Retur gratuit în 45 de zile pentru produsele livrate de Flanco Smart Discounter

Retur Gratuit 45 de zile

Click pentru mai multe detalii

Garantie Extinsa

Flanco iti garanteaza 5 zile pentru repararea produsului

Solutii de plata

Cele mai eficiente solutii de plata

Credit Online

Credit online, simplu si rapid

Livrare Oriunde

Livram pana la usa casei tale. Atat de confortabil

Rezervare Online

Rezervi online si ridica produsul din cel mai apropiat magazin

Verificare Colet

La Flanco esti sigur ca primesti ce ai comandat

 

REGULAMENT OFICIAL CAMPANIA BOSCH

“5 ANI GARANŢIE FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU APARATE FRIGORIFICE”

1 mai - 31 octombrie  2023

 

I. Organizatorul campaniei:

Campania  “5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru APARATE FRIGORIFICE” (denumită în cele ce urmează "Campania" sau "Campania promoțională") este organizată de BSH ELECTROCASNICE S.R.L., call center: 0212039748, adresa de e-mail: [email protected], societate înfiinţată şi funcţionând în acord cu legea română, cu sediul social în București, Sos. București – Ploiești nr. 19-21, et. 1, secțiunea 2, sector 1 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2248/1999, CIF RO 11552248, reprezentată prin dl Mihai Voicilă în calitate de administrator și dl Franc Miklavc în calitate de administrator, denumită în continuare "Organizator".

Regulamentul Oficial (denumit în cele ce urmează "Regulamentul") este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România prin publicare pe site-ul www.bosch-home.ro, fiind disponibil, pe toată durata de desfășurare a Campaniei, în mod gratuit oricărui participant atât pe site, cât și la cererea acestora transmisă la adresa Organizatorului menționată la paragraful de mai sus.

Campania se desfășoară în baza prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba prezentul Regulament și/sau înceta și/sau suspenda și/sau întrerupe Campania pe parcursul derulării Campaniei, dar nu înainte de a anunța modificarea respectivă pe website-ul www.bosch-home.ro cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea să devină aplicabile.


II. Participanți:

În cadrul Campaniei promoționale are dreptul să participe orice utilizator (client final) persoană fizică cu vârsta minimă de 18 ani, cu domiciliul stabil în România, persoane fizice autorizate și/sau persoane juridice cu sediul principal/secundar pe teritoriul României, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în cele ce urmează "Participanți"). În cazul persoanelor juridice, Campania nu este aplicabilă în cazul utilizării produselor în scopuri profesionale precum, dar nelimitativ, restaurante, cantine, bufete, pensiuni.

Prin participarea la Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprimă acordul în privința acestora, participarea la aceasta Campanie implicând acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament, precum și a condițiilor de acordare a garanției extinse prevăzute în Certificatul de garanție comercială aferent campaniilor promoționale desfășurate pe website-urile BSH ELECTROCASNICE S.R.L. („Certificatul de garanție”) recepționat odată cu livrarea produsului.

 

III. Obiectul Campaniei:

Obiectul Regulamentului este reprezentat de stabilirea condiţiilor de participare la Campanie prin care Participanţii beneficiază de o perioadă de 5 (cinci) ani garanţie pentru produsele participante la Campanie, calculată de la data livrării produselor, astfel cum sunt acestea descrise la punctul 7 al prezentului Regulament.

Pentru evitarea oricăror neclarităţi, prin terminologia "5 ani garanţie"  sau "extra-garanție" se înţeleg următoarele:

Organizatorul oferă Participanților, în mod gratuit, suplimentar garanției legale de conformitate de 2 ani prevăzută de Ordonanța de urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri („OUG 140/2021”), o garanţie comercială de 3 ani (denumită în continuare „extra-garanție/a”). Condițiile de extindere a termenului de garanție de conformitate de 2 ani cu o perioadă suplimentară de 3 ani sunt detaliate în  Certificatul de garanție recepționat odată cu livrarea produsului.

