Regulamentul Oficial al Campaniei

Rasfata-te in prospetimea hainelor curate!

 

 

 

 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei Promotionale “Rasfata-te in prospetimea hainelor curate!”

este ELECTROLUX ROMANIA S.A., societate cu personalitate juridica romana, cu sediul in  SATU MARE,  Bd. Traian  nr. 23-29, jud Satu Mare, Romania, cod unic de inregistrare RO2385817, numar de inregistrare la Registrul Comertului J30/1/1990, cont de virament RO97 CITI 0000 0007N2501 1075  deschis la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN

Prelucrarea de date pentru aceasta Campanie este inregistrata la ANSPDCP in registrul prelucrarilor de date cu caracter personal cu numarul 460

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament ("Regulamentul"),obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei si va aduce la cunostinta publicului modificarile operate, prin postarea acestora pe pagina de promotie de pe www.electrolux.ro

Campania promotionala „Rasfata-te in prospetimea hainelor curate!” se desfasoara in parteneriat cu Procter&Gamble Romania.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor prin intermediul paginii de promotie de pe www.electrolux.ro

 

2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI  

Campania este organizata si se desfasoara in toate magazinele care comercializeaza masini de spalat rufe de la Electrolux Romania SA (atat online, cat si offline) si care au agreat sa se alature promotiei. Promotia se aplica masinilor de spalat marca Electrolux, indiferent de tipul de incarcare (frontala sau verticala),indiferent de dimensiunea masinii de spalat rufe (dimensiuni normale sau modele slim),cu conditia ca acestea sa fie importate de Electrolux Romania.

 

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la 27 ianuarie  2017 ora 00:00:00 si se va incheia la 30 Aprilie 2017 ora 24:00:00.

Orice achizitie efectuata inainte de 27 Ianuarie 2017  ora 00:00:00 si dupa data 30 Aprilie 2017  ora 24:00:00 nu va fi luata in considerare de Organizator. Actul doveditor al achizitiei este factura de cumparare.


4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice si juridice cu resedinta in Romania si care achizitioneaza produsele din magazinele participante la promotie. Lista firmelor participante la promotie va fi listata pe site-ul electrolux.ro, pe pagina de campanie

 

5. BENEFICIU PARTICIPANT

Participantul care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a)      a achizitionat in perioada promotiei o masina de spalat rufe marca Electrolux dintr-unul din magazinele participante la promotie,

b)      a inregistrat achizitia pe site-ul www.registerelectrolux.com

c)      in momentul inregistrarii a incarcat si factura de achizitie

d)      a furnizat datele de contact corecte si complete (email si adresa pentru livrare cadou)

va primi prin curier, in 20 zile lucratoare, dupa parcurgerea tuturor pasilor mentionati mai sus, un set de detergenti Ariel si Lenor pentru 50 sau 100 de cicluri de spalare pentru fiecare masina de spalat rufe achizitionata in promotie, cantitatea depinzand de tipul de masina de spalat rufe achizitionata.

Pentru 50 de spalari se vor furniza

  • o cutie 15 pernute Ariel
  • o cutie 35 pernute Ariel
  • o sticla Lenor pentru 54 spalari

Pentru 100 de spalari se vor furniza

  • 2 cutii a 15 pernute Ariel
  • 2 cutii a 35 pernute Ariel
  • Doua sticle Lenor pentru 54 spalari 

Numarul de cicluri de spalare au fost calculate folosindu-se dozarea recomandata de producatorul de detergent, pentru conditii normale de spalare.

Codurile produselor participante la promotie, precum si cantiatea de detergente oferta cadou, dupa achizitia produsului si inregistrarea acestuia in baza de date:

 

PNC

MODEL

Nr. SPALARI

914911421

EWF1074BW

50

914911414

EWF1274BW

50

914911326

EWF1284BW

50

914911367

EWF1284BR

50

914530742

EWF1276GDW

100

914533719

EWF1487HDW2

100

914533402

EWF1287EMW

100

914533415

EWF1408WDL2

100

914531813

EWF1497CDW2

100

914528242

EWG147540W

100

914339071

EWS31064NU

50

914339063

EWS31064SU

50

914339064

EWS31264SU

50

914339502

EWS1266CI

100

914338831

EWS31074NU

50

914338834

EWS31274NU

50

914338830

EWS31074SU

50

914338829

EWS31274SU

50

914338924

EWS31276SU

50

914339605

EWS1276CI

100

913101478

EWT41262TW

50

 

EWT1262IDW

50

913102411

EWT1064ERW

50

913102414

EWT1264ERW

50

913102340

EWT1066ESW

100

913102326

EWT1266ELW

100

913102311

EWT1276EOW

100

913102315

EWT1266ODW

100

913102312

EWT1376HLW

100

913101474

EWT41064TW

50

913104404

EWT1064ILW

100

913104407

EWT1264ILW

100

914604910

EWW1476WD

100

914603510

EWW1685SWD

100

914604529

EWW1696SWD

100

914604612

EWW1697SWD

100

914606032

EWX147410W

100

914533113

EWF1487HDW

100

914533402

EWF1408WDL

100

914604903

EWW1476HDW

100

914603503

EWW1685HDW

100

914604502

EWW1686HDW

100

914604602

EWW1697MDW

100

 

6. MECANISMUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Pentru a participa la campanie consumatorul trebuie sa efectueze urmatorii pasi:

1. Sa achizitioneze, in perioada campaniei, o masina de spalat rufe, marca Electrolux, aflata in promotie, din unul din magazinele participante la promotie;

2. Sa inregistreze achizitia direct pe site, accesand URL http://www.registerelectrolux.com si sa incarce scan factura de achizitie/bon fiscal ce atesta achizitia produsului

3. In momentul inregistrarii, sa se treaca datele complete ale clientului: judet, localitate, strada, numar, bloc (daca este cazul),apartament (daca este cazul),cod postal, numar de telefon (pentru a putea fi contactat de firma de curierat cu care se face expediatia),adresa de e-mail.

