REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Cash Back Galaxy S20 Family – Samsung Members"

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

1.1.                   Organizatorul Campaniei promotionale "Cash Back Galaxy S20 Family – Samsung Members” (denumita in continuare „Campania”) este SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, str. Carol Knappe, nr. 41, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, CIF RO25946293, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 12320, (denumitÓ‘ in continuare “Organizatorul”),ce actioneaza in numele si pe seama SAMSUNG Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, cladirea A, etaj 5, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7668/2012, avand CUI 22694272, (denumita in continuare ”Samsung”).

1.2.                    Participantii in prezenta Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

1.3.                   Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.samsung.com/ro/cash-back/sau in Aplicatia Samsung Members, sectiunea Notificari.De asemenea, Regulamentul poate fi consultat de catre participanti si este disponibil pe intreaga durata a Campaniei, in mod gratuit, oricarui consumator urmare a unei solicitari transmise la (i) adresa de e-mail samsung@agentiadigitala.ro, (ii) in baza unui apel telefonic la Infoline 021.528.8891, tarif standard in functie de reteaua din care este apelat, intre orele 10:00 - 18:00, de luni pana vineri, exclusiv sarbatorile legale sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus.

1.4.                   Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul premiului, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale website-ul www.samsung.com/ro/cash-back/ sau in Aplicatia Samsung Members, sectiunea Notificari. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii.

1.5.                   Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

 

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1.                   Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in mediul online, in aplicatia Samsung Members, in conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei.

2.2.                   Prin intermediul Campaniei promotionale, la achizitia de catre participant a unui produs participant (definit in SECTIUNEA 5),Organizatorul ofera cu titlu gratuit suma de 400 lei (TVA inclus),denumita in continuare “Premiu”, in limita stocului disponibil de 2000 de premii disponibile in cadrul campaniei, conform articolului 7.1.1.

 

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1.                   Campania se va desfasura in perioada 13 aprilie 2020, ora 00:00:00 – 31 mai 2020, ora 23:59:59 inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”),avand urmatoarele etape:

 1. Etapa de achizitie si activare a Produselor Participante este: 13 aprilie 2020, ora 00:00:00 – 10 mai 2020, ora 23:59:59 impartita in 4 saptamani:

 

i.Saptamana 1 din etapa de achizitie si activare a Produselor Participante este: achizitionarea produsului participant si implicit activarea sa fie efectuata in perioada: 13.04.2020 – 19.04.2020;

ii.Saptamana 2 din etapa de achizitie si activare a Produselor Participante este:  achizitionarea produsului participant si implicit activarea sa fie efectuata in perioada: 20.04.2020 – 26.04.2020;

iii.Saptamana 3 din etapa de achizitie si activare a Produselor Participante este:  achizitionarea produsului participant si implicit activarea sa fie efectuata in perioada: 27.04.2020 – 03.05.2020;

iv.Saptamana 4 din etapa de achizitie si activare a Produselor Participante este:  achizitionarea produsului participant si implicit activarea sa fie efectuata in perioada: 04.05.2020 – 10.05.2020;

 

 1. Etapa de inscriere in cadrul Campanie este: 04 mai 2020, ora 00:11:00 – 31 mai 2020, ora 23:59:59   este distribuite in saptamani, dupa cum urmeaza:

 

i.saptamana 1 din etapa de inscriere in cadrul Campanieeste 04.05.2020 – 10.05.2020  si este aferenta produselor participante achizitionate si implicit activate  in perioada: 13.04.2020 – 19.04.2020;

ii.saptamana 2 din etapa de inscriere in cadrul Campanieeste 11.05.2020 – 17.05.2020  si este aferenta produselor participante achizitionate si implicit activate  in perioada: 20.04.2020 – 26.04.2020;

iii.saptamana 3din etapa de inscriere in cadrul Campanieeste 18.05.2020 – 24.05.2020  si este aferenta produselor participante achizitionate si implicit activate in perioada: 27.04.2020 – 03.05.2020;

iv.saptamana 4din etapa de inscriere in cadrul Campanieeste 25.05.2020 – 31.05.2020  si este aferenta produselor participante achizitionate si implicit activate in perioada: 04.05.2020 – 10.05.2020;

3.2.              Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte Aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare de la data autentificarii respectivelor Acte Aditionale.