În contextul prezentului Regulament, al Certificatului de garanție sau în comunicările referitoare la prezenta Campanie, referirile la extra-garanție vor fi interpretate în sensul noţiunii de garanţie comercială, astfel cum este aceasta definită de OUG 140/2021 şi vor avea în vedere precizările anterior menţionate. Extra-garanția nu aduce atingere drepturilor consumatorilor prevăzute de OUG 140/2021. Astfel, în temeiul și în condițiile prevăzute de actul normativ anterior menționat, consumatorii au dreptul la măsurile corective din partea vânzătorului produselor, fără costuri, în caz de neconformitate, iar aceste măsuri corective nu sunt afectate de extra-garanția menționată mai sus.


IV. Durata Campaniei

Campania promoțională va începe pe data de 1.05.2023, ora 00:00:00 şi se va încheia la data de 31.10.2023, ora 23:59:59. Orice achiziție făcută înainte și după această perioadă nu va fi luată în considerare de către Organizator la acordarea extra-garanției.

Înregistrarea și revendicarea extra-garanției se poate face pe site-ul www.bosch-home.ro, în termen de 60 de zile de la data achiziției produsului. Orice revendicare a Extra-garanției după această dată nu va fi luată în considerare de către Organizator.

În măsura în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească durata Campaniei, acest fapt va fi adus la cunoştinţa Participanţilor prin actualizarea prezentului Regulament şi publicarea informaţiei pe website cu cel puţin 24 ore înainte ca modificările să devină efective.


V. Aria de desfășurare a Campaniei

Prezenta Campanie este organizată şi se desfășoară pe teritoriul României, în magazinele distribuitorilor care comercializează produse electrocasnice Bosch. Lista partenerilor agreați se regăsește pe site-ul www.bosch-home.ro („Parteneri agreați”), cat si in anexa la prezentul Regulament.


VI. Drept de participare:

Au drept de participare persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 2 din prezentul Regulament. O persoană poate achiziționa mai multe produse participante la promoție, fără limită de număr de produse și de participări.


VII. Produse participante:

În această promoție sunt eligibile sunt eligibile aparatele frigorifice independente și încorporabile marca Bosch, inclusiv răcitoare pentru vinuri (denumite în continuare colectiv „Produse Participante” și individual „Produs Participant”).


VIII. Mecanismul Campaniei:

Participarea la Campanie se va face în mod voluntar prin achiziţionarea de catre Participant a unuia sau a mai multor Produse Participante în perioada 1.05.2023 – 31.10.2023 de la Partenerii agreati, menţionaţi conform art. 5 din prezentul Regulament.

Participanţii trebuie să se inregistreze direct pe site-ul: www.bosch-home.ro, la secțiunea dedicată („Campanii și promoții”), respectand pasii obligatorii de urmat descrisi în Certificatul de garanție.

Astfel, în conformitate cu prevederile Certificatului de garanție recepționat odată cu produsul, pentru a înregistra, activa şi beneficia de extra-garanţie se vor respecta următorii pași:

 • Se va înregistra produsul participant pe website-ul www.bosch-home.ro în contul MyBosch în termen de 60 de zile de la data achiziției produsului respectiv;
 • În cazul în care participantul nu deține un cont MyBosch, din site-ului oficial www.bosch-home.ro se va accesa secțiunea aferentă și se va alege una din cele 2 opţiuni disponibile:

- opţiunea „Înregistrare cont” urmând ca pe pagina deschisă, participantul să completeze rubricile necesare pentru crearea contului;

sau

- opţiunea „Înregistrare produs” prin care participantul va completa informaţiile despre produs astfel cum acestea sunt solicitate în câmpurile obligatorii. După completarea informaţiilor despre produs, se va accesa butonul „Înregistrează-mă acum”, urmând ca în pagina deschisă, participantul să completeze câmpurile obligatorii din formularul de deschidere al contului iar apoi să acceseze butonul „Trimitere”.

După efectuarea oricărei opţiuni de mai sus, participantul va primi un e-mail pentru confirmarea creării contului. Astfel, contul va putea fi accesat imediat ce participantul confirmă crearea acestuia prin accesarea link-ului ce se trimite într-un mesaj pe adresa de e-mail introdusă în formularul de înregistrare al contului.

