Regulamentul Oficial al Campaniei

Rasfata-te in prospetimea hainelor curate

 

 

1.      ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “Rasfata-te in prospetimea hainelor curate!

este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in  SATU MARE,  Bd. Traian  nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075  deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN

Prelucrarea de date pentru aceasta Campanie este inregistrata la ANSPDCP in registrul prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul 460.

 

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate.

 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor.

 

 2.      ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza masini de spalat rufe achizitionate de la Electrolux Romania SA (atat online, cat si offline) si care au agreat sa se alature promotiei. Lista acestor magazine este valabila pe www.electrolux.ro sau consumatorul poate identifica parteneriatul in incinta magazinului respectiv. Promotia se aplica masinilor de spalat rufe marca Electrolux din urmatoarele categorii

- cu incarcare frontala dimensiuni normale (adancime 60cm) – fara functie abur si/sau uscator

- cu incarcare verticala;

- cu incarcare frontala, dimensiune slim (adancime 45-49 cm).

Lista completa a codurilor aflate in promotie se regaseste in anexa 1.

Atentie -  la aceasta campanie nu participa masinile de spalat rufe care au functia ABUR si/sau cu uscator!


3.      PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 15 Septembrie 2017 ora 00:00:00 si se va incheia la 31 Decembrie 2017  ora 24:00:00.Orice achizitie efectuata inainte de 15 Septembrie 2017 ora 00:00:00 si dupa data 31 Decembrie 2017  ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator.


4.      DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice si juridice cu resedinta in Romania si care achizitioneaza produsele din magazinele participante la promotie.

 

 5.      BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)      a achizitionat in perioada promotiei o masina de spalat aflata in prezenta promotie marca Electrolux dintr-unul din magazinele participante la promotie,

b)      a inregistrat achizitia pe site-ul http://www.electrolux.ro/local/promotions/

c)      in momentul inregistrarii a incarcat factura fiscala/bonul fiscal de achizitie

d)      a furnizat datele corecte si complete complete (datele de contact : nume/prenume, email si adresa pentru livrare cadou, precum si datele  referitoare la achizitie (cod produs, factura de achizitie, magazin participant) va primi prin curier, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus si respectarea regulamentului,un set de detergenti Ariel si Lenor pentru 50 sau 100 de cicluri de spalare pentru fiecare masina de spalat rufe achizitionata in promotie, cantitatea depinzand de tipul de masina de spalat rufe achizitionata.

 

6.      MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie consumatorul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

  1. Sa achizitioneze, in perioada campaniei, o masina de spalat aflata in prezenta promotie marca Electrolux, din unul din magazinele participante la promotie;
  2. Sa inregistreze achizitia direct pe site, accesand URL http://www.registerelectrolux.com si sa incarce scan factura de achizitie/bon fiscal ce atesta achizitia produsului
  3. In momentul inregistrarii, sa isi inscrie toate datele necesare pentru a putea fi contactat de firma de curierat care face expeditia: nume/prenume judet, localitate, strada, numar, bloc (daca este cazul),apartament (daca este cazul),cod postal, numar de telefon,adresa de e-mail.
  4. In cazul in care, clientul nu a fost gasit la domiciliu de catre curier, se va face o reexpediere a coletului, costul fiind suportat de Electrolux Romania. Daca nici la a doua expediere clientul nu este la domiciliu, o expediere ulterioara se va fi suportata de catre cliente, la cererea si cu acceptul acestuia..

 

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate ( inregistrare produs, dovada achizitie, respectarea celorlalte conditii de participare) Organizatorul va trimite catre consumator un set de detergenti Ariel si Lenor pentru 50 sau 100 de cicluri de spalare pentru fiecare masina de spalat rufe achizitionata in promotie, cantitatea depinzand de tipul de masina de spalat rufe achizitionata.

Participantii la aceasta campanie au dreptul sa achizitioneze unul sau mai multe masini de spalat aflate in promotie.

 

7.      CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

      1.   Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;
      2.   Sa achizitioneze in perioada promotiei cel putin o masina de spalat aflata in prezenta promotie marca Electrolux, dintr-un magazin participant la promotie;
      3.   Masina de spalat aflata in prezenta promotie sa fie importat de catre Electrolux Romania SA pentru piata romaneasca si sa fie insotit de un certificat de garantie model Electrolux Romania SA;
      4.   Sa inregistreze pana la data de 15 Ianuarie 2018 achizitia in baza de date Electrolux, facand totodata si dovada achizitiei in conformitate cu cerintele din prezentul regulament.
      5.   La achizitie, masina de spalat aflata in prezenta promotie sa fie noua, in ambalajul original si sigilat al producatorului.