3.3.             Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elemente Campaniei pe parcursul derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.

 

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1.                  Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de cel putin 18 ani, impliniti pana la data inregistrarii in Campanie cetateni romani, rezidenti in Romania, utilizatori ai platformei mobile Samsung Members – platforma disponibila utilizatorilor dispozitivelor Samsung Galaxy enumerate la articolul 5.1 si care indeplinesc mecanismul de participare descris in prezentul Regulament, cu exceptia angajatilor Organizatorului, ai Agentiei si ale celorlalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie, rude de gradul I).

4.2.                  La aceasta Campanie Promotionala poate participa orice persoana fizica (conform articolului 4.1.),care se inscrie in Campanie respectand in totalitate prevederile prezentului Regulament Oficial, pe baza IMEI-ului produsului participant achizitionat.

4.3.                  Organizatorul, Agentia si celelalte entitati juridice implicate in organizarea si derularea prezentei Campanii nu isi asuma responsabilitatea si nu pot fi atrase in litigii ce pot aparea intre partenerii, asociatii, actionarii, colaboratorii si/sau angajatii etc. unei societati comerciale/entitati juridice in legatura cu inscrierea in Campanie a unei persoane fizice care isi asuma dreptul de posesie asupra Premiului primit in urma inscrierii in Campanie, cu IMEI-ul produsului participant achizitionat de respectiva entitate juridica.

4.4.                  Toate litigiile aparute, in timpul sau oricand dupa terminarea Campaniei, intre membrii unei entitati juridice referitoare la dreptul persoanelor fizice de a se inscrie in Campanie cu IMEI-ul produsului participant achizitionat de respectiva entitate juridica si pe baza carora se primeste un Premiu se vor solutiona fara implicarea Organizatorului. Persoana fizica care a efectuat inscrierea in Campanie este pe deplin responsabila legal, moral si fiscal pentru toate drepturile si obligatiile ce decurg din efectuarea inscrierii ce presupune si inregistrarea cu IMEI-ul produsului participant achizitionat de respectiva entitate juridica.

4.5.                  La cererea expresa si neechivoca in scris a unui administrator al unei entitati juridice, calitate ce trebuie demonstrata cu documente, de a radia din baza de date a Campaniei o inscriere a unei persoane fizice care foloseste IMEI-ul produsului participant achizitionat de respectiva entitate juridica, Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea acestuia, persoana fizica inscrisa urmand a-si pierde dreptul de inscriere si, ca urmare, nu va fi indreptatita sa primeasca un Premiu din partea Organizatorului. Organizatorul va duce la indeplinire solicitarea de tipul celei mentionate anterior daca si numai daca aceasta este primita de catre Organizator in termen de maxim 10 zile de la data inregistrarii inscrierii respective in Campanie.

 

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

 

5.1                     Produsele participante in Campanie sunt dispozitivele nou achizitionate Samsung GalaxyS20, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20+ 5G si Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, comercializate exclusiv de catre Samsung Electronics Romania S.R.L. prin intermediul partenerilor locali.

5.2                     Pentru a putea verifica daca un produs Samsung este vandut de catre Samsung Electronics Romania S.R.L. va rugam sa verificati pe cutia device-ului sau sa intrebati vanzatorul. (pe cutia device-ului trebuie sa fie specificat Samsung Electronics Romania S.R.L.).

 

SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI

 

Definitii Termeni

6.1.                   Activarea dispozitivului: Activarea Dispozitivului se realizeaza prin pornirea Dispozitivului cu un card SIM activ pentru o perioada de minim 5 (cinci) minute si mentinerea accesului la internet. Activarea Dispozitivului este gratuita, cu mentiunea ca nu acopera costurile de conectare la reteaua de internet pe care o foloseste Utilizatorul/Participantul. Costurile conectarii la reteaua de internet corespund cu tarifele operatorului retelei folosite de Utilizator.

