Esential de retinut:

campania se deruleaza in perioada 01 Martie 2020, ora 00:00:00 – 30 Iunie 2020 , ora 23:59:59

orice Produs participant, achizitionat in Perioada Campaniei poate fi returnat in termen de 100 de zile de la data achizitionarii, urmand ca in cel mult 30 de zile de la returnarea produsului, Participantul sa primeasca inapoi pretul de achizitie a produsului, in numerar

   

Regulamentul Oficial al Campaniei publicitare

 

Achizitioneaza un produs de ingrijire personala, marca Braun, in perioada

01 Martie 2020 – 30  Iunie 2020 si il poti returna in 100 zile daca nu esti multumit de performanta produsului achizitionat!”

 

Art. 1- Organizatorii si Regulamentul oficial al Campaniei publicitare

(1) Campania „Achizitioneaza un produs de ingrijire personala marca Braun in perioada 01 Martie 2020 – 30  Iunie 2020 si il poti returna in 100 zile daca nu esti multumit de performanta produsului achizitionat!”,denumita in continuare "Campania", este organizata si desfasurata de catre ESSA SALES & DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Siret nr. 50, telefon 021 224 05 20, fax 021 224 05 20, nr. de ordine in Registrul Comertului:  J40/13522/2013, CUI: RO27206038 si contul bancar nr. RO98BUCU1572235338511RON, deschis la Alpha Bank Romania - Sucursala Piata Chibrit, reprezentanta legal domnul Director Eugen Saulea, denumita in continuare "Organizator". Campania se desfasoara la cererea si in beneficiul S.C. Interbrands Marketing & Distribution S.RL., cu sediul social in Bucuresti, Sos. Viilor, Nr 14, Sector 5, avand nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/9571/02.04.1993, Cod de Identificare Fiscala RO3786280.

(2) Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit in continuare „Regulamentul oficial”). 

(3) Regulamentul oficial este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, oricand pe perioada Campaniei, pe pagina web a Organizatorului: www.braun.ro  si la Departamantul Relatii Clienti, apeland nr. de telefon: 0728.100.169 sau trimitand un mail la adresa: braun@pella.ro.

(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa si/sau modifica Regulamentul oficial, completarea si/sau modificarea urmand a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). 

 

Art. 2- Teritoriul, logistica si durata de desfasurare a Campaniei

(1) Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, la nivel national, in toate magazinele (inclusiv in mediul online) in care se comercializeaza Produsele participante.

(2) Campania se deruleaza in perioada 01 Martie 2020, ora 00:00:00 – 30  Iunie 2020 , ora 23:59:59 (denumita in continuare „Perioada Campaniei”). In situatia in care Organizatorul decide sa scurteze/sa prelungeasca aceasta campanie, acest fapt va fi adus la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3). 

 

Art. 3- Produsele participante

Produsele participante in Campanie sunt produsele de ingrijire personala marca Braun prevazute in Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial.

Produsele electrocasnice marca Braun si produsele apartinand seriilor care nu sunt mentionate IN ANEXA nu fac obiectul prezentei Campanii.

 

Art. 4- Dreptul de participare

(1) La Campanie poate participa orice persoana fizica in varsta de peste 18 ani   (denumita in continuare „Participant”) care indeplineste urmatoarele criterii:

i) a cumparat, in perioada stipulata la art. 2 alin. 2, oricare dintre Produsele participante, mentionate la art. 3, alin. 1 si regasite in Anexa la prezentul Regulament;

ii) face dovada achizitionarii Produsului participant / Produselor participante cu bonul fiscal/factura, in original;

iii) prin participarea la aceasta Campanie accepta integral si liber consimtit prevederile acestui regulament.

(2) Angajatii Organizatorului, ai Beneficiarului, precum si ai magazinelor in care se comercializeaza Produsele participante, precum si sotul/sotia si rudele de gradul intai ale acestora, precum si persoanele juridice/ persoanele fizice autorizate/ asociatiile familiale sau alte persoane/ entitati juridice nu pot participa la aceasta Campanie.

 

Art. 5-Mecanismul Campaniei

(1)    Prezenta Campania nu reprezinta un remediu de garantie prevazut de Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, Codul Civil sau alte dispozitii incidente in materie, fiind o actiune separata desfasurata de Beneficiar prin intermediul Organizatorului prin care ofera Participantilor posibilitatea de a beneficia de facilitati suplimentare la returul unor produse nominalizate in Anexa prezentului Regulament. Ea nu exclude si nu aduce atingere dreptului Participantilor, in calitate de cumparatori, de a alege alt remediu legal pus la dispozitie (precum repararea produselor).