 

Participantii NU vor beneficia de cadou in urmatoarele cazuri:

-          au facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei

-          au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala

-          au achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania

-          au facut achizitia din alt magazin decat cele in care ruleaza promotia

-          nu au inregistrat in baza de date Electrolux masina de spalat achizitionata, aflata in prezenta promotie

-          nu au facut dovada achizitiei (nu au incarcat o copie a facturii/bon fiscal care sa ateste achizitia),pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie vizibil data achizitiei, magazinul din care s-a facut achizitia, model produs, cantitate achizitionata

-          nu au trecut datele personale si adresa completa de livrare a cadoului in momentul inregistrarii

-          au achizitionat o masina de spalat aflata in prezenta promotie resigilat, expus in magazin.

 

8.      RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:

-          Participantul a facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei

-          Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala

-          Participantul a achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania

-          Participantul a facut achizitia din alt magazin decat cele participante la promotie

-          Participantul nu a inregistrat in baza de date Electrolux masina de spalat rufe aflata in prezenta promotie achizitionat,

-          Participantul nu a facut dovada achizitiei (nu a trimis copie dupa factura/bon fiscal catre Organizatorul Campaniei sau a trimis copie dupa factura/bon fiscal aferent achizitiei altui echipament decat cele aflate in promotie).

-          Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii

-          Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / adresa)

-          Participantul nu a putut fi contactat pentru livrare – Electrolux suportand costurile penrtu maxim 2 trimiteri (livrarea initiala + 1 retrimitere )

 

 9.  PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate prin  Regulament (pe site sau pe Formularul de solicitare cadou),participantii la prezenta Campanie promotionale isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Electrolux in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru  indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii si pentru activitati ulterioare de marketing direct constand in direct mailing si trimiterea de informatii despre produse si campanii.

Electrolux Romania S.A., fiind operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal sub nr. 460, se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. ELECTROLUX ROMANIA S.A garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisa, datata si semnata la adresa Electrolux Romania S.A.

ELECTROLUX ROMANIA S.A se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale si a partenerilor cu care desfasoara aceasta campanie, caz in care se vor aplica cerintele  legale  aplicabile.

Participantii la prezenta Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele colectate pe perioada Campaniei sa fie stocate si prelucrate in scop de marketing direct de catre ELECTROLUX ROMANIA S.A precum si acordul expres si neechivoc pentru transferul acestora catre fiecare din partenerii Electrolux. De asemenea acestia sunt de acord astfel sa primesca date si informatii, orice material promotional, atat prin telefon (si sms),cat si prin posta electronica sau la adresa postala. 


10.  TAXE SI CHELTUIELI

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

-          tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii Regulamentului sau de trimitere prin posta a plicului cu Formularul de solicitare cadou si copie factura/bon fiscal,

-           cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente

-          cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului Campaniei sau de inregistrare in baza de date.

-          Cheltuieli rezultate din cap 6 pct 3 privind re-expedierea cadoului la cererea participantilor

 

11. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia

 

12.  LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

 13.  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil in magazinele participante la promotie si pe www.electrolux.ro,

 

 

 

ANEXA nr.1

 

 

PNC

Model

Nr Spal.

914911421

EWF1074BW

50

914911414

EWF1274BW

50

914911326

EWF1284BW

50

914911367

EWF1284BR

50

914528242

EWG147540W

100

914339071

EWS31064NU

50

914339063

EWS31064SU

50

914339064

EWS31264SU

50

914339502

EWS1266CI

100

914338854

EWS31074NA

50

914338855

EWS31274NA

50

914338858

EWS31074SA

50

914338862

EWS31274SA

50

914338924

EWS31276SU

50

914339605

EWS1276CI

100

913104517

EWT1262IDW

50

913104404

EWT1064ILW

100

913104407

EWT1264ILW

100

913102340

EWT1066ESW

100

913102326

EWT1266ELW

100

913102364

EWT1276ELW

100

913102315

EWT1266ODW

100