6.2.                   Codul IMEI: se defineste ca fiind seria unica atribuita de catre producator la fabricarea produsului participant, aflata inscrisa pe ambajalul produsului si in setarile telefonului mobil, formand *#06#.

6.3.                   Website: www.samsung.com/ro/cash-back/ sau in Aplicatia Samsung Members, sectiunea Notificari

6.4.                   Aplicatia Samsung Members: este o aplicatie prin care utilizatorii de telefoane Samsung Galaxy compatibile au un acces rapid si usor la News, Benefits & Tips oferite de Samsung. Aceasta este pre-instalata pe dispozitivele Samsung S20, insa se poate descarcarca  prin intermediul magazinului Play Store (Android).

6.5.                   Magazin Play Store: este un serviciu Google care consta intr-un magazin online de melodii, filme, carti si aplicatii pentru dispozitive mobile ce functioneaza cu sistemul de operare Android.

6.6.                   Banner-ul de Campanie:  este modalitatea de inscriere in campanie. Modalitate de inscriere va fi disponibila utilizatorilor in conformitate cu art 3.1 pct b in etapa de inscriere, cu o frecventa saptamanala.

6.7.                   Numarul de Infoline: 021.528.8891,tarif standard in functie de reteaua din care este apelat, intre orele 10:00 - 18:00, de luni pana vineri, exceptand sarbatorile legale in perioada 13.04.2020 - 17.06.2020.

6.8.                   Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un participant se identifica in mod unic in mecanismul Campaniei prin SAMSUNG Account ID folosit la inscriere si/sau datele personale inregistrate in formularul de inscriere in Campanie.

6.9.                   Premiu (sub forma de cash back): constand in 400 lei transferati bancar in contul IBAN furnizat in formularul de inregistrare in Aplicatia Samsung Members

 

  Mecanismul Campaniei

 

6.10.               Pentru a putea participa la Campania promotionala, Participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a)                  sa achizitioneze si activeze cel putin un produs participant, in Etapa de Achizitie a Campaniei promotionale, respectiv 13 aprilie 2020, ora 00:00:00 – 10 mai 2020, ora 23:59:59;

b)                  Sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 a prezentului Regulament;

c)                   Sa detina sau sa descarce (download) Aplicatia Samsung Membersprin intermediul magazinelor online de content si aplicatii pentru dispozitive mobile: Magazin Play Store;

d)                  Sa acceseze Aplicatia mobila Samsung Members;

e)                  Sa isi creeze un cont personal sau sa se logheze in contul personal Samsung Account;

f)                    Sa dea click pe banner-ul de Campanie disponibil numai in aplicatia Samsung Members pentru a accesa formularul de inscriere in Campanie;

g)                  Sa completeze corect formularul de inscriere in etapa de inscriere in Campanie (04 mai 2020, ora 00:11:00 – 31 mai 2020, ora 23:59:59),ce contine urmatoarele campuri obligatorii:

 • Nume: campul trebuie completat cu numele complet conform actului de identitate, indiferent de datele presetate in contul Samsung
 • Prenume; campul trebuie completat cu prenumele complet conform actului de identitate, indiferent de datele presetate in contul Samsung
 • Adresa de e-mail valida la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada desfasurarii Campaniei si ulterior pe intreaga durata a prevalidarii inscrierilor in Campanie;
 • Numarul de telefon la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale si ulterior pe intreaga durata a prevalidarii inscrierilor in Campanie, precum si pentru intrarea in posesie a premiului;
 • Data nasterii;
 • Contul IBAN in LEI, deschis si detinut in nume propriu de catre Participant, unde se poate efectua transferul bancar al premiului acordat in cadrul Campaniei;
 • Reconfimare Cont IBAN in LEI;
 • Acordul Participantului pentru termenii si conditiile Regulamentului si implicit pentru inregistrarea si prelucrarea datelor personale in vederea primirii Premiului;
 • Confirmarea Participantului ca datele furnizate acesta in formularul de inscriere sunt corecte;

6.11.               Ulterior completarii formularului si apasarea butonului “Inscrie-te”, participantului ii este afisat printr-un mesaj de tip pop-up, confirmarea transmiterii catre Organizator a inscrierii, precum si a statusului inscrierii efectuate.