(2)    Orice Produs participant, achizitionat in Perioada Campaniei poate fi returnat in termen de 100 de zile de la data achizitionarii, asa cum aceasta este inscrisa pe bonul fiscal, urmand ca in cel mult 30 de zile de la returnarea produsului, Participantul sa primeasca inapoi pretul de achizitie  a produsului, in numerar, conform datelor mentionate la Art.5 aliniat 5-6, pe baza de proces-verbal.

(3)    Participantul la Campanie trebuie sa pastreze bonul fiscal/factura in original ce face dovada achizitiei pana la primirea pretului de achizitie a produsului. In masura in care Participantul nu mai detine bonul fiscal/factura in original, acesta poate solicita societatii de unde a achizitionat Produsul eliberarea unui duplicat, care sa aiba aceeasi valoare cu originalul. Copii xerox, poze de tip scan, poze cu telefonul sau confirmari pe e-mail nu vor fi acceptate in cadrul acestei Campanii.

(4)    Pentru returnarea produsului, Participantul trebuie sa contacteze telefonic operatorul Organizatorului la numarul de telefon 0728100169 sau trimitand un mail la adresa: braun@pella.ro. si sa prezinte, conform instructiunilor acestuia, in termenul de cel mult 100 de zile de la data cumpararii, Produsul participant impreuna cu bonul fiscal/factura ce face dovada achizitiei acestuia.

(5)    Dupa validarea bonului fiscal/facturii, Participantul trebuie sa returneze reprezentantului Organizatorului produsul achizitionat, in stare buna de functionare si in forma sa completa ( produsul trebuie sa contina toate accesoriile ). Returnarea produsului se va face in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, pe baza unui proces verbal de predare primire ce va fi semnat de ambele parti si in care se va consemna starea tehnica a produsului din momentul predarii.

(6)                Contravaloarea produselor returnate va fi achitata astfel:

-       Pentru Participantii cu domiciliul in Bucuresti - Ilfov, la sediul agentiei din strada Siret Nr 50, sector 1, Bucuresti;

-        Pentru Participantii cu domiciliul in alte orase,  exceptie Bucuresti-Ilfov, prin intermediul angajatilor zonali ai agentiei, conform indicatiilor primite de la sediul central al Organizatorului;

(7)     Dupa verificarea produsului de catre reprezentantul Organizatorului, in cazul in care acesta nu prezinta deficiente calitative sau tehnice cauzate de utilizarea produsului de catre Participant dupa achizitionarea acestuia, Participantul la Campanie va primi pretul pe care l-a achitat pentru produsul achizitionat, in RON, in conformitate cu bonul fiscal/factura. Pentru evitarea oricarui dubiu, prin lipsa unor deficiente calitative sau tehnice se intelege o uzura obisnuita a Produsului, datorata utilizarii.

(8)    Daca o persoana achizitioneaza mai multe Produse participante la Campanie pe care doreste sa le returneze si indeplineste conditiile de validare mentionate la art 5, alin.3, 4 si 5, primeste inapoi pretul de achizitie in RON, in conformitate cu bonurile fiscale/facturile, a tuturor produselor achizitionate daca doreste sa returneze toate produsele achizitionate. In cazul in care pe bonul fiscal/factura exista mai multe Produse participante si Participantul doreste sa faca retur doar o parte din ele, acest lucru este permis conform Campaniei.

(9)    Dupa incheierea Campaniei, produsele participante nu mai fac parte din Campanie, iar in eventualitatea in care se gasesc disponibile la raft sau pe materiale informative (brosuri, pliante etc.),vor fi supuse conditiilor comerciale curente ale furnizorului/distribuitorului, independent de eventualele inscrisuri promotionale care apar pe ele (cum ar fi stickere despre aceasta Campanie),iar consumatorul nu mai beneficiaza de eventualele avantaje oferite in cadrul Campaniei. Nici Organizatorul, nici tertele persoane aflate in legatura cu aceste produse participante (furnizori/distribuitori) nu isi asuma raspunderea pentru un eventual prejudiciu cauzat persoanelor dupa data finalizarii Campaniei, indiferent de mentiunile existente pe ambalaj sau in alte materiale cu privire la acest Campanie (ie - in situatia in care de exemplu raman stocuri la raft cu produsele respective care au facut obiectul Campaniei).

(10)            Prezentarea bonului fiscal/facturii in original pentru primirea pretului produsului achizitionat este obligatorie, pentru a face dovada achizitiei si a valida Participantul.

(11) Bonurile/facturile pentru care a fost acordata contravaloarea in RON a produselor vor fi preluate de catre reprezentantii Organizatorului, alaturi de procesul verbal de predare – primire produs. In cazul in care pe acelasi bon fiscal/factura exista mai multe Produse participante, iar Participantul doreste sa faca retur doar o parte din ele, Organizatorul va pastra factura in original si ii va inmana Participantului o copie de pe factura, cu mentiunea ”conform cu originalul”, in care va specifica ca originalul a fost retinut ca urmare a returnarii partiale a produselor participante.

