Regulamentul oficial al Campaniei ,,#ReciclamImpreuna”

SECTIUNEA 1. Organizatorul campaniei

Art.1.1 Organizatorul campaniei de constientizare ,,#ReciclamImpreuna” (denumita in continuare ,,Campania”)este Asociatia Sistemul National de Reciclare a Bateriilor (SNRB), cu sediul social in Strada Marcel Iancu, nr. 3-5, sector 2, Bucuresti, adresa de corespondenta in Strada Aromei, nr 88, etaj 1, sector 2, Bucuresti, inregistrata sub nr. 28/04.03.2010 CUI RO 26655357, tel. 021.528.03.76, fax 021.528.03.70, e-mail: secretariat@snrb.org reprezentata de doamna Elena Ion, cu functia de Presedinte, si Asociatia Environ cu sediul social in Strada George Bacovia, nr.1, Voluntari, Ilfov, adreas de corespondenta in Strada Aromei, nr.88, etaj 1, sector 2, Bucuresti, inregistrata cu nr 31/17.09.2007, CUI RO22484904, tel. 021.528.03.68, e-mail secretariat@environ.ro reprezentata de domnul Andrei Orban cu functia de Presedinte, Denumiti in continuare Organizatori.

 

Programul se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Programul are drept obiective cresterea nivelului de informare si constientizare a populatiei cu privire la importanta colectarii selective a deseurilor de baterii si acumulatori (DBA) si a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) si reciclarii acestora, precum si cresterea cantitatilor colectate de la populatie in vederea indeplinirii obiectivelor prevazute de HG 1132/2008 si OUG 5/2015.

 

Campania se va derula in conformitate cu prezentul Regulament. ,,Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Campaniei, obligatorii pentru toti Participantii, in vigoare in orice moment pe parcursul desfasurarii Campaniei. Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 10 iulie 2018, dupa cum se detaliaza la sectiunea 10 de mai jos.

 

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica fara sa solicite acordul Participantilor si fara drept de compensare pentru acestia, oricare dintre prevederile prezentului Regulament, cum ar fi, dar fara a se limita la: prevederile care reglementeaza modul de derulare a Campaniei, teritoriul de desfasurare, conditiile de participare, data de inceput si data de sfarsit (putand inclusiv sa suspende sau sa inceteze Campania). Modificarile de orice fel aduse prezentului Regulament urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe pagina www.reciclamimpreuna.

 

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca de catre participanti a prezentului Regulament.


SECTIUNEA 2. Perioada si aria de desfasurare

Art.2.1 Campania #ReciclamImpreuna este organizata si se desfasoara in magazinele selectate, conform listei din Anexa 1, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.

Art. 2.2 Programul se va desfasura in perioada  10 iulie – 31 decembrie 2018.

Art.2.3 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiul virtual corespunzator platformei Facebook in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.


SECTIUNEA 3. Participanti

Art. 3.1.La Campanie pot participa orice persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a)       au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie

b)       au domiciliul pe teritoriul Romaniei sau sunt rezidenti pe teritoriul Romaniei

c)       detin un cont activ pe reteaua de socializare Facebook

d)       nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorilor si nu sunt rude sau afini ale/ai persoanelor mentionate anterior

e)       detin un document de identitate valabil care va trebui prezentat in scopul identificarii, validarii si ridicarii premiilor daca Participantii sunt declarati castigatori ai Campaniei

f)         participarea la Campanie implica prelucrarea de catre Organizatori a datelor cu caracter personal, in conditiile prevazute in Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte integranta din prezentul Regulament.

Inscrierea in Campanie are urmatoarele efecte: citirea, intelegerea si acceptarea Regulamentului de catre Participanti, a termenilor si conditiilor acestuia, obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament si intelegerea faptului ca, in cazul nerespectarii prevederilor prezentului Regulament, participarea la Campanie a Participantilor poate fi exclusa si orice premii acordate sa fie anulate. Cerintele mentionate mai sus reprezinta conditii esentiale pentru inscrierea in Campanie.

