Regulamentul Oficial al Campaniei

“5 ani Garantie pentru produsele Electrolux si Zanussi”

 

 

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “5 ani Garantie pentru produsele Electrolux si Zanussi”

este S.C. SUPERCARD SERVICES&SOLUTIONS S.R.L., imputernicit al ELECTROLUX ROMANIA S.A. pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal - societate cu personalitatea juridica romana, cu sediul in Bd. General Vasile Milea nr 2H, et. 1, cam. 1, sector 6 Bucuresti, Romania, cod unic de inregistrare RO27799873, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/12104/10.12.2010, cont de virament RO93BTRLRONCRT0239587401 deschis la Banca Transilvania – Suc. Pantelimon, Bucuresti, reprezentat prin Utku Ogrendil, domiciliat in Bucuresti, sector 1, CNP, posesor al CI seria RR nr. , eliberat de SPCEP S1, biroul nr. 5 la 24.02.2010.

Prelucrarea de date pentru aceasta Campanie este inregistrata la ANSPDCP in registrul prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul 460.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.

 

2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara toate magazinele care comercializeaza produse importate de Electrolux Romania SA, care au agreat sa se alature promotiei. Promotia se aplica produselor incorporabile: plite, cuptoare, masini incorporabile de spalat rufe, masini incorporabile de spalat vase, echipamente frigorifice incorporabile, hote, echipamente speciale incorporabile (cuptoare cu microunde incorporabile, sertare termice, sertare de vidat, expresoare incorporabile) si produselor independente : lazi frigorifice, uscatoare de rufe, aragaze,hote, apartinand marcilor Electrolux si Zanussi.

 

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 15 iulie 2016 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 decembrie 2016 ora 24:00:00.

Orice achizitie efectuata dupa data 31 decembrie 2016 ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator in prezenta promotie.

 

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania care au implinit 18 ani pana la data 15 iulie 2016.

 

5. BENEFICIU CUMPARATOR

Cumparatorul care a achizitionat un produs aflat in promotie, marca Electrolux sau Zanussi, si a inregistrat achizitia acestuia pe site-ul www.registerelectrolux.com sau www.registerzanussi.com , primeste 5 ani garantie pentru produsul achizitionat (2 ani legal + 3 ani extragarantie).

Cumparatorul va primi dovada extragarantiei in termen de 14 zile lucratoare de la inregistrarea produselor, pe email, sub forma de Voucher Electronic Electrolux.

Pentru a utiliza acest voucher, pe perioada celor 5 ani de garantie, acesta trebuie sa fie insotit de factura de achizitie a produsului aflat in promotie. Factura atesta achizitia unui produs in promotie, in perioada de promotie, iar absenta facturii face imposibila folosirea voucherului de extragarantie.


6.MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie, cumparatorul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

a. Sa achizitioneze un produs aflat in promotie, marca Electrolux sau Zanussi, din unul din magazinele participante la promotie.

b. Sa-si inregistreze achizitia pe unul din site-urile www.registerelectrolux.com , www.registerzanussi.com , in functie de marca produsului achizitionat, pentru a primi voucherul care atesta cei 5 ani de garantie.

In termen de 14 zile lucratoare de la inregistrarea achizitiei pe site, Electrolux va trimite un voucher, format electronic, care sa ateste 5 ani garantie pentru produsul achizitionat.

Voucherul este valid DOAR insotit de factura ce atesta achizitia produsului.

Participantii la aceasta campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe produse aflate in promotie. Pentru fiecare produs aflat in promotie, achizitionat, participantul la campanie va primi cate un voucher de extragarantie.

 

7. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

2. Sa achizitioneze in perioada promotiei cel putin un produs aflat in promotie, marca Electrolux sau Zanussi, dintr-un magazin participant la promotie.

3. Produsul sa fie importat de catre Electrolux Romania SA pentru piata romaneasca si sa fie insotit de un certificat de garantie model Electrolux Romania SA.

Nu se va beneficia de extragarantie in urmatoarele cazuri:

-Consumatorul a facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei;

-Consumatorul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala;

-Consumatorul a achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania ;

-Consumatorul a facut achizitia din alt magazin decat cele in care ruleaza promotia

-Consumatorul nu si-a intregistrat achizitia pe unul din cele doua site-uri www.registerelectrolux.com , www.registerzanussi.com .

 

8. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:

-Consumatorul a facut achizitia altui echipament decat cele supuse promotiei;

-Consumatorul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala;

-Consumatorul a achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania ;

-Consumatorul a facut achizitia din alt magazin decat cele participante la promotie ;

-Consumatorul nu si-a inregistrat achizita.

 

9. TAXE

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii Regulamentului sau de trimitere prin posta a plicului cu solicitarea cadoului promotional, cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului Campaniei sau de inregistrare in baza de date.

 

10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Contractului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

11. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Electrolux Romania S.A., fiind operator de date cu caracter personal inregistratla Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal sub nr. 460, se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/castigatorului la prezenta Campanie si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare. Participantii la prezenta campanie au drepturile prevazute de Legea 677/2001: dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisala adresa Electrolux RomaniaS.A.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, Electrolux Romania S.A. are obligatia de a administra in conditii de siguranta datele cu caracter personal furnizate de participantii la concurs.

 

12. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil in magazinele participante la promotie si pe www.electrolux.ro.