4. d. In cazul in care, clientul nu a fost gasit la domiciliu de catre curier, se va face o reexpediere a coletului, costul fiind suportat de Electrolux Romania. Daca nici la a doua expediere clientul nu este la domiciliu, o expediere ulterioara se va fi suportata de catre client.

In termen de 20 de zile lucratoare de la trimiterea tuturor informatiilor solicitate ( inregistrare produs, dovada achizitie,) Organizatorul va trimite catre consumator setul de detergenti Ariel si Lenor pentru 50 sau 100 de cicluri de spalare, cantitatea de detergenti fiind in functie de tipul de masina de spalat achizitionat

Participantii la aceasta campanie au dreptul sa achizitioneze una sau mai multe masini de spalat rufe aflate in promotie.

 

7. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa fie considerat valid , trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

1. Sa indeplinesca conditiile de la Sectiunea 4 a prezentului Regulament;

2. Sa achizitioneze in perioada promotiei cel putin o masina de spalat rufe marca Electrolux, dintr-un magazin participant la promotie;

3. Masina de spalat rufe sa fie importata de catre Electrolux Romania SA pentru piata romaneasca si sa fie insotita de un certificat de garantie model Electrolux Romania SA;

4. Sa inregistreze pana la data de 15 Mai 2017 achizitia in baza de date Electrolux, facand totodata si dovada achizitiei.

Participantii nu vor beneficia de setul de detergenti Ariel si Lenor pentru 50 sau100 de cicluri de spalare in urmatoarele cazuri:

-          au facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei

-          au facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala (data facturii nu corespunde cu perioada promotiei)

-          au achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania

-          au facut achizitia din alt magazin decat cele in care ruleaza promotia

-          nu au inregistrat in baza de date Electrolux masina de spalat rufe achizitionata

-          Nu au respectat data limita de inregistrare a achizitiei (15 Mai 2017)

-          nu au facut dovada achizitiei (nu au incarcat o copie a facturii/bon fiscal care sa ateste achizitia) pe documentul ce atesta achizitia trebuie sa fie vizibil data achizitiei, magazinul din care s-a facut achizitia, model produs, cantitate achizitionata

-          nu au trecut adresa completa in momentul inregistrarii


8. RESPONSABILITATE

Organizatorul Campaniei nu îşi asumă răspunderea in cazul in care:

-          Participantul a facut achizitia altui echipament decat celor supuse promotiei

-          Participantul a facut achizitia in alta perioada decat cea promotionala

-          Participantul a achizitionat un echipament care nu a fost importat de catre Electrolux Romania

-          Participantul a facut achizitia din alt magazin decat cele participante la promotie

-          Participantul nu a inregistrat in termenul stabilit (max 15 Mai 2017) in baza de date Electrolux masina de spalat rufe achizitionata,

-          Participantul nu a facut dovada achizitiei (nu a trimis copie dupa factura/bon fiscal catre Organizatorul Campaniei sau a trimis copie dupa factura/bon fiscal aferent achizitiei altui echipament decat cele aflate in promotie).

-          Participantul nu a trecut toate datele solicitate in momentul inregistrarii

-          Participantul a furnizat coordonate de contact gresite (email / adresa)

-          Participantul nu a putut fi contactat pentru livrare – Electrolux suportand costurile penrtu maxim 2 trimiteri (livrarea initiala + 1 retrimitere )

 

9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate prin  Regulament (pe site sau pe Formularul de solicitare cadou),participantii la prezenta Campanie promotionale isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Electrolux in vederea efectuarii deliberarii, validarii, atribuirii premiului, pentru  indeplinirea obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii si pentru activitati ulterioare de marketing direct constand in direct mailing si trimiterea de informatii despre produse si campanii.

Electrolux Romania S.A., fiind operator de date cu caracter personal inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii datelor cu Caracter Personal sub nr. 460, se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale. ELECTROLUX ROMANIA S.A garanteaza ca prelucrarea oricaror date personale va fi facuta cu respectarea legii 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul de informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Exercitarea acestor drepturi se face printr-o cerere scrisa, datata si semnata la adresa Electrolux Romania S.A.

ELECTROLUX ROMANIA S.A se angajeaza sa nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terti, cu exceptia imputernicitilor acestuia pentru prelucrarea de date personale si a partenerilor cu care desfasoara aceasta campanie, caz in care se vor aplica cerintele  legale  aplicabile.

Participantii la prezenta Campanie isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele colectate pe perioada Campaniei sa fie stocate si prelucrate in scop de marketing direct de catre ELECTROLUX ROMANIA S.A precum si acordul expres si neechivoc pentru transferul acestora catre fiecare din partenerii Electrolux. De asemenea acestia sunt de acord astfel sa primesca date si informatii, orice material promotional, atat prin telefon (si sms),cat si prin posta electronica sau la adresa postala. 

                                     

10. TAXE

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei cum ar fi:

-          tarifele normale stabilite de Posta Romana in cazul solicitarii Regulamentului sau de trimitere prin posta a plicului cu Formularul de solicitare cadou si copie factura/bon fiscal,

-           cheltuieli generate de realizarea copiilor dupa documente

-          cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea solicitarii Regulamentului Campaniei sau de inregistrare in baza de date.

11. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului, etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 C.civ. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

 

12. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

 

13. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei promotionale va fi disponibil in magazinele participante la promotie si pe www.electrolux.ro,