 • Odată confirmat contul, sau dacă participantul avea deja un cont creat, după accesarea contului personal pe MyBosch se va alege opţiunea „Înregistrează produs” care va deschide formularul de înregistrare pentru produse electrocasnice. Se vor completa câmpurile obligatorii: Model (E-Nr), Număr de fabricaţie (FD), Număr de serie (ZNr.) şi Data achiziţionării. Se apasă butonul „Continuare”. Se afişează pagina de confirmare a înregistrării produsului. Se va da click pe „Către produsele înregistrate” pentru a se afişa pagina/lista de produse înregistrate. Produsul este înregistrat în cont, iar participantul primi un mesaj pe e-mailul furnizat cu confirmarea de înregistrare a produsului în contul MyBosch.
 • Dacă datele de înregistrare ale produsului (E-Nr, FD, Z-Nr., Data achiziţiei) corespund cu condiţiile de acordare a extra-garanţiei, în partea dreaptă a ecranului apare mesajul „Click pe linkul de mai jos pentru a solicita extra-garanţiile disponibile pentru produsul tău” Se apasă pe link-ul intitulat „Vezi extra-garanţiile disponibile”. În pagina deschisă se afişează detaliile înregistrate ale produsului, iar în partea de jos a ecranului, se va accesa secţiunea „Extra-garanţie” care prezinta extra-garanţiile disponibile pentru respectivul produs. Se va alege modulul aferent extra-garanţiei pentru care este eligibil produsul participant achiziționat şi se apasă pe link-ul „Solicită extra-garanţia”. În situaţia în care se afişează mesajul „Definitivează înregistrarea produsului” este necesară revizuirea datelor înscrise ale produsului şi anume rubrica E-Nr., FD şi Z-Nr. După introducerea datelor corecte şi apăsarea butonului „Trimite” – link-ul „Solicită extra-garanţia” devine vizibil. Se afişează pagina cu mesajul „Confirmăm înregistrarea cu succes a produsului pentru a beneficia de extra-garanţie”. În partea de jos a paginii, prin accesarea link-ului „Vezi confirmare de înregistrare extra-garanţie” se va genera într-o fereastră nouă conţinând confirmarea pentru înregistrarea extra-garanţiei care poate fi descărcată în format Pdf. Suplimentar, confirmarea de înregistrare extra-garanţie poate fi regăsită oricând în contul MyBosch în secţiunea „Produsele mele”.

Nerespectarea procedurii anterior menționate va duce la invalidarea extra-garanției şi astfel Participanții nu vor putea beneficia de aceasta.

Pentru a beneficia de extra-garanţie, Certificatul de garanţie comercială, confirmarea de înregistrare generată în urma înregistrării extra-garanţiei trebuie păstrate împreună cu factura/bonul fiscal în original ce face dovada achiziţiei produsului de la partenerii agreaţi.

Participanți sunt rugați să verifice corectitudinea datelor şi informaţiilor introduse în momentul efectuării oricărei înregistrări. Înregistrările unor date şi informaţii eronate/incorecte/incomplete nu vor putea fi luate în considerare. Efectuând oricare înregistrare, participanții răspund de corectitudinea şi veridicitatea datelor

şi informaţiilor introduse în formularele respective. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru acuratețea datelor înregistrate de către Participanți pe site-ul www.bosch-home.ro.

Pentru evitarea oricăror neclarităţi, înainte de înregistrarea Produsului, Participantul trebuie să verifice dacă distribuitorul de la care a cumpărat Produsul participant se regăsește în lista de parteneri agreați pentru această Campanie conform art. 5 din prezentul Regulament. În cazul în care distribuitorul nu se regăsește în lista agreată „Confirmarea de înregistrare a extra-garanției” nu va produce efecte.

Organizatorul are dreptul să solicite la momentul la momentul oricărei cereri privind extra-garanția, orice documente justificative în original (facturi fiscale), Certificatul de garanţie, precum și confirmarea înregistrării care să probeze îndeplinirea de către Participant a condițiilor de participare la Campania 5 ani garanție fără costuri suplimentare pentru aparate frigorificeși de obținere a extra-garanției. Documentele solicitate sunt necesare în vederea înregistrării și acordării extra-garanției. Neprezentarea acestor documente în condiții satisfăcătoare va conduce la pierderea dreptului Participantului respectiv de a beneficia extra-garanția.


