Esential de retinut:

Perioada Campaniei: 11 februarie 2020 (orele 22:00:00) – 5 aprilie 2020 (orele 23:59:59)

Link de inscriere in Campanie: www.samsung.com/ro/campanie-Preorder/

Produse participante: orice telefon nou achizitionat Samsung Galaxy S20 Ultra/S20+

  

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
Pre-order Galaxy S20+ & S20 Ultra

 

 

 

Articolul 1 - Organizatorul Campaniei

 

1.1. Organizatorul Campaniei promotionale „Pre-order Galaxy S20+ & S20 Ultra” (denumita in continuare „Campania”) este LION COMMUNICATION SERVICES S.A., cu sediul social in Mun. Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corp A, Sector 1, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554, cont RO83BRDE426SV39632454260, deschis la BRD – Sucursala Mosilor, reprezentata legal prin dl. Theodor-Liviu Dumitrescu (denumita in continuare ”Organizatorul”) ce actioneaza in numele si pe seama SAMSUNG Electronics Romania S.R.L., SAMSUNG Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 172-176, cladirea A, etaj 5, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7668/2012, avand CUI 22694272, (denumita in continuare ”Samsung”).

 

Campania se va derula/desfasura in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”).

 

Articolul 2 - Durata si locul de desfasurare al Campaniei

 

2.1. Campania este organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei in perioada 11 februarie 2020 (orele 22:00:00) – 5 aprilie 2020 (orele 23:59:59),prin intermediul aplicatiei Samsung Members.

 

2.2. Mecanismul de participare in cadrul Campaniei „Pre-order Galaxy S20+ & S20 Ultra” este detaliat la Articolul 7 al prezentului Regulament.

 

Articolul 3 - Regulamentul al Campaniei

 

3.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, www.samsung.com/ro/precomandagalaxy/ in format electronic, la sectiunea special dedicata pentru Regulament si/sau in urma unei solicitari scrise trimise la adresa Organizatorului din Mun. Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corp A, Sector 1. Potrivit liberei decizii a Samsung si/sau prin apel la linia telefonica 021 207 00 72 (tarif normal),de luni pana vineri, intre orele 09:00 - 17.00 (cu exceptia sarbatorilor legale).

 

3.2. Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul Campaniei „Pre-orderGalaxy S20+ & S20 Ultra”

www.samsung.com/ro/precomandagalaxy/ a sectiunea special dedicata, inainte ca acestea sa devina aplicabile.

 

Articolul 4 - Produse participante la Campanie

 

In aceasta Campanie participa produsele Galaxy marca Samsung respectiv: orice telefon nou achizitionat Samsung Galaxy S20 Ultra/S20+ comercializate exclusiv de catre Samsung Electronics Romania S.R.L. prin intermediul partenerilor locali (denumite in continuare ”Produsele Participante”).

 

Pentru a putea verifica daca un produs Samsung este vandut de catre Samsung Electronics Romania S.R.L. va rugam sa verificati pe cutia device-ului sau sa intrebati vanzatorul. (pe cutia device-ului trebuie sa fie specificat Samsung Electronics Romania S.R.L.).

 

 

Articolul 5 - Dreptul de participare

 

5.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie persoanele fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania care au implinit varsta de 18 ani cel tarziu la data inscrierii in Campanie – 11.02.2020 (vezi articolul 7 - Mecanismul desfasurarii Campaniei) - si, care detin un telefon Samsung Galaxy S20 Ultra, S20+.

 

5.2. Nu pot participa la aceasta Campanie:

 

Prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului, ai Samsung, a societatilor partenere Samsung care comercializeaza produse participante in aceasta Campanie, precum si ai societatilor implicate in organizarea si derularea acestei Campanii.

 

Membrii familiilor prepusilor mentionati mai sus (constand din copii, parinti, frati/surori, sot/sotie si afinii acestora pana la gradul III inclusiv).

 

5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea unui premiu, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel castigat si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

 

5.4. Participarea in cadrul Campaniei promotionale „Pre-order Galaxy S20+ & S20 Ultra” trebuie sa fie guvernata de buna credinta si corectitudine.