6.12.               Fiecare participare este verificata preliminar la momentul inscrierii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inregistrare in cadrul prezentei Campanii, participantul va primi din partea Organizatorului, in pagina formularului de inscriere confirmarea inregistrarii. Iar ulterior, pe adresa de e-mail furnizata va primi situatia inscrierii sale, dupa cum urmeaza, insa fara a se limita la acestea:

 1. Inscrierea este eligibila in vederea evaluarii pentru primirea unui Premiu;
 2. Inscrierea este eligibila in vederea evaluarii si participantul se afla pe lista de asteptare a intrarii in posesia unui premiu;
 3. Inscrierea este valida insa locurile pentru receptionarea premiului din saptamana aferenta inscrierii au fost ocupate;
 4. Inscrierea este invalida;

6.13.         Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte poate duce la imposibilitatea validarii inscrierii. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea in formularul de inscrire a unor date incorecte, incomplete sau a unor date care apartin altor persoane.

6.14.         Participantii au obligatia, sub sanctiunea anularii Premiului, de a pastra in original si nedeteriorat produsul participant care dovedeste achizitionarea acestuia, pana la validarea finala si intrarea in posesie a premiului oferit de catre Organizator.

6.15.         Daca un participant returneaza din orice motiv Produsul Participant in Campanie in termen de 14 zile de la achizitia initiala, indiferent de inscrierea si mesajul in cadrul Campaniei din formularul de inscriere, participarea acestuia va fi invalidata si NU va mai fi considerat eligibil pentru a intra in posesia premiului.

 

Reguli generale de participare in Campanie:

 

6.16.         Un Participant se poate inscrie in Campanie cu codurile IMEI a maximum doua Produse participante diferite achizitionate. Pentru fiecare inscriere valida (in limita a doua inscrieri) aferenta produsului participant, participantul poate primi cate un Premiu. Pentru achizitia unui Produs participant in Campanie se va acorda 1 (un) singur Premiu.

6.17.         Un participant va putea beneficia de maximum doua premii, constant in valoarea cash back-ului,  pentru doua Produse participante diferite achizitionate achizitionate (poate beneficia de cate un singur premiu pentru fiecare Produs participant diferit achizitionat, acesta fiind identificat prin IMEI-ul lui unic).

6.18.         Participantul este identificat prin Samsung Accont ID, nume, prenume si cont IBAN

6.19.         Pentru fiecare produs participant achizitionat in perioada Campaniei promotionale, participantul trebuie sa efectueze cate o inscriere separata in aplicatia Samsung Members, respectand pentru fiecare inscriere toate conditiile de inscriere mentionate in SECTIUNEA 6.

6.20.         Pentru fiecare accesare a aplicatiei mobile Samsung Members, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu de internet.

 

SECTIUNEA 7. DESCRIEREA PREMIULUI OFERIT IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE si PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIULUI

 

7.1.             In cadrul acestei Campanii promotionale, pentru orice produs participant achizitionat in conformitate cu SECTIUNEA 5. din prezentul Regulament si care a fost inscris in Campanie conform conditiilor de la SECTIUNEA 3 si SECTIUNEA 6, se va  acorda automat in total, fara tragere la sorti, primilor 2.000 de participanti, cate 500 in fiecare saptamana, care efectueaza o inscriere valida, cate un premiu in valoare unitara de 400 lei, TVA inclus. Distribuirea premiilor se va face saptamanal dupa cum urmeaza:

7.1.1.       Maximum 500 de premii pe saptamana vor fi acordate automat primilor 500 de participari valide efectuate in fiecare saptamana in conditiile in care se intrunesc urmatoarele date si toate conditiile de validare prezentate in prezentul Regulament Oficial:

 

 1. Pentru inscrierile valide efectuate in cadrul Campaniei in saptamana 1 (04.05.2020 – 10.05.2020)  este necesar ca achizitionarea si activarea produsului participant sa fie efectuata in perioada: 13.04.2020 – 19.04.2020;
 2. Pentru inscrierile valide efectuate in cadrul Campaniei in saptamana 2 (11.05.2020 – 17.05.2020)  este necesar ca achizitionarea si activarea produsului participant sa fie efectuata in perioada: 20.04.2020 – 26.04.2020;
 3. Pentru inscrierile valide efectuate in cadrul Campaniei in saptamana 3 (18.05.2020 – 24.05.2020)  este necesar ca achizitionarea si activarea produsului participant sa fie efectuata in perioada: 27.04.2020 – 03.05.2020;
 4. Pentru inscrierile valide efectuate in cadrul Campaniei in saptamana 4 (25.05.2020 – 31.05.2020)  este necesar ca achizitionarea si activarea produsului participant sa fie efectuata in perioada: 04.05.2020 – 10.05.2020;

 

7.2.             Valoarea totala a maxima a Premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 800,000 Lei (TVA inclus).

 

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA DE PREVALIDARE

 

8.1               Inscrierile in cadrul Campaniei sunt verificate si prevalidate de reprezentantii Organizatorului cu ajutorul si implicarea directa a Samsung intr-un termen de maxim 30 zile lucratoare de la sfarsitul fiecarei saptamani de inscriere. Fiecare participant a carui inscriere a fost verificata va fi notificat prin e-mail, pe adresa de email folosita la inscriere pentru a fi informat daca inscrierea sa a fost validata sau daca a fost invalidata pentru nerespectarea conditiilor din prezentul Regulament Oficial.

8.2               Fiecare inscriere in Campanie va fi considerata valida daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a.                   Produsul participant sa fie achizitionat intr-o anumita saptamana din etapa de achizitie a Campaniei;
 2. b.                  inscrierea sa fie efectuata in aceiasi saptamana numerotata din etapa de inscriere in Campanie si in conformitate cu prezentul Regulament Oficial al Campaniei;
 3. c.                   Clauzele articolului 6.10. de mai sus sa fie respectate integral;

EXEMPLU: achizitiile din saptamana 1 a etapei de achizitie a Campanie sa fie inregistrate in campanie in saptaman 1 a etapei de inscriere in Campanie

8.3               Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru situatiile in care un participant efectueaza o inscriere care se afla intre primele 500 de inscrieri aferente saptamanii in curs, insa inscrierea nu a fost efectuata cu respectarea integrala a Regulamentului si astfel aceasta este invalidata, iar la revenirea participantului in cauza cu o noua inscriere care respecta integral Regulamentul, insa aceasta nu se numara printre primele 500 de inscrieri valide.

8.4               Participantii prevalidati vor fi informati prin e-mail, la adresa de e-mail specificata in formularul de inscriere, cu privire la modalitatea de validare finala si predare a Premiului, e-mailul continand toate informatiile si cerintele ce trebuiesc indeplinite in momentultransferului bancar.

8.5               Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrieri incomplete si de a nu valida inscrierile ce nu respecta 100% conditiile Regulamentului, indiferent de motivul invocat de catre participant de exemplu, dar a fara a se limita la: furt, pierdere, distrugere, etc.

8.6               Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare a Campaniei se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva din Campanie a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

8.7               Participantii prevalidati vor fi informati prin e-mail cu privire la modalitatea de validare finala si predarea premiului, e-mailul continand informatiile si cerintele ce trebuiesc indeplinite la  efectuarea transferului bancar, conform Regulamentului Oficial al Campaniei.

8.8               Corespondenta e-mail de la Organizator/Agentie catre participantii prevalidati se va realiza la adresele de e-mail mentionate de catre participanti in formularul de inscriere in Campanie.

8.9               In cazuri exceptionale, Organizatorul, in mod direct sau prin intermediul Agentiei, isi rezerva dreptul de a contacta participantii si prin intermediul telefonului la numarul de telefon mentionat de catre acestia in formularul de inscriere in Campanie.

 

 

SECTIUNEA 9. PROCEDURA DE VALIDARE SI EXPEDIEREA PREMIILOR

 

9.1               In termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prevalidarii, participantii care au efectuat inscrieri corecte sunt validati si sunt calificati pentru a primi Premiul.

9.2               Transferul bancar al contravalorii Premiilor catre participantii prevalidati se va face in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii.

9.3               O validare suplimentara se realizeaza la efectuarea efectiva a transferului bancar al contravalorii Premiului, in contul IBAN, in lei, mentionat de catre participant in formularul online de inscriere in Campanie. Organizatorul nu-si asuma raspundere pentru situatiile in care Participantii au comunicat date gresite sau modificarea contului bancar IBAN comunicat la inscriere pentru intrarea in posesie a premiului, iar din aceste motive nu pot intra in posesia  si nici nu este obligat sa efectueze un alt transfer catre alt cont IBAN.

9.4               Validarea finala se va face in momentul in care transferul Premiului in contul IBAN mentionat de participant a fost efectuat cu succes.

9.5               Daca in timpul Campaniei nu se inscrie niciun Participant ori se inscriu mai putini Participanti decat numarul estimat de Premii, atunci premiile ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

9.6               Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu transmite Premiile astfel obtinute sau de a solicita restituirea acestora astfel primite si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organinelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

9.7               Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii vor fi livrate doar in conturi in lei deschise pe teritoriul Romaniei.

9.8               Livrarea tuturor premiilor se va face exclusiv prin intermediul transferului bancar.

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII IN CADRUL CAMPANIEI

 

10.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

10.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul Campaniei, decizia Samsung este definitiva.

10.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Inscrieri efectuate in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este prevazuta in prezentul Regulament Oficial.
 2.  Eventualele dispute legate de premiile Campaniei; premiul va fi acordat persoanei care trece etapa de prevalidare si validare, isi declara datele de contact
 3. Erori in datele furnizate de catre participanti sau lipsa de acuratete a datelor de contact. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea identificarii unui beneficiar al premiului.
 4. Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui beneficiar al premiului de a intra in posesia premiului, din motive independente de acesta.
 5.  Reclamatiile referitoare la premiu, ulterioare momentului utilizarii premiului nu vor fi luate in considere de catre Organizator.
 6. Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de participare in Campanie sau disfunctionalitatii in procesul de participare in Campanie.

10.4.         Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta beneficiarilor premiului. Organizatorul are dreptul de a invalida orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

10.5.         Organizatorul este exonerata de orice raspundere decurgand din acordarea premiului precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de premiile prezentei Campanii.

 

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

 

11.1.         Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015, articolele 108-110, privind Codul Fiscal.

 

SECTIUNEA 12 . ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1.         Prin participarea in prezenta Campanie, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1.         Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul  www.samsung.com/ro/cash-back/ sau in Aplicatia Samsung Members, sectiunea Notificari.

 

 

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

 

14.1.         In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul.

14.2.         Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data anuntarii publice a beneficiarilor premiului, respectiv data de 17.06.2020. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

 

15.1.         Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2.         Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

15.3.          In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

 1. a.                   Pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campania promotionala;
 2. b.                  Avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a inscrierilor;
 3. c.                   Tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
 4. d.                  Pandemie;
 5. e.                   Orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

15.4.         Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

 

 

 

 

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Syscom Digital SRL, cu respectarea prevederilor legale si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

 

Organizator

Syscom Digital S.R.L.

in numele si pe seama

SAMSUNG Electronics Romania S.R.L.

 

 

 

ANEXA 1

a REGULAMENTULUI OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

"Cash Back Galaxy S20 Family – Samsung Members"

Prelucrarea datelor personale

 

(1) La momentul inscrierii in Campanie, Participantii au obligatia de a lua la cunostinta Regulamentul Oficial.

