Regulamentul Oficial al Campaniei

"Cumperi, testezi si lasi un review”Art. 1

ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Campania "Cumperi, testezi si lasi un review” (denumita in continuare „Campania”) este organizata de catre S.C. Flanco Retail S.A., societate comerciala cu sediul social in Bucuresti, Soseaua Bucuresti Nord nr 15-23, Swan Office Park, Windsor Building et 3, Voluntari, Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr: J23/513/2012, Cod Unic de Inregistrare 27698631 reprezentata legal de domnul Dragos Sarbu, in calitate de Director General (denumita in continuare „Organizator”). 1.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament; orice astfel de modificare va fi anuntata public de Organizator cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

Art. 2

DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada 30.06.2017-28.07.2017, pe website-ul www.flanco.ro.

 

Art. 3

DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Campania se adreseaza oricarei persoane fizice care a implinit varsta de 18 ani la data participarii, cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania.

3.2. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, angajatii companiilor implicate direct sau indirect in organizarea Campaniei, precum si rudele acestora pana la gradul IV inclusiv.  

 

Art. 4

MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru a putea participa la Campanie, participantii trebuie sa scrie un review in sectiunea Review-uri, existenta in pagina fiecarui produs de pe flanco.ro. Review-ul trebuie sa faca referire la produsul respectiv.

De asemenea, produsul pentru care este review-ul trebuie sa fi fie achizitionat in perioada 1 ianuarie – 28 iulie 2017, din magazinele Flanco sau Flanco.ro si sa aiba o valoare de minimum 50 (cincizeci) de RON.

Textul review-ului trebuie sa respecte indicatiile din sectiunea Parerea ta conteaza de pe flanco.ro, pentru a putea fi validat.

Nu exista o limita de review-uri per participant.

Saptamanal se va organiza o tragere la sorti in urma careia se va acorda un voucher in valoare de 100 (osuta) de RON.

La tragerea la sorti, organizata in fiecare zi de luni, vor participa toti cei care au inscris un review care a fost validat in saptamana anterioara.

4.1.Organizatorul va acorda premiile doar participantilor care au luat parte la Campanie in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

4.2.In cazul in care se constata ca un participant nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula oricand drepturile si beneficiile ce revin respectivului participant, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul participant va restitui Organizatorului contravaloarea premiului si, daca este cazul, cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu acesta.

4.3.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare impotriva tentativelor de frauda, abuzurilor sau oricaror alte imprejurari care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

 

Art. 5

PREMIILE SI ACORDAREA ACESTORA

In cadrul acestei Campanii, Organizatorul ofera urmatoarele premii: 4 vouchere pentru cumparaturi in valoare de 100 RON fiecare.

Valoarea comerciala totala a premiilor acordate in cadrul Campaniei este de 400 (patrusute) RON. Voucherele vor contine un cod unic si vor fi trimise castigatorului pe adresa de email cu care a inregistrat contul personal pe Flanco.ro.

 5.1.Acestea vor putea fi folosite de catre castigator in perioada 1 august 2017-1 octombrie 2017, pentru achizitionarea de produse cu o valoare minima de 100 (osuta) RON, din magazinele Flanco sau pe Flanco.ro.

5.2. Voucherele nu sunt transmisibile, iar valoarea lor nu poate fi acordata in numerar.

5.3. Castigatorii Campaniei sunt desemnati prin tragere la sorti realizata cu ajutorul random.org.

5.4. In cadrul prezentei Campanii, un participant poate fi declarat castigator o singura data.

5.5. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care adresa de e-mail nu este valida, e-mail-ul nu poate fi trimis, receptionat sau nu este citit.

5.6. In cazul refuzului castigatorilor de a beneficia de premiu sau in cazul imposibilitatii validarii lor conform prezentului Regulament, acestia vor pierde dreptul de atribuire a premiului. In asemenea cazuri, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile respective.

 

Art. 6

INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie unilaterala a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore in prealabil. 

Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie, total sau partial, demararea, continuarea sau finalizarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul este obligat sa comunice aparitia cazului de forta majora participantilor la Concurs in termen de cel mult 5 (cinci) zile lucratoare de la producere.

In situatiile avute in vedere mai sus, Organizatorul este exonerat de orice raspundere fata de participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut la plata vreunei sume cu titlul de despagubire catre participanti si/sau castigatori si/sau terti.

 

Art. 7

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin inscrierea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de catre Organizator, in scopul organizarii campaniei

Datele cu caracter personal ale participantilor nu vor fi transferate catre alte parti.

Drepturile participantilor la Campanie sunt garantate conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Datele cu caracter personal ale participantilor pot fi dezvaluite uneia sau mai multora dintre urmatoarele categorii de destinatari: reprezentantii legali ai participantilor, persoane fizice sau juridice care prelucreaza date in numele Organizatorului, alte companii din acelasi grup cu operatorul, autoritati publice centrale/locale, publicului (numai in cazul castigatorilor).

Drepturile participantilor la Campanie sunt garantate conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Astfel, participantii au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisa, datata si semnata, adresata Organizatorului la datele de contact precizate la Art. 1 din prezentul Regulament. Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, precum si dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

 

Art. 8

LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA DISPUTELOR

Legea aplicabila este legea romana.

Eventualele diferende aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila; in cazul in care o astfel de solutionare nu este posibila, diferendul va fi deferit instantelor judecatoresti competente din Bucuresti.

 

Art. 9 TAXE SI IMPOZITE

Impozitarea veniturilor sub forma de premii obtinute de catre castigatorii Concursului se va efectua in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

Art. 10

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Regulamentul Concursului va fi disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant, dupa cum urmeaza:

- pe site-ul Flanco.ro, in sectiunea Regulament

- prin cerere scrisa, semnata si datata catre Organizator, folosind datele de contact precizate la Art. 1 din prezentul Regulament.

 

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor legale aplicabile si a fost semnat astazi, 30 iunie 2017

S.C. Flanco Retail S.A.,

_______________

Dragos Sarbu

Director General