 

5.5. Participantul trebuie sa indeplineasca cumulativ toate obligatiile instituite in sarcina sa de prezentul Regulament.

 

 

 

Articolul 6 – Premiile Campaniei

 

6.1. In cadrul acestei Campanii se vor acorda un numar maximum de 3000 (trei mii) premii, fiecare constand in cate o pereche de Samsung Galaxy Buds+. Valoarea bruta estimata a unui premiu este de 821 lei (taxe incluse).

 

6.2. Valoarea totala estimata premiilor oferite in cadrul Campaniei este de 2.463.000 LEI (taxe incluse).

 

6.3. Un participant va putea beneficia de maximum doua premii pentru doua produse participante diferite achizitionate, acesta fiind identificat prin ID-ul unic (Samsung Account ID). Orice participare inregistrata peste aceasta limita va fi invalidata.

 

6.4. Este interzisa acordarea contravalorii in bani a premiilor oferite in cadrul acestei campanii sau schimbarea produselor oferite drept premii.

 

6.5. Un participant va putea beneficia de maximum doua premii pentru doua Produse participante diferite achizitionate achizitionate (poate beneficia de cate un singur set de Samsung Galaxy Buds+ pentru fiecare Produs participant diferit achizitionat, acesta fiind identificat prin IMEI-ul lui unic).

 

6.7. In cazul in care, dupa incheierea Campaniei, numarul premiilor acordate va fi mai mic decat numarul de premii alocate, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului/Samsung.

 

Articolul 7 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

 

7.1. Campania incepe in data de 11 februarie 2020 (orele 22:00:00).

 

7.2. Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 

Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 5 al prezentului Regulament.

 

Participantul trebuie sa achizitioneze un telefon Samsung Galaxy S20 Ultra sau Samsung S20+ (produsele participante la campanie trebuie sa aiba specificat pe cutie - Samsung Electronics Romania S.R.L.) in perioada 11 februarie 2020 – 08 martie 2020.

 

Participantul trebuie sa activeze* device-ul participant in perioada 9 – 15 martie 2020 (orele 23:59:59).

 

*Nota: Activarea Dispozitivului se realizeaza prin pornirea Dispozitivului cu un cardSIM activ pentru o perioada de minim 5 (cinci) minute si mentinerea accesului la internet. Activarea Dispozitivului este gratuita, cu mentiunea ca nu acopera costurile de conectare la reteaua de internet pe care o foloseste Utilizatorul/Participantul.

 

Costurile conectarii la reteaua de internet corespund cu tarifele operatorului retelei folosite de Utilizator.

 

Participantul  trebuie  sa  descarce,  pe  Device-ul  participant,  aplicatia  Samsung Membes din Galaxy Store sau Google Play Store (in cazul in care aceasta nu este pre-instalata) si sa se inregistreze in Aplicatia Samsung Members in perioada 9 martie – 5 aprilie 2020 (orele 23:59:59). Este imperativa completarea formularului de inregistrare cu datele corecte, complete, reale si actuale ale Participantului.

 

Furnizarea de date false, incorecte sau incomplete reprezinta caz de invalidare.

 

Participantul trebuie sa acceseze banner-ul generat in contul Participantului din aplicatia Samsung Members, in perioada 30 martie 2020, ora 12:00:00, pana cel tarziu la data de 05 aprilie 2020, ora 23:59:59

 

Nota: Banner-ul care face posibila inscrierea se va genera doar in perioada 30martie 2020, incepand cu ora 12:00:00 – 05 aprilie 2020, ora 23:59:59. Banner-ul poate fi accesat exclusiv de pe teritoriul Romaniei.

 

Participantul trebuie sa completeze formularul de colectare date necesare livrarii premiului cu date sale: nume, prenume, adresa de email, adresa de livrare, numar de  telefon,  CNP.  Excusiv  primele  3000  de  participari  valide  vor  fi  premiate

 

(inregistrarea ca Participant la campanie a unei alte persoane decat cumparatorul device-ului va duce la invalidarea acestuia precum si la pierderea oricarui drept asupra premiului).