IX. Condiții de validare:

Pentru ca Organizatorul să acorde extra-garanția pentru Produsul Participant, Participantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. Să îndeplinească condițiile de participare prevăzute la art. 2.
 2. Să achiziționeze, în perioada prevăzută la art. 4, unul dintre Produsele Participante descrise la art. 7 de la partenerii agreați conform celor specificate în prezentul Regulament.
 3. Să înregistreze Produsul Participant în secțiunea MyAccount pe https://www.bosch-home.ro/mybosch în termen de 60 de zile de la data achiziției conform Mecanismului Campaniei prevăzut la art. 8.
 4. Să păstreze, pe toată perioada de garanţie, Certificatul de garanţie în original, documentele fiscale de achiziţie a produsului, precum şi „Confirmarea de înregistrare a extra-garanției”, pentru a putea dovedi achiziţia produsului şi înregistrarea acestuia.
 5. Produsul Participant, pentru care se acordă extra-garanția să fie utilizat exclusiv în scopuri casnice. Garanţia legală de conformitate şi extra-garanția nu sunt valabile în cazul utilizării respectivului produs în scopuri profesionale: în restaurante, bufete, cantine, etc. sau altfel decât este menționat în certificatul de garanție.

X. Litigii

Orice solicitare/reclamaţie/plângere poate fi transmisă în atenţia Organizatorului utilizând datele de contact indicate în partea introductivă a prezentului Regulament / în partea introductivă a Certificatului de garanție comercială.

Orice neînţelegere rezultată din campania promoțională desfășurată în temeiul prezentului Regulament ori cu privire la extra-garanția oferită în condițiile prevăzute în Certificatul de garanție recepționat odată cu produsul va fi soluţionată pe cale amiabilă.

În cazul în care Participanții consideră că neînţelegerile nu au fost rezolvate de către Organizator, aceștia au dreptul de a apela la mecanismele de soluţionare alternativă a litigiilor şi/sau la instanţele judecătoreşti competente conform legii.


XI. Regulamentul promoției

Prin participarea la Campaniei, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil pe site-ul www.bosch-home.ro, începând cu data de 30.04.2023 (ora 00:00).


XII. Date cu caracter personal

Prin prezentul Regulament, Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare "GDPR"). Informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul sau în legătură cu desfăşurarea Campaniei sunt prevăzute în Anexa 2 la prezentul Regulament. Solicitările ori reclamaţiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu Campanie se pot depune conform informaţiilor prevăzute în Anexa 2.


XIII. Limitarea răspunderii

Înregistrarea extra-garanției efectuată înainte sau după perioada menționată în prezentul Regulament nu se va lua în considerare.

Organizatorul va fi exonerat de orice răspundere în cazul în care: (i) participantul a achiziţionat un alt produs decât cele ce sunt supuse prezentei Campanii; (ii) în cazul în care a achiziţionat produsul într-o altă perioadă decât cea de desfăşurare a Campaniei; (iii) în cazul în care Produsul participant nu a fost înregistrat conform dispoziţiilor prezentului Regulament; (iv) în cazul în care Participantul nu poate face dovada achiziţiei produsului cu privire la documentele justificative (factură/bon fiscal, Certificat de garanţie, dovada înregistrării conform art. 9 lit. D din prezentul Regulament).

Organizatorul are dreptul de a invalida înregistrări care conțin informații false ori vădit eronate și care nu îndeplinesc toate condițiile de participare conform rubricilor obligatorii menționate pe pagina web a Organizatorului. Orice reclamație cu privire la înregistrări se va lua în considerare numai pe baza prezentării confirmării privind înregistrarea extra-garanției primite de la Organizator.

Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări neconforme prezentului Regulament și care apar ulterior acordării efective a extra-garanției.


XIV. Prevederi finale

În cazul în care Organizatorul constată că un Participant nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament, își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin respectivului Participant, fără alte despăgubiri sau plăți.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, varianta republicată, cu modificările și completările subsecvente.