Participantii au luat cunostinta si sunt de acord ca Organizatorii sunt indreptatiti sa nu acorde premiul unui participant care nu indeplineste conditiile de participare la Campanie, chiar daca a fost declarat Castigator.

Art.3.2 Participantii la Campania #ReciclamImpreuna sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului oficial.

Art.3.3. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.


SECTIUNEA 4. Mecanismul de desfasurare

Art. 4.1 Campania se adreseaza persoanelor care indeplinesc toate conditiile cerute unui Participant, dupa cum se detaliaza la Sectiunea 3.  

Art. 4.2 Participantii declarati castigatori in cadrul unei sesiuni nu mai pot participa la alte sesiuni ale Campaniei.

Art.4.3 Pentru a se inscrie in Campanie, Participantii trebuie sa urmeze cumulativ urmatorii pasii:

  • sa verifice pe aplicatia Unde Reciclam care este cel mai apropiat punct de colectare
  • sa recicleze baterii uzate si/sau echipamente electrice vechi in unul din punctele de colectare din reteaua SNRB/Environ
  • sa isi faca o fotografie recicland la punctul de colectare (fara a surprinde branduri, preturi sau alte persoane)
  • sa publice fotografia pe pagina personala de Facebook insotita de hashtag-urile #ReciclamImpreuna si #UndeReciclam si sa folosesca optiunea check in @ (magazinul unde recicleaza)

Art.4.4 Toti participantii care au indeplinit conditiile de participare de la art.3.1 si care au respectat pasii de la art. 4.3 vor intra in tragerea la sorti pentru premiul saptamanal, avand sansa de a castiga prin tragere la sorti o bratara fitness.

Art.4.5 Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a inscrierii materialelor in acest concurs. Participantul trebuie sa fie proprietarul tuturor drepturilor asupra materialelor inscrise in concurs.

Art.4.6 Un participant poate participa de pe un singur cont si poate castiga un singur premiu. Identificarea unica se va face dupa Id-ul de facebook, nume, numar de telefon si adresa de e-mail. Utilizarea mai multor conturi nu este permisa, fiind considerata incercare de fraudare si atragand blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

Art.4.7 Imaginile si comentariile inscrise in concurs vor fi moderate in maxim 24 de ore de la inscrierea lor in concurs. Acestea vor fi sterse din aplicatie si descalificate din concurs fara un anunt prealabil, daca:

  • contin imagini sau mesaje vulgare, defaimatoare sau violente
  • contin imaginea altor branduri
  • nuditate
  • descrierea imaginilor ce contin cuvinte jignitoare, vulgare, defaimatoare, rasiste sau care ameninta in orice fel demnitatea sau integritatea morala a participantilor sau vizitatorilor

Art.4.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea unei imagini sau comentariu pe motiv de neconcordanta cu tema concursului sau incercarea de fraudare a concursului

Art.4.9 Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi. Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in concurs.

Art.4.10 Organizatorii centralizeaza saptamanal postarile care respecta conditiile indicate la Art.4.3 si va desemna un castigator prin tragere la sorti electronica, folosind mecanismul omologat tragerilasorti.ro

Art.4.11 Prin participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord si ca nu vor solicita, in nicio modalitate, niciun fel de reparare materiala sau de orice alta natura si ca nu vor formula plangeri/sesizari impotriva Organizatorilor in cazul in care, dar fara a se limita la , sunt intalnite situatii in care: postarile nu ajung la Organizatori din cauza unor erori de transmitere, trafic, server, nu sunt respectate conditiile prevazute in Regulament.

Art.4.12 In perioada derularii campaniei, pe paginile de Facebook www.facebook.com/ASNRB si www.facebook.com/colecteazabaterii, www.facebook.com/EnvironDEEE, precum si pe website-ul www.reciclamimpreuna.ro vor fi postate materialele participantilor.


SECTIUNEA 5. PREMII

Art.5.1 In cadrul Campaniei #ReciclamImpreuna premiile oferite constau in bratari fitness marca Fitbit in valoare de 110 Euro (500 lei),un premiu pe saptamana.