 

7.3. In Campanie se pot inscrie toti participanti care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 7.2 de mai sus, cu mentiuneaca, in momentul in care se va atinge pragul de 3000 de participanti, acestia vor fi instiintati ca s-a atins pragul de 3000 de participanti. Participantii care doresc sa se inscrie peste limita de 3000 se mai pot inscrie prin introducerea datele lor personale, aflandu-se pe lista de asteptare.

 

7.4. Participantul are obligatia de a pastra documentul (factura fiscala privind achizitia Dispozitivului/ telefonului Samsung) si de a-l pune la dispozitia Organizatorului, in cazul in care acesta solicita, ca o masura suplimentara de validare a efectuarii achizitiei, pana la data de 08 Mai 2020.

 

Articolul 8 - Desemnarea castigatorilor

 

8.1. In cadrul acestei Campanii vor fi desemnati un numar de maximum 3000 (trei mii) de castigatori, desemnarea acestora de catre Organizator urmand a se realiza dupa verificarea indeplinirii tuturor conditiilor de participare prevazute de prezentul Regulament de campanie, in ordinea cronologica a inscrierilor.

 

8.2. Premiile Campaniei (Samsung Galaxy Buds+) vor fi acordate in ordinea cronologica a completarii formularului de colectare date din aplicatia Samsung Members, primilor 3000 de participanti care au indeplinit cumulativ si corect toate conditiile de participare prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul va publica informatia privind epuizarea premiilor in aplicatia Samsung Members.

 

Articolul 9 - Validarea castigatorilor. Publicarea castigatorilor. Invalidarea castigatorilor.

 

9.1. Organizatorul va avea dreptul de a solicita prezentarea in original a dovezii de achizitie (factura) a Dispozitivului sau orice verificare suplimentara, pentru a verifica data de achizitie a Dispozitivului.

 

9.2. Pentru ca un participant sa poata fi validat drept castigator, este necesara indeplinirea tuturor conditiilor stabilite prin prezentul Regulament.

 

9.3.      Invalidarea castigatorilor:

 

9.3.1. In conditiile in care se constata pentru un potential castigator ca datele transmise de acesta sunt false, eronate ori incomplete, sau in situatia in care se constata neindeplinirea conditiilor prevazute in prezentul Regulament sau in cazul in care nu poate face dovada achizitiei/detinerii Device-ului Participant, acesta va fi invalidat si va pierde orice drept asupra premiului.

 

9.3.2. In conditiile in care un Participant este contactat de doua ori de catre Organizator pentru clarificarea unor date/expedierea premiului si nu raspunde sau nu contacteaza Organizatorul in termen de 24h la numarul de Infoline 021 207 00 72 (tarif normal),acesta va fi invalidat si va pierde orice drept asupra premiului.

 

9.4.2. Nu pot fi validati drept castigatori participantii care nu respecta Regulamentul Campaniei ori conditiile de inscriere/participare ori nu poate intra in posesia premiului sau refuza premiul.

 

 

Articolul 10 - Intrarea in posesia premiilor

 

10.1.  Intrarea in posesia premiilor se realizeaza prin intermediul Organizatorului, astfel:

 

Prin livrare la adresa comunicata de participantul desemnat castigator, prin curierat, in termen de 30 de zile lucratoare de la validarea castigatorului.

 

Castigatorul va primi un mesaj de tip sms din partea curierului, la numarul declarat in formularul de participare, prin care va fi instiintat in legatura cu livrarea premiului.

 

Participantul desemnat castigator va fi notificat prin doua avizari din partea firmei de curierat. Daca acesta, din diverse motive, nu poate fi gasit la adresa furnizata sau nu raspunde la telefon cand este sunat de curier, acesta va fi invalidat.

 

Premiile  vor  fi  expediate  o  singura  data,  fiind  obligatorie  prezenta  fizica  a participantul desemnat castigator in vederea intrarii in posesie a premiului/ilor si completarii numelui si semnarii documentelor aferente inmanarii acestuia/acestora.

