O F E R T A

"12 rate fara dobanda”

Perioada de valabilitate: 03.11.2016 - 30.11.2016 

T E R M E N E  S I   C O N D I T I I 

 

 

Art. 1. Organizatorul campaniei:

FLANCO RETAIL S.A. (“Flanco”),cu sediul social in Soseaua Bucuresti Nord nr. 15 - 23, Parcul de birouri Swan, Cladirea Windsor, et. 5, Voluntari, judetul Ilfov,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J23/513/2012 si Codul unic de inregistrare nr. RO27698631, operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 18793.

 

Art. 2. Durata campaniei. Locul de desfasurare

2.1. Campania se va desfasura in perioada 03.11.2016 - 30.11.2016 (inclusiv). Oferta este valabila in reteaua magazinelor Flanco din tara si pe www.flanco.ro conform prevederilor art 3

 

Art. 3. Conditiile campaniei:

3.1. Produsul ”12 RATE FARA DOBANDA” este oferit de BRD FINANCE IFN SA in perioada 03.11.2016 – 30.11.2016 clientilor din magazinele Flanco si de pe www.flanco.ro pentru achizitia oricaror produse in valoare cumulata de min 1.500 lei, in limita stocului disponibil, cu respectarea urmatoarelor conditii: sunt posesori de carduri BRD Finance MasterCard care utilizeaza in perioada mentionata la art 2.1 cardurile BRD Finance MasterCard – allinclusive BRD Finance, “Bani doar bani”, Real, Altex, Media Galaxy, Praktiker, Reader's Digest, Daniel, Diverta, Staer, Rombiz, Goldo, Dacia, Renault, Catena, Tarsago la POS-urile din magazinele Flanco si pe www.flanco.ro.

Beneficiarii Campaniei pot beneficia si de alte oferte promotionale / oferte speciale / campanii publicitare / alte reduceri de pret acordate de Flanco, indiferent de modalitatea de acordare a acestora (inclusiv, dar fara a se limita la card de fidelitate, card cadou). 

3.2. Exemplu de calcul reprezentativ:

12 RATE FARA DOBANDA” este disponibil pentru  cumparaturi  in valoare cumulata de min. 1.500 lei, in perioada 03.11 – 30.11.2016. Exemplu de rambursare a unei tranzactii in valoare de 4.800 lei prin "12 RATE 0% DOBANDA" efectuata la utilizarea cardului de credit BRD Finance MasterCard: dobanda anuala fixa: 0%; DAE: 0%; valoarea ratei lunare: 400 lei; durata contractului de credit: 12 luni; costul total al creditului: 0 lei; valoarea totala a creditului: 4.800 lei; valoarea totala platibila: 4.800 lei. Pentru administrarea creditului, se percepe lunar un comision de 4 lei, indiferent de numarul si tipul tranzactiilor efectuate. Asigurarea de viata nu este disponibila pentru aceasta tranzactie. Prezentele informatii sunt orientative si nu au valoare contractuala.

 

Art. 4. Produse Flanco participante la Campanie

4.1. La aceasta Oferta participa toate produsele comercializate in magazinele Flanco si pe www.flanco.ro care se achizitioneaza avand ca modalitate de plata produsul ”12 RATE FARA DOBANDA” acordat de BRD FINANCE IFN SA  

 

Art. 5. Litigii

5.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Beneficiarii Campaniei se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

5.2. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de orice natura in legatura cu aceasta Campanie.

 

Art. 6. Erori, comunicari publicitare necorespunzatoare

6.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda.

Art. 7. Modificarea prezentului regulament / intreruperea Campaniei

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica sau prelungi in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisarea in magazinele Flanco si pe site-ul web www.flanco.ro

7.2. Organizatorul poate intrerupe definitiv Campania doar in cazul producerii unui eveniment de forta majora sau in cazul imposibilitatii, din motive independente de vointa lui, de a o continua.

 

Art. 8. Prelucrarea datelor personale

8.1. Participarea la aceasta Campanie prezuma cunoasterea prezentului Regulament si acordul Participantului/Beneficiarului fata de clauzele acestuia.

8.2. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant/Beneficiar ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de catre Organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

8.3. Prin participarea la Campanie, Participantii/Beneficiarii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizatori sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor oferte/aplicatii similare, marketing direct, etc.

8.4. Tuturor Participantilor/Beneficiarilor la Campanie le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie.

8.5. Fiecare Participant/Beneficiar are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a companiei Flanco trimitand o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa Voluntari, Soseaua Bucuresti Nord nr. 15 -23, Parcul de birouri Swan, Cladirea Windsor, et. 5, judetul Ilfov.

 

Art. 9. Regulamentul Campaniei

9.1. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord si se obliga sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

9.2. Modul in care aceasta Campanie se organizeaza si se desfasoara reprezinta dreptul exclusiv al Organizatorului.

9.3. Regulamentul de participare la Campanie este disponibil pe toata durata desfasurarii Campaniei, in mod gratuit, oricarui solicitant, in cadrul magazinelor Flanco si pe site-ul web www.flanco.ro.

9.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a face publice informatiile privind si orice alte date pe care le considera necesare in legatura cu aceasta Campanei pe site-ul www.flanco.ro .

 

Organizator: 

S.C. FLANCO RETAIL S.A.