Art. 5.2 Organizatorii vor calcula, retine si vira in conformitate cu prevederile titlului III din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul aferent venitului din premii, in masura in care premiul acordat unui singur castigator depaseste plafonul zilnic stabilit prin lege ca fiind impozabil (600 de lei, valoare cu TVA inclus).

Art.5.3 Organizatorii au obligatia de a tine evidenta persoanelor inscrise in Campanie conform conditiilor prezentului Regulament.

Art.5.4 Castigatorii nu pot solicita contravaloarea in bani si/sau alte produse a premiilor si nici nu pot cere modificarea parametrilor/caracteristicilor/optiunilor premiilor.

Art.5.5 Desemnarea castigatorilor se face de catre Organizatori, in functie de criteriile mentionate la Art.4.3

Art.5.6 Castigatorii se anunta pe pagina de Facebook si pe website-ul www.reciclamimpreuna.


SECTIUNEA 6. Desemnarea castigatorilor si modalitate de intrare in posesia premiului

Art.6.1. Saptamanal, in fiecare zi de luni, are loc tragerea la sorti in vederea acordarii premiului saptamanal.

Art.6.2 Tragerea la sorti in aceasta Campanie se va realiza prin utilizarea unui program (soft) cu distributie aleatorie care va selecta castigatorii dintr-o baza de date constituite in baza participarii la Campanie ce contine id facebook.

Art.6.3 Extragerea se va realiza pe baza unui algoritm electronic, fara posibilitatea interventiei umane în algoritmul de selectare a castigatorilor, dintre toti participantii care s-au înscris în Campanie in saptamana respectiva. In cadrul tragerii la sorti se vor desemna 1 castigator.

Art.6.4 Extragerea castigatorilor este efectuata prin intermediul serviciului independent www.TrageriLaSorti.ro, folosind un dispozitiv omologat în acest scop de Oficiul Federal de Metrologie din Elvetia. Astfel, participantii au garantia unei extrageri corecte si transparente.

Art.6.5 Validarea Participantilor desemnati castigatori se va face pe baza datelor mentionate.

Art.6.7 Validarea si ridicarea oricarui premiu de la Organizatori se pot face numai in baza urmatoarelor:

-          in baza datelor personale comunicate de castigatori Organizatorilor in ziua cand sunt desemnati castigatori si contactati de Organizatori. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care duc la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiilor catre acestia.

-          In baza CNP comunicat transmis Organizatorilor prin oricare dintre urmatoarele mijloace de comunicare: fax, posta electronica, urmand a fi verificat ulterior

-          Premiile vor fi expediate prin intermediul unei companii preselectate de organizator in termen maxim de 15 zile lucratoare de la data validarii castigatorilor, iar predarea se va face doar in baza cartii de identitate a titularului si numai in conformitate cu prevederile acestui Regulament. In momentul primirii premiului, castigatorii trebuie sa semneze documentul de primire al premiului

-          Pentru a intra in posesia castigurilor, castigatorii nu vor efectua nici o alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.

-           Organizatorii nu isi asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie Promotionala. Producatorul fiecarui obiect oferit ca premiu in cadrul Campaniei va remedia orice defect in cadrul perioadei de garantie, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in certificatul de garantie ce insoteste produsul respectiv

Toate operatiunile de inscriere la Concurs se inregistreaza intr-o baza de date si pot fi puse, la cerere, la dispozitia autoritatilor competente in domeniu, conform legii.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Campaniei. In cazul constatatrii unor situatii de fraudare a Campaniei, Organizatorii vor proceda la descalificarea Participantului si la invalidarea premiului castigat prin frauda.

Pe langa orice alte cazuri de descalificare prevazute in Regulament, daca se dovedeste ca informatiile furnizate de Participanti pe perioada derularii Campaniei nu sunt adevarate si/sau ca Participantii incalca oricare dintre conditiile de participare la Campanie sau dintre dispozitiile prezentului Regulament, Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula premiul acordat si de a valida alti castigatori in conditiile prezentului Regulament si respectiv, sa inchida Campania ca urmare a imposibilitatii desemnarii altor participanti castigatori, dupa caz.