 

10.2. Inmanarea premiilor este conditionata de (i) incheierea Procesului verbal de predare-primire a premiului, precum si (ii) a documentului ce atesta livrarea prin curier (nota de transport a coletului din partea curierului/ AWB). Refuzul de a semna documentele ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

 

10.3. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numarului de telefon incorecte / incomplete, datele declarate la participare nefiind corecte si complete.

 

10.4. Orice omisiune a pasilor mai sus mentionati atrage dupa sine invalidarea castigatorului.

 

 

Articolul 11 - Taxe si impozite

 

11.1. Organizatorului ii incumba obligatiile legale de retinere si virare a impozitelor/taxelor, pentru premiile acordate, conform prevederilor Codului Fiscal.

 

Platitorul premiilor este Lion Communication Services SA, prin divizia sa Leo Burnett. Valoarea premiilor include impozitul pe premii care va fi calculat prin retinere la sursa, urmand a fi declarat si virat catre Bugetul de Stat de catre Platitorul premiilor.

 

11.2. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare.

 

 

Articolul 12 – Limitarea raspunderii

 

12.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

 

12.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul Campaniei, decizia comisiei formata din doi reprezentanti ai Organizatorului si un reprezentant al Samsung, este definitiva.

 

12.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

 

12.4.   Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 

Inscrieri trimise in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este prevazuta in prezentul Regulament.

 

Inscrierea in Campanie, prin accesarea banner-ului din Aplicatia Samsung Members din afara teritoriului Romaniei nu este posibila. Banner-ul va putea fi accesat exclusiv pe teritoriul Romaniei.

 

Eventualele dispute legate de Produsele participante la Campanie; premiul va fi acordat persoanei care isi declara datele de contact si face dovada validitatii datelor declarate.

 

Erori in datele furnizate de catre participanti sau lipsa de acuratete a datelor de contact. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate, incomplete sau incorecte care au dus la imposibilitatea identificarii unui castigator.

 

Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului castigat.

 

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului utilizarii premiului nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

 

Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de inscriere in Campanie sau disfunctionalitatii in procesul de inscriere in Campanie.

 

Ordinea receptionarii participarilor inscrise este reprezentata de data calendaristica si ora receptionarii acestora de catre Organizator.

 

12.5. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor. Organizatorul are dreptul de a invalida orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

 

12.6. Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea premiului castigat precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de castigul unuia dintre premiile prezentei Campanii.

 

Articolul 13 - Prelucrarea datelor personale

 

Prin inscrierea in Campania „Pre-order Galaxy S20+ & S20 Ultra”, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

 

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

 

Articolul 14 - Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

 

14.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul in care (i) se constata epuizarea fondului de premiere, (ii) intervine un eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, (iii) intervine un caz de imposibilitate a Samsung si/sau Organizatorului de a continua aceasta Campanie din motive independente de vointa sa, sau (iv) daca Samsung doreste acest lucru. Organizatorul/ Samsung nu este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despagubire/dauna sau altele asemenea.

 

14.2. Samsung isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile Campaniei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului in acelasi mod ca prezentul Regulament (in modalitatile prevazute la Pct. 3.2. al Art. 3 din Regulament).

 

Articolul 15 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

 

15.1. In cazul in care oricare dintre castigatorii unui premiu in cadrul Campaniei se afla in imposibilitate de a se deplasa, inmanarea premiului se va face catre o persoana imputernicita prin procura notariala speciala pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite prin procura notariala, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

 

 

Articolul 16 - Legea aplicabila, Litigii

 

16.1.   Legea aplicabila este legea romana.

 

16.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

16.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

16.4 Lista celor 3000 de participanti desemnati castigatori se va afisa in maxim 30 de zile de la data inchierii procedurii de validare.