(12)Pot participa la campanie si produsele afectate de lipsa de conformitate (produse care nu corespund conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta),in sensul Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. Astfel de produse vor beneficia mai intai de masurile reparatorii acordate in virtutea garantiei legale de conformitate; ulterior, daca se constata ca aceste produse nu raspund nevoilor cumparatorului, pot fi returnate, conform regulamentului campaniei.


Art. 6 – Contravaloarea produselor returnate

(1)    Contravaloarea produselor returnate va fi in conformitate cu valoarea inscrisa pe bonul fiscal/factura ce face dovada achizitiei si nu include eventuale alte costuri si taxe suportate de Participant precum comisioane bancare, comisioane de transfer sau costuri privind livrarea.

(2)    Contravaloarea produselor returnate se va acorda conform mecanismului mentionat la Art. 5.

(3)    Produsele participante returnate nu pot fi inlocuite cu alte produse.

 

Art. 7- Incetarea inainte de termen a Campaniei

(1) Campania poate inceta inainte de termen, in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.

(2) Situatiilor avute in vedere la art. 7, alin. (1) le sunt asimilate si actele de putere publica ale unei instante competente sau ale altei autoritati publice competente.

(3) In situatiile avute in vedere la art. 7, alin. (1) si (2),Organizatorul nu mai are nicio obligatie catre Participanti, cu privire la returnarea vreunei sume banesti sau plata unei sume banesti cu titlu de despagubire sau altele asemenea. Incetarea inainte de termen a Campaniei urmeaza a fi adusa la cunostinta publica in modalitatile prevazute la art. 1, alin. (3).

 

Art. 8- Litigiile si legea aplicabila

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si oricare dintre Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instanta competenta, in conformitate cu dreptul comun.

(2) Legea aplicabila este legea romana.

 

Art. 9. Responsabilitate

(1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Campaniei anterior datei mentionate (20 Iunie, 2020, ora 23:59:59), exclusiv in cazul in care continuarea acesteia nu ar mai fi posibila, din motive obiective si independente  de vointa Organizatorului.

 

Art. 10 Date personale

10.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile implicate in organizarea Campaniei, precum si terte persoane furnizori de servicii care sunt contractate de acestia pentru ducerea la indeplinire a Campaniei, se obliga sa respecte preverile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”),aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

10.2. Datele personale colectate

Datele personale colectate sunt:

  • nume, prenume,
  • adresa de livrare,
  • adresa de e-mail,
  • numarul de telefon,
  • orice alte date cu caracter personal furnizate de Participanti, in cadrul Concursului, cu respectarea dispozitiilor legale.

10.2. Organizatorul actioneaza in calitate de operator in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi guvernata de regulile descrise in acest Regulament si se va completa, acolo unde este cazul, cu legislatia aplicabila in materia protectiei datelor cu caracter personal

10.3. Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal sunt:

  • participarea la Campania publicitara,
  • returnarea produsului achizitionat, precum si
  • restituirea pretului platit pentru acesta.

10.4. Organizatorul si persoanele imputernicite de acesta se bazeaza pe urmatoarele temeiuri de prelucrare a datelor cu caracter personal, folosite dupa cum este aratat mai jos:

Temei

Scop

Consimtamant

art. 6 (1) (a) din GDPR

In masura in care participantul a consimtit la primirea de la Organizator, in viitor, a informatiilor privind produsele si initiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului (inclusiv afiliati),exprimandu-si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru activitati de tip marketing direct, aceste date vor fi prelucrate de Organizator pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre Participanti sau pana la retragerea acordului exprimat anterior.

Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor si nu va afecta legalitatea prelucrarilor realizate anterior retragerii consimtamantului.

Incheierea sau executarea unui contract

art. 6 (1) (b) din GDPR

Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate in temeiul relatiei contractuale ce se formeaza prin acceptarea Regulamentului Oficial, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii conditiilor de eligibilitate, returnarii produselor si rambursarii sumelor aferente, gestionarii plangerilor/cererilor persoanelor.

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale Participantilor pentru buna desfasurare a Campaniei, conform mecanismului indicat in prezentul Regulament Oficial.

Participantii au posibilitatea de a formula reclamatii si de a contesta modul de desfasurare al Campaniei potrivit prezentului Regulament Oficial.

Obligatie legala

art. 6 (1) (c) din GDPR

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale (cum ar fi in contextul indeplinirii obligatiilor privind retinerea si plata impozitului aferent veniturilor obtinute catre autoritatile competente),legislatiei in domeniul protectiei datelor cu caracter personal (cum ar fi in contextul solutionarii cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal),precum si legislatiei in materia arhivarii.

Interesul legitim

art. 6 (1) (f) din GDPR

Organizatorul va putea folosi acest temei in alte situatii, cum ar fi exercitarea, apararea, constatarea drepturilor Organizatorului sau gestionarea cererilor primite din partea altor persoane decat Participantii in legatura cu derularea Concursului, inclusiv pentru investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora.

 

 

10.4.  In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care Participantii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe la Campanie.

 

10. 5. Dezvaluirea & transmiterea datelor cu caracter personal

Informatii pentru participanti: Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in mod direct. De asemenea, Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:

• partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, inclusiv Partenerii desemnati in aceasta Campanie implicati in desfasurarea si organizarea Campaniei, acordarea premiilor, notarilor publici/avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei, autoritatilor competente;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobila – in lipsa acestora nu se vor putea indeplini obligatiile in cadrul Campaniei;

In cazul dezvaluirii datelor personale catre terte persoane, Organizatorul a depus diligentele necesare si rezonabile pentru a verifica modul in care aceste persoane isi indeplinesc obligatiile privind legislatia protectiei datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, participantul trebuie sa ia la cunostinta ca, in momentul in care datele sale personale ies din sfera Organizatorului, acesta din urma nu mai are control asupra acestor date.

 

11.6. Transferul datelor cu caracter personal. In principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decat in state apartinand Spatiului Economic European (SEE). In masura in care se vor transmite date cu caracter personal in afara SEE, Organizatorul va depune diligentele rezonabile necesare pentru ca tertele persoane si intregul mecanism de transfer sa respecte dispozitiile legale in materia protectiei datelor cu caracter personal, inclusiv orientarile emise de Comisia European cu privire la acest aspect.

 

11.7. Durata de pastrare a datelor.  Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate atat pe durata desfasurarii Concursului, cat si ulterior incheierii acestuia pe perioada necesara pastrarii datelor conform prevederilor legale in vigoare aplicabile, cum ar fi cele in materie financiar-contabila si fiscala, legislatiei privind protectia datelor cu caracter personal, legislatiei civile si comerciale pentru solutionare unor eventuale litigii si reclamatii, precum si in materia arhivarii conform normelor legale sau al prevederilor interne ale Organizatorului si ale partenerilor acestuia. In cazul procedurilor judiciare sau administrative, pentru apararea drepturilor sale, Organizatorul poate decide sa pastreze datele cu caracter personal pentru o durata de 4 ani.

 

11.8. Drepturile persoanelor vizate. Persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata, respectiv:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii.

Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;

c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;

• si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

• datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia dvs. specifica. Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor si nu va afecta legalitatea prelucrarilor realizate anterior retragerii consimtamantului.

e) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

• in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;

• in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

• in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

• in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

f) Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate si este fezabil din punct de vedere tehnic, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat (spre exemplu in format CSV). Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorl poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele  mai sus, persoanele vizate pot contacta Organizatorul utilizand urmatoarele date de contact:

Adresa de Corespondenta: ESSA SALES & DISTRIBUTION SRL, societate cu sediul in Romania, Strada Siret, nr. 50, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/ 13522/2013, C.U.I. RO27206038.

g) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile:

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro


Art. 11 - Contact Organizator Campanie publicitara

(1) Pentru sugestii sau reclamatii Organizatorul Campaniei publicitare poate fi contactat de luni pana vineri intre orele 10:00-17:00 la numarul de tefefon 0728100169 – numar cu tarif normal, sau trimitand un mail la adresa: braun@pella.ro.


 Art. 12-  Exemplarele Regulamentului oficial

 (1) Regulamentul oficial a fost redactat in 4 (patru) exemplare originale, din care s-au eliberat Organizatorului 3 (trei) exemplare originale.

 

Organizator,

ESSA SALES & DISTRIBUTION S.R.L

Prin Eugen Saulea, Administrator


 

 

Anexa 1

 

 

Brand                    TIP PRODUS                                                                  Serie

BRAUN                 EPILATOARE                                                                  Silk-épil 5XXX

BRAUN                 EPILATOARE                                                                  Silk-épil 7XXX

BRAUN                 EPILATOARE                                                                  Silk-épil 9XXX

BRAUN                 IPL                                                                               IPL Series 3XXX

BRAUN                 IPL                                                                               IPL Series 5XXX

BRAUN                 APARATE DE RAS ELECTRICE                                         Series 7XXX

BRAUN                 APARATE DE RAS ELECTRICE                                         Series 8XXX

BRAUN                 APARATE DE RAS ELECTRICE                                         Series 9XXX

BRAUN                 SETURI MULTIFUNTIONAL DE INGRIJIRE                         MGK7XXX

BRAUN                 APARATE PENTRU INGIJIREA BARBII                               BT7XXX


Participa la Campanie toate produsele aferente seriilor mentionate mai sus. 

Exemplu: Epilator BRAUN Silk-épil 5185 = Silk-épil 5XXX