(2) Organizatorul colecteaza, in mod direct de la Participantii la concurs, la momentul inscrierii in concurs, datele personale obligatorii privind contul personal de Instagram cu care s-au inscris in concurs.

(3) Beneficiarii cadoului/premiului vor transmite/furniza Organizatorului informatii si date personale suplimentare solicitate de catre Organizator conform prezentului Regulament, ce vor fi prelucrate de catre Organizator, in mod direct atât in scopul confirmarii si validarii beneficiarilor cadoului/premiului, cât si in vederea expedierii, atribuirii si/sau inmânarii premiilor câstigate/cadourilor, dupa caz.

(4) Organizatorul va respecta prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuare, pe scurt ”GDPR”, cu privire la prelucrarea datelor personale ale Participantilor si beneficiarilor cadoului/premiului.

(5) Datele Participantilor sunt stocate timp de 3 luni de la finalul campaniei, urmând ca dupa acest termen organizatorul sa le distruga/stearga. Datele beneficiarilor cadoului/premiului si datele rezervelor sunt stocate de Organizator timp de 6 luni, pentru cadourile/premiile neimpozabile si pe o durata de 6 ani pentru cadourile/premiile impozabile.

(6) Organizatorul asigura pe plan intern confidentialitatea datelor colectate si prelucrate si securitatea adecvata a acestora, pe durata detinerii acestora de catre Organizator.

(7) Organizatorul va putea dezvalui unele din datele personale colectate, la nevoie si in functie de scopul efectiv al prelucrarii datelor, partenerilor contractuali (ex. furnizorului de servicii de curierat in vederea expedierii cadoului/premiului) si/sau unor autoritati publice competente, dupa caz. Lista cu numele beneficiarilor cadoului/premiului va fi facuta publica. Organizatorul nu va transfera aceste date in state terte.

(8) Prelucrarea datelor personale colectate de la Participanti are loc in baza art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR, respectiv in baza consimtamântului, participarea la campanie fiind voluntara iar prelucrarea datelor personale ale beneficiarilor cadoului/premiului are loc in baza art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR, respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor Organizatorului ce deriva din Regulamentul oficial in relatie cu beneficiar al cadoului/premiului (inmânarea cadoului/premiului, publicarea listei cu numele beneficiarilor cadoului/premiului) si cu autoritatile publice competente.

(9) Conform GDPR, beneficiati de dreptul de a fi informat, de dreptul de acces la date, de dreptul la rectificare, la stergere, la restrictionarea prelucrarii, la opozitie, la portabilitatea datelor (dupa caz). Aveti si dreptul de a va retrage consimtamântul, cu efecte insa numai pentru viitor.

(10) La cererea expresa a Participantilor si/sau beneficiarilor cadoului/premiului ale caror date personale sunt in baza de date a Organizatorului, in legatura cu acest concurs, Organizatorul va asigura exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi puteti trimite Organizatorului, o cerere intocmita in forma scrisa.

(11) Aveti si dreptul de a va adresa justitiei si/sau autoritatii nationale de supraveghere – A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro).

(13) Participantilor la Campanie si beneficiarilor cadoului/premiului le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentului nr. 679 / 2016 - GDPR, astfel:

- dreptul de acces la date, potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

- dreptul de opozitie, potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare, cât si oricând, in mod gratuit si fara nicio justificare pentru scopuri de marketing direct;

- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b),daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;

- dreptul de a se adresa justitiei;

- dreptul de a se adresa autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro).

(14) Puteti sa va exercitati oricare dintre drepturi (acces, rectificare, stergere, restrictionare, opozitie, portabilitate) sau daca nu mai doriti sa primiti comunicari si informari de marketing, puteti sa solicitati in scris Responsabilului cu protectia datelor, pe email la dataprotection.serom@samsung.com sau prin posta la adresa sediului.

 

 

Organizator

Syscom Digital S.R.L.

in numele si pe seama

SAMSUNG Electronics Romania S.R.L.