ACT ADITIONAL 

la REGULAMENTUL CAMPANIEI ARCTIC

“APARATELE ELECTROCASNICE INCORPORABILE ARCTIC, ACUM CU 5 ANI GARANTIE!”

 

  

Organizatorul Campaniei promotionale este Societatea ARCTIC S.A., o societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul in Orasul Gaesti, str. 13 Decembrie, nr. 210, judet  Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J15/253/1991, cod unic de inregistrare RO933930, reprezentata legal prin Director General YARDIMCI HASAN ALI.

 In temeiul prevederilor Regulamentului “Aparatele electrocasnice incorporabile Arctic, acum cu 5 ani garantie!”, Organizatorul decide:

Art.1 Avand in vedere dispozitiile Regulamentului “Aparatele electrocasnice incorporabile Arctic, acum cu 5 ani garantie!” in sensul ca Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prevederile acestuia, prin prezentul Act Aditional se prelungeste perioada de desfasurare a Campaniei promotionale, pentru perioada 01 Iulie 2016 – 31 Ianuarie 2017.

Art.2. Modificarea Regulamentului “Aparatele electrocasnice incorporabile Arctic acum cu 5 ani garantie!”, prin prezentul Act Aditional va produce efecte incepand cu data de 01 iulie 2016.

Art.3. Modificarea Regulamentului “Aparatele electrocasnice incorporabile Arctic acum cu 5 ani garantie!”, prin prezentul Act Aditional va fi publicata pe site-ul www.arctic.ro/extragarantie,  incepand cu data autentificarii.

Prezentul Act Aditional face parte integranta din Regulamentul “Aparatele electrocasnice incorporabile Arctic, acum cu 5 ani garantie!”, autentificat sub nr. 412/26.02.2016 de notar public Traistaru Ionel, modificat prin Actul Aditional autentificat sub nr. 654/24.03.2016 de notar public Traistaru Ionel, pe care il modifica si il completeaza in mod corespunzator, celelalte prevederi ale acestuia ramanand neschimbate.

Redactat de parte si autentificat de Societatea Profesionala Notariala ANIMUS, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu numarul 8, etaj 4, sector 2 intr-un exemplar original care ramane in arhiva biroului si 4 (patru) duplicate, din care 1 (unu) duplicat va ramane in arhiva biroului notarial si 3 (trei) duplicate s-au eliberat partii.

ORGANIZATOR,

Societatea ARCTIC S.A.

reprezentata prin Director General

 S.S. YARDIMCI HASAN ALI

 

  

Anexa 1 la REGULAMENTUL CAMPANIEI

 “Aparatele electrocasnice incorporabile Arctic, acum cu 5 ani garantie”

Lista produselor participante la Campania “Aparatele electrocasnice incorporabile Arctic, acum cu 5 ani garantie”:

AROIM24500BC

AROIM21300C

AROIE21300C

AROIC21100H

AROIC21100BH

AROIE21100C

AROIG21102

AROIE21100X

ARXG64124SX

ARSV6450B

ARSGN64121S

ARSGN64120S

ARBG64121SX

ARBG64120SX

ARXG64120SX

ARDCG32210SX

ARXG64121SX

AROIE22500X

AROIE32400X

AROIM25602X


 
 

REGULAMENTUL

“Aparatele electrocasnice incorporabile Arctic, acum cu 5 ani garantie”

Perioada valabilitate: 01.03.2016 - 30.06.2016

 

1. ORGANIZATORUL si REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale este Societatea ARCTIC S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Orasul Gaesti, strada 13 Decembrie numarul 210, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub numarul J15/253/09.01.1991, Cod Unic de Inregistrare 933930 din data de 30.11.1992, CIF RO933930, reprezentata legal prin Director General YARDIMCI HASAN ALI si conventional prin mandatar doamna GABRIELA GEANA, Marketing Manager ARCTIC, in baza procurii autentificata sub nr. 05/05.01.2016 de notar public Ionel Traistaru, cu sediul in Mun. Bucuresti.

Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament (denumit in continuare “Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe website-ul www.arctic.ro/extragarantie, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul derularii Campaniei; orice modificare va fi publicata in prealabil pe website-ul www.arctic.ro/extragarantie.     

2. ARIA DE DESFASURARE

Campania este organizata si se va desfasura in toate magazinele partenerilor, inclusiv magazinele din mediul on-line de pe teritoriul Romaniei, care comercializeaza produsele electrocasnice incorporabile marca Arctic precizate la Sectiunea 5 din prezentul Regulament.

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania va incepe la data de 1 martie 2016, ora 00:00:00 si se va incheia la data de 30 iunie 2016, ora 24:00:00.

3.2. Oricarui produs electrocasnic vandut inainte de data de 1 martie 2016 ora 00:00:00 si dupa data de 30 iunie 2016 ora 24:00:00 nu i se va aplica prezentul Regulament si nu va fi luat in considerare de Organizator. 3.3. In situatia in care Organizatorul decide sa reduca sau sa prelungeasca perioada Campaniei Promotionale, acest fapt va fi adus la cunostinta participantilor prin publicarea informatiei pe site-ul www.arctic.ro/extragarantie, prin afisare la punctele de desfasurare a Campaniei Promotionale si prin actualizarea prezentului regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promotionala “Aparatele electrocasnice incorporabile Arctic, acum cu 5 ani garantie”este adresata persoanelor fizice si persoanelor juridice consumatori finali, care achizitioneaza oricare dintre produsele participante la Campanie din magazinele care le comercializeaza pe teritoriul Romaniei. Participantii pot achizitiona unul sau mai multe produse participante la Campanie, conform Sectiunii 5, neexistand  o limitare a numarului de produse sau de participari. Garantia si extragarantia nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine.

5. PRODUSE PARTICIPANTE

La Campanie participa produsele electrocasnice incorporabile marca Arctic prevazute in Anexa 1 la prezentul Regulament.

6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, cumparatorul final trebuie sa achizitioneze cel putin un produs electrocasnic incorporabil marca Arctic aflat in Campanie, conform Sectiunii 5, din magazinele care comercializeaza aceste produse in Romania. La achizitionare, produsul electrocasnic marca Arctic va fi insotit de certificat de garantie original acordat pentru o perioada de 3 (trei) ani.

In vederea obtinerii extragarantiei de 2 (doi) ani, sub forma “Cardului de garantie extinsa Arctic” (prevazut in Anexa 3 la Regulament),cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Arctic participant in Campanie, trebuie sa se inregistreze printr-unul din urmatoarele mijloace:

-pe website www.arctic.ro/extragarantie prin completarea Formularului de inregistrare online (conform modelului prezentat in Anexa 2). Ulterior completarii formularului de inregistrare se emite automat urmatorul mesaj de confirmare: ”Produsul a fost inregistrat cu succes. Pentru a accesa certificatul de garantie te rugam sa accesezi urmatorul link: ”In link-ul mentionat in mesaj se va regasi Cardul de garantie extinsa Arctic cu numar de inregistrare si data la care a fost inregistrata) conform modelului prezentat in Anexa 3);

-prin telefon la Call Center Arctic, apeland *9010 (tarif standard in retelele nationale) oferind informatiile solicitate de operator, cuprinse in Formularul de inregistrare online: denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazine – emitent factura,  numele si prenumele cumparatorului, adresa de domiciliu completa (localitate, judet),adresa de e-mail, numar telefon.;

-prin e-mail transmis catre adresa service@arctic.ro, cuprinzand urmatoarele date din Formularul de inregistrare online:  denumire produs, cod produs, serie fabricatie, numar si data factura/chitanta/bon, magazine – emitent factura,  numele si prenumele cumparatorului, adresa de domiciliu completa (localitate, judet),adresa de e-mail, numar telefon.

Pentru evitarea oricarui dubiu, extragarantia de 2 (doi) ani si “Cardul de garantie extinsa Arctic” se vor acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii  efectuate de catre cumparatorul final al produsului electrocasnic marca Arctic.

Transmiterea “Cardului de garantie extinsa Arctic” se va efectua de catre Organizator, in format electronic sau prin posta (in baza unei confirmari de predare-primire) la adresa de e-mail sau la adresa de livrare indicata de consumatorul final in informatiile furnizate conform mijlocului de inregistrare ales, in cel mult 14 (paisprexece) zile lucratoare de la data inregistrarii produsului (data postei).

In cazul inlocuirii produsului electrocasnic participant la campanie cu unul nou sau cu unul asemanator (daca acesta nu exista pe stoc),ca urmare faptului ca masura reparatorie este imposibila sau disproportionata, extragarantia de 2 (doi) ani (sau diferenta de extragarantie ramasa) se va acorda si produsului cu care a fost inlocuit. Inregistrarea produsului prin oricare dintre mijloacele de mai sus trebuie efectuata in termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii produsului (data inscrisa pe factura de achizitie).

In cazul neinregistrarii produsului in termenul sus mentionat, cumparatorul final al produsului va pierde dreptul de a beneficia de extragarantia de 2 (doi) ani, insa va ramane valabila garantia de 3 (trei) ani de la data achizitionarii produsului respectiv.

Pierderea “Cardului de garantie extinsa Arctic” transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la extragarantia de 2 (doi) ani.

Toate conditiile aferente garantiei originale de 3  (trei) ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul extragarantiei de 2 (doi) ani.

Extragarantia de 2 (doi) ani este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii si a certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de extragarantie, cumparatorul final trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, “Cardul de garantie extinsa Arctic” si factura de achizitie a produsului pe toata perioada celor 5 (cinci) ani de garantie (3 ani garantie originala + 2 ani extragarantie) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei si a inregistrarii produsului in Campanie.

7. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca Organizatorul sa acorde extragarantia pentru produsul electrocasnic marca Arctic achizitionat, cumparatorul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

a. Sa indeplineasca conditiile prevazute la Sectiunea 4;

b. Participantii persoane fizice sa aiba 18 ani impliniti si sa  fie rezidenti pe teritoriul Romaniei;

c. Sa achizitioneze, in perioada prevazuta la Sectiunea 3, cel putin unul dintre produsele mentionate in cadrul Sectiunii 5;

d. Sa inregistreze produsul electrocasnic achizitionat conform conditiilor precizate la Sectiunea  6;

e. Sa pastreze certificatul de garantie original al produsului si “Cardul de garantie extinsa Arctic” primit de la Organizator, precum si factura de achzitie a produsului pe toata perioada de garantie (3 + 2 = 5 ani),pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in Campanie;

f. Produsele achizitionate asa fie utilizate exclusiv in scopuri casnice. Garantia si extragarantia nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor in scopuri profesionale in restaurante, bufete, pensiuni, cantine etc. In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, extragarantia de 2 ani nu se va acorda cumparatorului final.       

8. RESPONSABILITATE

Organizatorul va acorda extragarantia de 2 ani in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Prin participarea la Campania “Aparatele electrocasnice incorporabile Arctic, acum cu 5 ani garantie”, participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestuia, participarea la campanie implicand acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea:

- in cazul in care cumparatorul final a efectuat achizitia altui produs electrocasnic Arctic decat cele supuse prezentei Campanii;

- in cazul in care cumparatorul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;

- in cazul in care cumparatorul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achizitie;

- in cazul in care cumparatorul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura, certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii produsului in Campanie, prin detinerea “Cardului de garantie extinsa Arctic”.

9. DATE CU CARACTER PERSONAL

Prin participarea la aceasta promotie, participantii persoane fizice declara ca sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si sa intre in baza de date a Organizatorului. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile participantilor persoane fizice prevazute in Legea 677/ 2001: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

            ARCTIC S.A. GAESTI prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal furnizate de participanti: numele si prenumele cumparatorului, adresa, adresa de e-mail, numar telefon.

Scopul prelucrarii  “Reclama, marketing si publicitate”, in vederea transmiterii cardului si a altor comunicari comerciale din partea Arctic S.A.

Datele vor fi dezvaluite persoanei vizate si Organizatorului Arctic S.A. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii vor fi dezvaluite catre terti, doar in cazul in care Organizatorii trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a organizatorului Arctic S.A. trimitand o cerere scrisa, datata si semnata la adresa din Gaesti, str.13 Decembrie nr. 210, judetul Dambovita.

La cererea participantilor, persoane fizice, adresata in scris Organizatorului, acesta se obliga:

•           Sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

•           Sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

•           Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Prin furnizarea datelor cu caracter personal, participantii persoane fizice declara ca sunt de acord cu inregistrarea datelor cu caracter personal in baza de date a Organizatorului, in vederea participarii la aceasta actiune.

10. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor solutiona pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

11. DIVERSE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest Regulament si de a inceta prezenta Campanie in orice moment, aducand la cunostinta publicului modificarile operate, prin publicarea modificarilor in cauza pe site-ul www.arctic.ro/extragarantie si inserarea acestora in Regulamentele puse la dispozitia cumparatorilor in magazine.

Regulamentul acestei Campanii va fi disponibil in magazinele care comercializeaza produsele Arctic supuse prezentei Campanii si pe web site-ul www.arctic.ro/extragarantie si sunt gratuite.

  

ORGANIZATOR,

Societatea ARCTIC S.A.

reprezentata prin Director General

YARDIMCI HASAN ALI

prin mandatar

 S.S. GABRIELA GEANA

  

Anexa 1 la REGULAMENT

 “Aparatele electrocasnice incorporabile Arctic, acum cu 5 ani garantie”

Lista produselor participante la Campania “Aparatele electrocasnice incorporabile Arctic, acum cu 5 ani garantie”:

 • AROIM24500BC
 • AROIM21300C
 • AROIE21300C
 • AROIC21100H
 • AROIC21100BH
 • AROIE21100C
 • AROIG21102
 • AROIE21100X
 • ARXG64124SX
 • ARSV6450B
 • ARSGN64121S
 • ARSGN64120S
 • ARBG64121SX
 • ARBG64120SX
 • ARXG64120SX
 • ARDCG32210SX


Anexa 2  la REGULAMENT
         

“Aparatele electrocasnice incorporabile Arctic, acum cu 5 ani garantie”

Format formular inregistrare online pe www.arctic.ro/extragarantie/inregistrare-5-ani-garantie