 

 

Articolul 17 – Clauze finale

 

 

17.1. Deciziile Samsung privind Campania promotionala „Pre-order Galaxy S20+ & S20 Ultra” sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

 

17.2. Premiile neacordate vor ramane in posesia Samsung care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

17.3. Samsung este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

 

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei “Pre-order Galaxy S20+ & S20 Ultra”

 

(“Campania”)

 

Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

 1. 1.           Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

 

Samsung Electronics Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, sos Bucuresti – Ploiesti, nr. 172-176, etaj 5, inregistrata in registrul comertului sub nr. J40/7668/2013, avand CUI 2269428 (denumita in continuare "Operatorul"),prin intermediul Lion Communication Services S.A., cu sediul social/ adresa de corespondenta in Bucuresti, str. Nicolae Iorga, nr. 13, corp A, sector 1, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/8531/2009, cod unic de inregistrare 25848554, cont RO83BRDE426SV39632454260, deschis la BRD – Sucursala Mosilor, reprezentata legal prin – dl. Theodor-Liviu Dumitrescu, in calitate de Director General (denumita in continuare “Imputernicit”),si Agentiei de Marketing direct MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Str. Siriului, nr. 42-46, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO 13351917, in calitate de Persoana imputernicita a agentiei Lion Communication Services (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”).

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

 

Samsung  Electronics  Romania  SRL  persoana  de  adresa:  Bucuresti,  sos  Bucuresti  –

 

Ploiesti, nr. 172-176, etaj 5, email: dataprotection.serom@samsung.com

 

 

 

 1. 2.           Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 

(i)           Nume si prenume;

 

(ii)          Numar de telefon;

 

(iii)         Adresa de email;

 

(v)        Adresa de livrare;

 

(vi)        CNP.

 

Codul numeric personal va fi colectat pentru ca Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare si pentru a putea verifica daca varsta castigatorilor in curs de validare este conform Regulamentului, adica impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

 

 1. 3.           Scopul procesarii

 

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

 

(i)           organizarii si desfasurarii Campaniei;

 

(ii)          desemnarii si validarii castigatorilor;

 

(iii)         atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

 

 1. 4.           Temeiul juridic al prelucrarii

 

Datele sunt prelucrate in baza consimtamantului acordat de participanti prin participarea in prezenta Campanie. Furnizarea datelor personale de catre participanti nu este obligatorie, insa in lipsa acestor date participantii nu se vor putea inscrie la Campanie.

 

Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului cu scopul de a indeplini formalitatile de acordare a premiilor, precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ii revin Operatorului.

 

 1. 5.           Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului Lion Communication Services S.A., Subimputernicitului MEDIAPOST HIT MAIL SA, curierul privat, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. 6.           Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Operator, prin imputernicitul Lion Communication Services (in calitate de Organizator al Campaniei),conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

 

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal ale castigatorilor, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare. Subimputernicitul va sterge datele cu caracter personal ale castigatorilor in termen de 90 de zile lucratoare de la incheierea campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campania “Pre-order Galaxy S20+ & S20 Ultra”.

 

Datele cu caracter personal ale necastigatorilor vor fi distruse in termen de 90 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campania “Pre-order Galaxy S20+ & S20 Ultra”.

 

 1. 7.           Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

 

(i)           dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

 

(ii)          dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

 

(iii)         dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

 

(iv)        dreptul la restrictionarea prelucrarii;

 

(v)          dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

 

(vi)  dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP),B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, tel. 0318.059.211, (www.dataprotection.ro),in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Bucuresti, sos Bucuresti – Ploiesti, nr. 172-176, etaj 5, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail dataprotection.serom@samsung.com.

 

 1. 8.           Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

 

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ Imputernicitul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse / distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare, iar Participantul va fi invalidat din campanie.

 

 1. 9.           Securitatea datelor cu caracter personal

 

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului operata de catre Imputernicit, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

 

 1. 10.        Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

 

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost informate cu privire la Regulament.

 

 1. 11.        Alte prevederi

 

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 

ACT ADITIONAL LA

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

„Pre-order Galaxy S20+ & S20 Ultra”

 

Perioada de desfasurare a campaniei: 11 februarie 2020  – 24 aprilie 2020

 

 

 

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale organizata de LION COMMUNICATION SERVICES S.A. prin intermediul Agentiei Mediapost Hit Mail S.A. se modifica dupa cum urmeaza:

 

 1. Continutul Articolul 2 - Durata si locul de desfasurare al Campaniei se modifica in:

 

2.1. Campania este organizata si desfasurata pe teritoriul Romaniei in perioada 11 februarie 2020 (orele 22:00:00) – 24 aprilie 2020 (orele 23:59:59),prin intermediul aplicatiei Samsung Members.