SECTIUNEA 7. Erori

Art.7.1 Reclamatiile cu privire la premiul primit, efectuate dupa data de semnare a procesului verbal de predare primire care atesta inmanarea premiului nu vor fi luate in conisderare si nu vor fi responsabilitatea Organizatorilor

Art.7.2 In caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorilor, acestia isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.


SECTIUNEA 8. Protectia datelor personale

Art.8.1 Participantilor la Campania #ReciclamImpreuna, le sunt ocrotite drepturile in conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Art.8.2 Informatii complete despre prelucrarea datelor personale se regasesc in “Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal colectate si procesate in Campania “#ReciclamImpreuna”” care face parte integranta din acest regulament.


SECTIUNEA 9. Forta majora

Art.9.1 Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizatori, inclusiv imposibilitatea Organizatorilor din motive independente de vointa sa, si a carui aparitie pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art.9.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorii vor fi exonerati de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 din Codul Civil. Daca Organizatorii invoca forta majora sunt obligati sa comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.


SECTIUNEA 10. Litigii

Art. 10.1 Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau,in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.


SECTIUNEA 11. Regulamentul oficial al Campaniei

Art.11.1 Regulamentul Campaniei va fi publicat pe site-ul www.reciclamimpreuna. si va fi disponibil gratuit oricarui solicitant, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei, in magazinele participante.

Art.11.2 Organizatorii pot decide incetarea prezentei Campanii inainte de data de 31.12.2018 (data declarata de final a Campaniei) din motive independente de vointa sa, cum ar fi, dar fara a se limita, la aparitia unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, imposibilitatea de a continua prezdenta Campanie etc. Acest lucru va fi anuntat si comunicat tuturor persoanelor partiicpante pe website-ul www.reciclamimpreuna.

Art.11.3 Regulamentul Campaniei este disponibil spre consultare, in mod gratuit, pe pagina de Campanie din cadrul paginii de internet www.reciclamimpreuna..

Pe perioada de desfasurare a Campaniei, Participantii pot suna la linia de telefon dedicata 031.821.3333 pentru a afla mai multe amanunte in legatura cu Campania. Programul de functionare a liniei telefonice este de luni pana vineri intre orele 09:00 - 17:30.

Referitor la reteaua de socializare Facebook, persoanele care intra pe pagina SNRB gazduita de Facebook, sunt sfatuiti sa citeasca inainte termenii si conditiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv politica de confidentialitate ale Facebook, avand in vedere faptul ca acestea sunt in afara controlului Organizatorilor.


SECTIUNEA 12. Incetarea Campaniei

Campania poate inceta in urmatoarele situatii:

-          implinirea termenului pentru care a fost anuntata Campania

-          aparitia unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania

-          decizia unilaterala a Organizatorilor de a inceta Campania.


SECTIUNEA 13. Responsabilitate

Organizatorii nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale oricaror institutii in ceea ce priveste premiile castigate de catre Participanti.

Organizatorii nu au nicio raspundere si nu vor putea fi implicati in litigii legate de proprietatea premiilor dupa acordarea acestora.

Organizatorii nu sunt raspunzatori, nu isi asuma si nu isi vor asuma nicio raspundere pentru calitatea premiului acordat in cadrul Concursului.

Prin participarea la acest Concurs, Participantii confirma ca inteleg si isi asuma faptul ca premiul acordat in cadrul Concursului nu sunt furnizate, de catre sau cu implicarea Organizatorilor, ci de catre terte parti, furnizori ai respectivelor produse, si ca atare Organizatorii nu au si nu pot avea nicio raspundere cu privire la acestea.

 

Organizatorii nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorii nu au nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre Participanti.

Premiile se vor acorda numai acelor Participanti ale caror date/documente sunt trimise in cadrul Concursului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Organizatorii nu isi asuma si nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile Participantilor la Concurs privind functionarea defectuoasa si/sau nefunctionarea retelelor de Internet care le permit participarea la Concurs.

Organizatorii nu au obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Prin participarea la acest Concurs, Participantii declara si garanteaza faptul ca sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor instructiunilor Organizatorilor precum si tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile.