicarile electronice cu dumneavoastra;
 • Agentiile care ne ajuta sa derulam concursurile si campaniile ;
 • Reteaua noastra de ingineri care asigura reparatiile produselor si serviciilor pe care le-ati achizitionat de la

Furnizorii de servicii trebuie sa pastreze confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal si nu au dreptul sa le utilizeze in alte scopuri decat pentru a efectua serviciile pe care le presteaza pentru noi.

 

Terte parti, daca acest lucru este impus de lege

Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal unei terte parti, daca acest lucru este necesar pentru respectarea unei obligatii legale sau a deciziei unei autoritati judiciare, a unei autoritati publice sau a unui organism guvernamental, sau in cazul in care divulgarea este necesara pentru securitatea nationala, aplicarea legii sau pentru alte aspect de interes public.

 

Parteneri de afaceri

Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal partenerilor nostri de afaceri in scopul lor propriu, in cazul in care divulgarea este necesara pentru a va putea furniza produsele si serviciile.

Spre exemplu, in cazul in care repararea produsului este imposibila sau disproportionata, in functie de Vanzatorul de la care ati achizitonat produsul, Organizatorul ii poate transmite Vanzatorului datele dumneavoastra cu caracter personal, care le va prelucra in scopuri proprii: pentru a va putea oferi inlocuirea produsului sau rambursarea pretului de vanzare.

De asemenea, putem transmite datele dumneavoastra cu caracter personal unor terte parti in scop de marketing direct, dar numai în cazul în care v-ati dat consimtamantul in momentul furnizarii datelor.

 

Consultanti profesionisti

Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal unor profesionisti in consultanta, precum avocati, auditori, consultanti si asiguratori, dupa caz, in cadrul serviciilor profesionale pe care ni le furnizeaza.

 

Terte parti in legatura cu vanzarea unei afaceri

In cazul in care facem o vanzare sau un transfer al activelor, sau suntem altfel implicati intr-o fuziune sau un transfer de activitate / active, este posibil sa transferam datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multor terte parti in cadrul acelei tranzactii. La aparitia unei schimbari in afacere, noii proprietari pot utiliza datele cu caracter personal in acelasi mod ca cel descris in prezenta Nota de informare.

 

Alte terte parti cu consimtamantul dumneavoastra

Este posibil sa divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal altor terte parti atunci cand va dati consimtamantul in acest sens.

 

Transferuri Internationale ale Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal

Atunci cand distribuim datele dumneavoastra cu caracter personal societatilor noastre afiliate sau altor societati cu care incheiem contracte (astfel cum este descris in sectiunea de mai sus ” Cu cine partajam datele dumneavoastra cu caracter personal ” , respectivele societati pot fi situate in afara Spatiului Economic European („SEE”) UK sau tarii dumnevoastra de rezidenta, dupa caz in tari care au legi de protectie a Datelor cu Caracter Personal diferite de cele din tara dumneavoastra de rezidenta. In special, vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal societatilor din grupul nostru situate in Turcia, inclusiv Arçelik A.S.

Inainte de a transfera Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in afara SEE, UK sau tarii dumneavoastra de rezidenta, vom lua masuri pentru a ne asigura ca respectivele date vor beneficia de acelasi nivel de protectie ca cel prevazut de legile aplicabile privind protectia datelor.

De exemplu, putem include clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeana in contractele noastre cu terte parti sau companiile din grupul nostru pentru a asigura garantii adecvate protejarii datelor dumnevoastra cu caracter personal. Va rugam sa ne contactati prin utilizarea datelor din sectiunea ”Cum sa ne contactati” pentru mai multe informatii referitoare la masurile specifice luate de noi.

Arçelik A.S. poate transfera datele dumneavoastra cu caracter personal tertelor parti localizate in state care nu asigura un nivel adecvat de protectie. Asemenea transferuri se vor efectua in conformitate cu legislatiile aplicable, inclusiv, dupa caz, cerintele contractuale stipulate in clauze contractuale standard.

 

Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal

Intentionam sa pastram datele dumneavoastra personale exacte si actualizate.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate doar pe perioada de timp necesara in mod rezonabil pentru atingerea scopurilor prevazute in prezenta Nota de informare, in conformitate cu legile aplicabile, inclusiv in scopul indeplinirii oricaror cerinte legale, de reglementare, contabile sau de raportare.

 

Cum pastram datele cu caracter personal in conditii de siguranta

Vom lua masuri de precautie rezonabile pentru a va proteja datele dumnevoastra cu caracter personal impotriva pierderii, utilizarii necorespunzatoare sau modificarii. Printre alte masuri, asiguram securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prin criptare, protejarea parolei si prin restrictionarea in alt mod a accesului la datele dumneavoastra cu caracter personal.

Din pacate, transmiterea informatiilor pe internet nu este complet sigura. Desi vom depune toate eforturile necesare protejarii datelor dumneavoastra conform legii, nu putem garanta securitatea datelor care ne-au fost transmise prin mijloace nesecurizate; orice transmitere de acest fel este pe propriul dumneavoastra risc.

Trebuie sa continuati sa luati masurile necesare pentru a va pastra datele in conditii de siguranta si securitate, precum evitarea utilizarii ID-urilor de utilizator sau parolelor previzibile sau aparente, schimbarea parolelor dumneavoastra la intervale regulate, asigurarea ca nu ati divulgat parolele altor persoane, si ca nu v-ati dat consimtamantul unei terte parti pentru a avea acces la contul utilizatorului si datele personale.

 

Care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu datele cu caracter personal

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, sub rezerva conditiilor prevazute in legile aplicabile:

 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal (cunoscut drept ”cerere de acces”) si informatii suplimentare despre modul in care va prelucram datele cu caracter personal conform prezentei Note de informare;
 • Dreptul de a solicita rectificarea oricaror date cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal;
 • Dreptul de a va opune prelucrarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
 • Dreptul de a retrage orice consimtamant pe care l-ati acordat;
 • In anumite circumstante, dreptul de a solicita portabilitatea datelor;
 • Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor competenta; si
 • Dreptul de a contesta anumite decizii automate pe care le luam in legatura cu dumneavoastra si care produc efecte juridice sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. De obicei nu desfasuram un astfel de proces decizional automatizat dar, in cazul in care vom face acest lucru, vom comunica clar cazurile in care sunt luate astfel de decizii.

Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa ne contactati folosind datele de contact prevazute in sectiunea ”Cum sa ne contactati”.

 

Website-uri si continut ale tertelor parti

Tertele parti, ale caror site-uri le puteti vizita facand click pe un link din Site, pot avea politici de confidentialitate mai putin stricte. Nu avem control asupra acestor politici si va indemnam sa cititi declaratiile de confidentialitate ale acestor site-uri inainte de a furniza orice date cu caracter personal.

 

Autoritatile de Supraveghere

Autoritatile de Supraveghere sunt autoritati publice independente care verifica, in baza prerogativelor de investigatie si corective, modul cum se aplica legea privind protectia datelor cu caracter personal. Acestea furnizeaza consiliere de specialitate cu privire la problemele de protectia datelor si gestioneaza reclamatiile depuse impotriva incalcarilor legislatiei protectiei datelor.

Pentru Romania, punctul de contact principal pentru intrebari privind protectia datelor, este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal (ANSPDCP): B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, Bucuresti, email – [email protected], tel:

+40.318.059.211, +40.318.059.212, adresă web: https://www.dataprotection.ro/.

Pentru statele din SEE (Spatiul Economic European) gasiti Autoritatea Nationala de Supraveghere accesand link-ul : https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_ro

 

Cum sa ne contactati

Daca aveti intrebari referitoare la modul cum utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal sau cu privire la aceasta Nota de informare in general, va rugam sa ne contactati prin intermediul Formularului disponibil pe site-ul nostru www.beko.ro , sectiunea “Protectia datelor personale” sau accesand link-ul https://www.beko.ro/formular-de-contact-date-cu-caracter-personal.

Va informam ca Formularul de contact din cadrul acestei sectiuni este dedicat exclusiv comunicarilor privind protectia datelor cu caracter personal si nu pentru alte scopuri.

 

Modificari ale acestei Note de informare

Putem modifica si actualiza aceasta Nota de informare din cand in cand. Orice modificare va fi afisata pe platforma https://extragarantie.beko.ro/. ”

 

Acest site foloseste cookie-uri

Utilizam cookie-uri pentru a personaliza continutul si reclamele, pentru a oferi functii de social media si pentru a analiza traficul nostru. De asemenea, impartasim informatii despre utilizarea site-ului nostru cu partenerii nostri de social media, publicitate si analiza, care le pot combina cu alte informatii pe care le-ati furnizat sau pe care le-au colectat din utilizarea serviciilor lor. Puteti afla mai multe aici.

Setari

Inapoi
Marketing
Statistica

Setari

Inapoi

Nu sunt cookie-uri disponibile