Organizator

Prin Administrator                                                                        Prin Administrator

Mihai Voicilă                                                                                 Franc Miklavc

 

 

ANEXA NR. 1  LA  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI  BOSCH “5 ANI GARANŢIE FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU APARATE FRIGORIFICE”  1.05.2023 – 31.10.2023

ABC BUILDING SRL

DEUTSCHE KUECHEN SRL

KLASS INTERIORS CONCEPT SRL

NORDICA SRL

ADOR MOBILA SRL

DIRECT WOOD PRODUCTION SRL

KLIMATHERM SRL

NOVEL STUDIO 42 SRL

ALFA CONTACT SRL

DISTRIBUTION MAGI SRL

KRONSTADT KUECHEN SRL

OFFICE MEX CONCEPT SRL

ALL SEASONS DESIGN SRL

DRISAND COM SRL

KRONTHERM SRL

OLISTORE HOME SRL

ALLURE HOME CONSTRUCTION AND DESIGN

ECHO ELECTRONIC SYSTEMS SRL

KUIBA LIVING SRL

OPTIM DESIGN SRL

ALPO SRL

ECOFLAM SRL

KUMO SYNERGY CONCEPT SRL

OUR DESIGN SRL

ALTEX ROMANIA SRL

EDEL KLASSE SRL

KUXA NAPOCA SRL

PENTAMOB SRL

AMPLIUS 2000 SRL

ELECTROCASNICE SRL

LEMET SRL

PHOENIX SOVATA SRL

ANELPI VISION & IDEAS  SRL

ELECTROGOLD COMPANY IMPEX SRL

LETICS ATELIER SRL

PHYLOSOPHY DESIGN SRL

ANY-STEF IMPEX SRL

ELECTRONIC WORLD SRL

LO SPAZIO MOBILI SRL

PREMIUM APPLIANCES SRL

APPLE DESIGN SRL

ELECTRO-PONT GROUP SRL

M & D RETAIL BRASOV

PREMIUM STORE SRL

ARCHICRAFT SRL

ELITEMOB SRL

M & D RETAIL PANTELIMON SRL

PRO ELECTRO CASA SRL

ARGENCO SRL

ESHO STUDIOS SRL

M & D RETAIL PIPERA SRL

PRODSERVIL SRL

ARREDO DESIGN CONCEPT SRL

EST SRL

M & D RETAIL PITESTI SRL

PROFIMATIC SRL

ARTGRANIT SRL

EVOLUTION PREST SYSTEMS SRL

MAC EXIM SRL

PROPERTY&FACILITY MANAGEMENT TRD

ARTSANI COM SRL

EXECUTIVE OFFICE SOLUTIONS SRL

MAMUT SRL

QUATTRO SRL

ATELIER 13 IP-ID SRL

EXPONENTIAL CONSULT SRL

MANAZ MONTAGE SRL

REVIA EXPERT SRL

ATLAS ENOVUS SRL

FEROCASNIC SRL

MARELVI IMPEX SRL

ROMSTAL IMEX SRL

AUCHAN ROMANIA SA

FIDUCIANTIS SRL

MASTER`S SRL

ROMVITRINE SRL

AUTO TUNNING SRL

FINESSA GERMAN MOBEL SRL

MDM MONICA DESIGN SRL

RXS TECH LOGISTIC SRL

AVANTA FURNITURE SRL

FLANCO RETAIL SA

MEDION IMPEX SRL

SAFETY CAR GT SRL

BIA SI COM SRL

FOKUSTRAD SRL

MIDA MOBLUX SRL

SALTEGO SRL

BLU TRADING INTERNATIONAL SRL

FRANCK DOORS SRL

MISTRAL SRL

SAT-AN SRL

BUCOVINA ELECTRO TOP SRL

FURNITURE VISION SRL

MISU SRL

SELGROS CASH & CARRY SRL

CALIN SRL

GALACTIC LINES SRL

MOB ART SRL

SENSO AMBIENTE SRL

CAMPING FAGET SRL

GAVASROM SRL

MOBCONFORT-TIM SRL

SERENO SEMPRE SRL

CARPATIK IMPEX SRL

GEODOR EMSICA SRL

MOBEL SALES SRL

SEVILLA MARKETING SRL

CARREFOUR ROMANIA SA

GEO'SAW SRL

MOBEXPERT BANEASA SRL

SIBELIUS SRL

CENTRUL DE CALCULATOARE SRL

GIREXIM UNIVERSAL SA

MOBIERA SRL

SI-PRO TRADING SRL

CLASSIN HOME DESIGN SRL

GROSU ART MANAGEMENT SRL

MOBILA CEZAR SRL

STAR ASCEND TRADING SRL

COLOANA PRODCOM SRL

HTC CUBBIS SRL

MOBILIER VLAS SRL

TELETEC SRL

CONCEPT DESIGN HUB SRL

IAN & AMA SRL

MOBIMPEX SRL

THEOREMA CONCEPT SRL

CORA INOVO MOBILI SRL

INCASSO ELECTROCASNICE SRL

MOBIRA PROD SRL

TOMIS KITCHEN SRL

CREATIVE OPEN STUDIO SRL

INIDAN SRL

MODA PEDINA SRL

TORA CRAFT SRL

CRYSTAL GLOBE SRL

INSATERM TOTAL SRL

MODSERV SRL

TOSCANA IMOBILIARE SRL

CUBE 02 SRL

INSIDECOR SRL

MODUL DESIGN SRL

TRITON SRL

DALIRO SRL

INTEGRA CORPORATION SRL

MOEMAX.RO. SRL

UNION IMPEX SRL

DANTE INTERNATIONAL SA

INTERMEDIO GENERAL GRUP SA

MOLDWOOD SRL

USS DESIGN SRL

DASTE MOBILI SRL

INTERNA HOME STUDIO SRL

MORGAN & WEBER SRL

VERTICAL DESIGN SRL

DATRIMEX GROUP SRL

JIF MANAGEMENT SRL

NELO NEW INTERIORS SRL

X INA BANAT SRL

DEDEMAN SRL

KAT PIOVRA SRL

NETSYS CONSULT SRL

XXX LUTZ MOBILIER SRL

DELISTEF SRL

KAVIDRA SRL

NEW MAP CASA MAGICA SRL

YULMOB SRL

DELPAS SRL

KITCHEN PRO SRL

NOAM DESIGN GROUP SRL

 

DELTA STUDIO SRL

KITCHEN TAILORS SRL

NOBLESSE GROUP INTERNATIONAL SRL

 

DESIGN HOUSE EXIM SRL

KITCHEN TOTAL SOLUTION SRL

NORDIC ROMAR SRL

 

Organizator

Prin Administrator                                                                        Prin Administrator

Mihai Voicilă                                                                                 Franc Miklavc

 

ANEXA NR. 2 LA REGULAMENTUL CAMPANIEI  BOSCH “5 ANI GARANŢIE FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE PENTRU APARATE FRIGORIFICE "  

1.05.2023 – 31.10.2023

 

Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Articolului 13 din GDPR

 

I. Date privind operatorul de date cu caracter personal

În vederea organizării şi derulării Campaniei, o serie de date cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de către BSH ELECTROCASNICE S.R.L., societate înfiinţată şi funcţionând conform legii din România, cu sediul in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti Nr. 19-21, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul de ordine J40/2248/1999, avand cod unic de identificare RO 11552248, denumita in continuare "Operator".

Datele de contact ale Operatorului, în cazul în care Participanţii au nelămuriri cu privire la datele cu caracter personal prelucrate sau pentru exercitarea drepturilor lor cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele:

BSH Electrocasnice S.R.L.

Responsabilul pentru Protectia Datelor

Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 19-21, Baneasa Center, etj. 1, sector 1, Bucuresti, Romania

e-mail: [email protected]

 

II. Categorii de date cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei

În scopul participării la Campanie, Operatorul va colecta de la Participanţi datele cu caracter personal solicitate la înregistrarea pe website-ul oficial www.bosch-home.ro, secțiunea “MyBosch” (https://www.bosch-home.ro/mybosch

În cazul folosirii opțiunii „Înregistrează cont” / „Înregistrare produs”, la completarea rubricilor necesare pentru crearea contului, Operatorul va colecta şi prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresă de e-mail, formula de adresa – în cazul în care aceasta a fost comunicată în mod voluntar de către persoana vizată la momentul creării contului.

Contul de MyAccount și toate datele asociate lui pot fi șterse de către Participant din secțiunea “Profilul meu” selectând opțiunea de “Ștergere cont”.

 

III. Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal ale Participanţilor la Campanie vor fi prelucrate de către Operator pentru următoarele scopuri:

 • Organizarea şi desfăşurarea Campaniei
 • Validarea Participanţilor
 • Confirmarea contului şi a înregistrării produsului
 • Îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din garanţia oferită în cadrul Campaniei
 • Evidenţa beneficiarilor Campaniei
 • Realizarea de statistici

 

IV. Temeiul juridic al prelucrării

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în baza necesităţii contractuale (art. 6, lit. b) din GDPR), pentru a permite persoanelor vizate participarea la Campanie, precum şi pentru exerciţiul drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din prezentul Regulament.

