REGULAMENTUL CAMPANIEI

VOUCHERE MARTIE COMANDA

Perioada de desfasurare:

20 noiembrie - 31 decembrie 2020

 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei VOUCHERE COMANDA(denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

 1. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 20 noiembrie 2020 ora 00:00 - 31 decembrie 2020 ora 23:59.

 

 1. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura, online, pe site-ul www.flanco.ro

 

 1. DREPTUL LA PARTICIPARE

La Campanie participa persoanele fizice avand varsta minima de 16 ani, numita in continuare “Participant”, care au plasat o comada in data de 13 noiembrie pe site-ul flanco.ro si care, din motive tehnice, nu au fost redirectionati catre pagina de plata PayU.

 

 1. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa primeasca un mail sau un sms din partea Flanco. In campanie participa clientii care, din motive tehnice, nu au putut plasa comanda prin optiunea de plata PayU, in data de 13 noiembrie.

Campania de emitere voucher este valabila in perioada 20 Noiembrie – 30 Noiembrie.

 1. La achizitia unui produs din oferta Flanco, in perioada 20 Noiembrie – 30 Noiembrie, Participantul primeste un voucher in valoare de 100 (o suta) lei, tiparit pe factura fiscala si trimis pe email impreuna cu aceasta.
 2. Voucherul va fi putea folosit la orice comanda ulterioara, pe site-ul flanco.ro. Acesta se activeaza dupa 15 zile de la prima achizitie, fiind valabil pana in data de 31 Decembrie 2020, ora 23:59
 3. Oferta nu este valabila in magazine.

 

 1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul www.flanco.ro .

Clauze speciale:

 1. Voucherul se acorda clientilor care nu au putut plasa comanda prin metoda de plata PayU din data de 13 noiembrie, din motive tehnice.
 2. Voucher-ul se emite la prima tranzactie efectuata de catre participant,  din acelasi cont din care s-a plasat comanda din data de Vineri, 13 Noiembrie.
 3. Perioada de emitere vouchere este 20 Noiembrie – 30 Noiembrie 2020
 4. Voucher-ul poate fi utilizat la orice alta achizitie, fiind activat la 15 zile de la aceasta achizitie, cu valabilitate pana la 31 Decembrie 2020.
 5. Reducerea de 100 (o suta) lei se aplica la valoarea cosului de cumparaturi, indiferent de numarul de produse, cantitate, metode de plata sau livrare.
 6. Voucherul va putea fi folosit pana pe 31 decembrie.
 7. Voucher-ul nu se cumuleaza cu alte vouchere Flanco
 8. Aceasta Oferta/Reducere nu cumuleaza cu alte reduceri afisate, exceptie fiind oferte de rate.
 9. In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului, valoarea vaucherului nu se returneaza.
 10. Stocurile si preturile produselor din oferta de Black Friday de vineri, 13 noiembrie, sunt valabile la momentul transmiterii mail-ului tranzactional. Dupa acest moment, produsele se pot epuiza sau isi pot modifica pretul.
 11. Daca se achizitioneaza un produs cu o valoare mai mica de 100 lei, nu se acorda rest.

 

 1. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

 

 1. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv  in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.flanco.ro .

 1. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei „Vouchere comanda”.

Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:

 1. Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.
 2. Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.

 

 

 1. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la de la livrare. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 1. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a

 

 

FLANCO RETAIL SA