 

2.2. Mecanismul de participare in cadrul Campaniei „Pre-order Galaxy S20+ & S20 Ultra” este detaliat la Articolul 7 al prezentului Regulament.

 

 1. 2.       Continutul Articolul 7Mecanismul desfasurarii Campaniei se modifica

 

in:

 

7.1. Campania incepe in data de 11 februarie 2020 (orele 22:00:00).

 

7.2. Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie, este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 

Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 5 al prezentului Regulament.

 

Participantul trebuie sa achizitioneze un telefon Samsung Galaxy S20 Ultra sau Samsung S20+ (produsele participante la campanie trebuie sa aiba specificat pe cutie - Samsung Electronics Romania S.R.L.) in perioada 11 februarie 2020 – 08 martie 2020.

 

Participantul trebuie sa activeze* device-ul participant in perioada 9 – 31 martie 2020 (orele 23:59:59).

 

*Nota: Activarea Dispozitivului se realizeaza prin pornirea Dispozitivului cu un card SIM activ pentru o perioada de minim 5 (cinci) minute si mentinerea accesului la internet. Activarea Dispozitivului este gratuita, cu mentiunea ca nu acopera costurile de conectare la reteaua de internet pe care o foloseste Utilizatorul/Participantul. Costurile conectarii la reteaua de internet corespund cu tarifele operatorului retelei folosite de Utilizator.

 

Participantul trebuie sa descarce, pe Device-ul participant, aplicatia Samsung Membes din Galaxy Store sau Google Play Store (in cazul in care aceasta nu este pre-instalata) si sa se inregistreze in Aplicatia Samsung Members in perioada 15 aprilie – 24 aprilie 2020 (orele 23:59:59). Este imperativa completarea formularului de inregistrare cu datele corecte, complete, reale si actuale ale Participantului. Furnizarea de date false, incorecte sau incomplete reprezinta caz de invalidare.

 

Participantul trebuie sa acceseze banner-ul generat in contul Participantului din aplicatia Samsung Members, in perioada 15 aprilie 2020, ora 12:00:00, pana cel tarziu la data de 24 aprilie 2020, ora 23:59:59

 

Nota: Banner-ul care face posibila inscrierea se va genera doar in perioada 15 aprilie 2020, incepand cu ora 12:00:00 – 24 aprilie 2020, ora 23:59:59. Banner-ul poate fi accesat exclusiv de pe teritoriul Romaniei.

 

Participantul trebuie sa completeze formularul de colectare date necesare livrarii premiului cu date sale: nume, prenume, adresa de email, adresa de livrare, numar de telefon, CNP. Excusiv primele 3000 de participari valide vor fi premiate (inregistrarea ca Participant la campanie a unei alte persoane decat cumparatorul device-ului va duce la invalidarea acestuia precum si la pierderea oricarui drept asupra premiului).

 

7.3. In Campanie se pot inscrie toti participanti care indeplinesc conditiile prevazute la pct. 7.2 de mai sus, cu mentiuneaca, in momentul in care se va atinge pragul de 3000 de participanti, acestia vor fi instiintati ca s-a atins pragul de 3000 de participanti. Participantii care doresc sa se inscrie peste limita de 3000 se mai pot inscrie prin introducerea datele lor personale, aflandu-se pe lista de asteptare.

 

7.4. Participantul are obligatia de a pastra documentul (factura fiscala privind achizitia Dispozitivului/ telefonului Samsung) si de a-l pune la dispozitia Organizatorului, in cazul in care acesta solicita, ca o masura suplimentara de validare a efectuarii achizitiei, pana la data de 30 iunie 2020.

 

 

 

Restul prevederilor regulamentului (legalizat cu numarul 306 de catre Notar Public Nica Oana Raluca la data de 12.02.2020) raman neschimbate.