Esential de retinut:

produsele sunt disponibile in limita stocurilor

cantitatea maxima ce poate fi comandata: 2 bucati

oferta se cumuleaza cu reducerea deja existenta pe flanco.ro

Regulament

cu privire la desfasurarea campaniei

Zilele Samsung la Cluj

24 februarie  – 01 martie 2020


I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI:
Organizatorul campaniei promotionale “Zilele Samsung la Cluj”, (denumita in continuare ”Campania”),este societatea Flanco Retail S.A. (desemnata in cele ce urmeaza sub titulatura ”Organizator”),societate comerciala organizata potrivit legii romane, cu sediul social in Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare RO27698631, reprezentata prin dl. Dragos Sirbu, in calitate de Director General.

 

II. DURATA CAMPANIEI

Campania se desfasoara in perioada 24 februarie ora 00:00 – 01 martie 2020 ora 23:59.

 

III. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura online pe flanco.ro, in limita stocurilor disponibile.

 

IV. DREPTUL DE PARTICIPARE
La Campania poate participa orice persoana juridica si orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani (numita in continuare ”Participant”) care cumpara online de pe flanco.ro.

 

V. MECANISMUL CAMPANIEI

1. Campania consta in aplicarea unei reduceri suplimentare de 10 (zece)% la pretul de vanzare al produselor participante, prin ultilizarea codului de voucher afisat pe materialele promotionale.

 

2. Participantii vor putea achizitiona de pe flanco.ro maximum 2 (doua) produse de acelasi tip, avand acelasi cod comercial sau cod de producator atasat produsului. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza sau anula vanzarile sau comenzile care nu respecta aceasta conditie.

 

3. Campania se cumuleaza cu alte oferte promotionale si/sau oferte speciale si/sau campanii publicitare si/sau alte reduceri de pret acordate de Organizator

 

4. In cazul plasarii unei comenzi pe flanco.ro, factura va fi emisa pe baza datelor furnizate de catre Participant in procesul de creare a contului Flanco. Organizatorul nu este responsabil si nu poate fi tinut raspunzator pentru furnizarea de catre Participant a unor date incorecte, incomplete si/ sau false la momentul crearii contului si/sau la data plasarii comenzii.

 

5. In perioada desfasurarii Campaniei, pe flanco.ro vor putea fi plasate doar comenzi online. Organizatorul nu va putea prelua de la Participanti comenzi transmise telefonic sau prin e-mail.

 

6. Articolele vandute impreuna si/sau pachetele promotionale achizitionate de Participant in timpul Campaniei se pot returna doar integral. Astfel, in cazul in care Participantul doreste sa returnarea unor cumparaturi de acest tip, vor trebui returnate toate produsele si/sau serviciile incluse si/sau asociate respectivelor articole si/sau pachete promotionale.

 

VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, online, pe flanco.ro.

 

VII. FORTA MAJORA

In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta va fi impiedicata.

 

VIII. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a informa publicul prin afisare in magazinele Flanco si online pe flanco.ro.

 

IX. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, denumit in continuare RGPD.

Prin participarea la Campanie in magazinele din reteaua Flanco sau online pe flanco.ro, Participantii sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul oferirii produselor comercializate de Organizator. Aceasta prelucrare are ca temei art. 6 alin. 1 lit. b (executarea unui contract) si lit. c (indeplinirea unei obligatii legale) din Regulamentul RGPD.

Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de RGPD, respectiv dreptul de acces, la rectificare, la stergea datelor, la restrictionarea prelucrarii, la portabilitatea datelor, dupa caz, la opozitie, dreptul de a nu face obiectul unui proces individual automatizat, inclusiv crearii de profiluri care ii privesc sau ii afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa si dreptul de a-si retrage consimtamantul daca prelucrarea are loc in baza acestuia, ulterior, in mod usor si gratuit, retragerea urmand sa produca efecte numai pentru viitor.

Informatiile privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile din magazinele retelei nationale sunt disponibile in orice magazin Flanco, iar cele privind prelucrarea datelor personale pentru cumparaturile online de pe flanco.ro sunt disponibile la https://www.flanco.ro/prelucrarea-datelor-personale.

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Organizatorului:

a. prin e-mail la adresa data.protection@flanco.ro;

b. prin posta sau curier la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud. Ilfov, cu mentiunea ”In atentia Responsabilului cu protectia datelor Flanco”.

Participantii au dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de Supraveghere (www.dataprotection.ro).

 

X. TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

 

XI. CONTESTATII

Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa sau trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzeci si iopt) de ore de la achizitie. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului mentionat nu va putea fi rezolvata pozitiv. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

 

XII. ALTE REGLEMENTARI

In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa sa, Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.

 

XIII. PRODUSE PARTICIPANTE

ID Produs            Produs

134072                  SMART TV LED 81 CM SAMSUNG UE32N5302, A

120452                  SMART TV LED 123 CM SAMSUNG UE49M5502, A+

126198                  LED HD 80 CM SAMSUNG UE32N4002, A

137044                  SMART TV FULL HD 80 CM SAMSUNG UE32N5372, A+

137621                  ULTRA HD 4K SMART TV 189 CM SAMSUNG UE75RU7102, A+

134671                  QLED ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG QE43Q60R, A

135404                  ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG UE43NU7092, A

137620                  ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG UE43RU7092, A

134665                  ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG UE43RU7102, A

135708                  ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG UE43RU7172, A

134004                  QLED ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SAMSUNG QE49Q60R, A

135715                  QLED ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SAMSUNG QE49Q67, A

134096                  QLED ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SAMSUNG QE49Q70R, B

134070                  CURVED ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SAMSUNG UE49RU7302, A

134965                  ULTRA HD 4K SMART TV 125 CM SAMSUNG UE50NU7092, A

137623                  ULTRA HD 4K SMART TV 125 CM SAMSUNG UE50RU7092, A

134668                  ULTRA HD 4K SMART TV 125 CM SAMSUNG UE50RU7102, A

134005                  QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q60R, A

137619                  QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q70R, B

134672                  QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q80R, B

134664                  QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q85R, B

134673                  QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q90R, B

137624                  ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG UE55RU7092, A

134007                  ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG UE55RU7102, A

134069                  CURVED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG UE55RU7302, A

134112                  ULTRA HD 4K SMART TV 146 CM SAMSUNG UE58RU7102, A

135716                  ULTRA HD 4K SMART TV 146 CM SAMSUNG UE58RU7172, A

134098                  QLED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG QE65Q70R, B

135405                  ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG UE65NU7022, A+

134113                  ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG UE65RU7102, A+

136115                  ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG UE65RU7172, A+

134115                  CURVED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG UE65RU7302, A+

 

 

S.C. FLANCO RETAIL S.A.