De asemenea, Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate atunci când prelucrarea este necesară pentru interesul său legitim (art. 6, lit. f) din GDPR), în calitate de societate organizatoare, respectiv pentru gestionarea, promovarea activităţii, realizare de rapoarte statistice, prevenirea comportamentelor ilicite şi a fraudei, apărare în caz de litigii ori alte asemenea solicitări.

Furnizarea datelor de către Participanţi nu este obligatorie. Refuzul furnizării acestora atrage însă imposibilitatea participării la Campanie.

Comunicările cu persoanele vizate cu privire la alte acțiuni desfășurate în viitor (noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing) se va face doar în temeiul consimțământul expres în scopul abonării la newsletterul Bosch Electrocasnice, prin bifarea căsuței aferente din cadrul contului MyBosch, sau asociată formularelor de contact disponibile în website.

Dezabonarea de la newsletter se poate efectua oricând folosind linkul disponibil în mesajele de newsletter sau accesând formularul de dezabonare din pagina http://www.bosch-home.ro/service/contact-si-informatii/contact-si-informatii-dezabonare-buletin-informativ.

 

V. Acces la datele cu caracter personal

Vor avea acces la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate Operatorul, respectiv BSH Electrocasnice S.R.L. şi angajaţii acestuia în vederea îndeplinirii atribuţiilor lor şi organizării, respectiv ducerii la îndeplinire a Campaniei. Pentru scopurile mai sus menţionate şi pentru centralizarea şi clasificarea datelor cu caracter personal ca parte a operaţiunilor BSH la nivel de grup de companii, BSH Hausgeräte GmbH (Carl-Wery-Str. 34, 81739 München) va avea acces la datele cu caracter personal ale persoanelor vizate.

Organizatorul, precum și persoanele împuternicite de acesta, nu intenționează să transfere aceste date cu caracter personal către: o țară non-UE sau o organizație internațională.

 

VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi păstrate doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor prevăzute mai sus, în conformitate cu legislaţia aplicabilă şi cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand persoanelor împuternicite de acesta obligații similare.


VII. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile şi transparente, Operatorul informează Participanţii cu privire la drepturile de care aceştia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, atunci când prelucrarea are loc în baza interesului legitim al Operatorului, in conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a va exercita aceste drepturi, va rugam sa folositi Formularul de solicitare a datelor clientului de pe https://datarequest.bsh-group.com/ro/form?c=ro

Persoana vizata poate depune plângere în fața Autorității de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care drepturile sale sunt încălcate sau in cazul in care datele sale cu caracter personal au fost prelucrate ilegal la adresa: București, sector 1, Bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30 sau prin transmiterea acestei plângeri prin e-mail la adresa: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro

În cazul în care doriţi să aflaţi mai multe informaţii despre prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultaţi Politica noastră de confidenţialitate prin accesarea următorului link https://www.bosch-home.ro/metapages/detinator-site/informatii-privind-protectia-datelor.

Organizator

Prin Administrator                                                                        Prin Administrator

Mihai Voicilă                                                                                 Franc Miklavc

 

Politica Cookie

La Flanco dorim sa cream o viata cat mai usoara si mai frumoasa oamenilor prin intermediul noutatilor tehnologice. Iata de ce, pentru a-ti oferi o experienta placuta si personalizata, folosim cookies atunci cand navighezi pe site-ul flanco.ro. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite.Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.

Setari

Inapoi
Marketing
Statistica

Politica Cookie

La Flanco dorim sa cream o viata cat mai usoara si mai frumoasa oamenilor prin intermediul noutatilor tehnologice. Iata de ce, pentru a-ti oferi o experienta placuta si personalizata, folosim cookies atunci cand navighezi pe site-ul flanco.ro. Unele sunt esentiale pentru ca site-ul sa functioneze. De asemenea, folosim cookies ne-esentiale pentru a colecta informatii ce ajuta la imbunatatirea site-ului. Cookies colecteaza informatii intr-o forma anonima. Anumite Cookies pot fi folosite in scop de promovare si sunt predefinite.Pentru a controla aceste fisiere poti utiliza campul „Personalizez”.

Setari

Inapoi

Nu sunt cookie-uri disponibile